Viết lại câu trong tiếng anh lớp 6, hướng dẫn giải bài tập viết lại câu tiếng anh dễ hiểu
Viết lại câu trong tiếng anh lớp 6, hướng dẫn giải bài tập viết lại câu tiếng anh dễ hiểu

1. In groups, ask and answer questions about Viet Nam. (Trong nhóm, hỏi và trả lời các câu hỏi về Việt Nam.)

tieng-anh-lop-6-moi.Unit-5.Project.1. In groups, ask and answer questions about Viet Nam

Đáp án:

Weather

What is the wettest place in Vietnam?

What is the hottest place in Vietnam?

What is the coolest place in Vietnam?

What is the coldest place in Vietnam?

Travelling

What is the nicest city in Vietnam?

What is the best place for tourists to come?

What is the most convenient time of the year to visit it?

What are the reasons?

What’s the fastest way to travel around Vietnam?

Natural attraction

What is the highest mountain in Vietnam?

What is the longest river?

What is the biggest island?

What is the largest lake?

Tạm dịch:

Thời tiết

Nơi nào ẩm nhất Việt Nam?

Nơi nào nóng nhất Việt Nam ?

Nơi nào mát nhất Việt Nam?

Nơi nào lạnh nhất Việt Nam?

Du lịch

Nơi nào là thành phố đẹp nhất Việt Nam ?

Đâu là điểm đến tốt nhất cho khách du lịch?

Thời điểm nào trong năm là tiện lợi nhất để đến tham quan?

Lý do là gì?

Cách nhanh nhất để đi du lịch quanh Việt Nam là gì?

Điểm hấp dẫn của thiên nhiên

Ngọn núi nào cao nhất Việt Nam?

Con sông nào dài nhất?

Hòn đảo nào lớn nhất?

Hồ nào lớn nhất?

2. Write down what you know about Viet Nam. Talk about the weather, natural wonders and travelling. Start with: “In Viet Nam, the… is… (Viết những gì em biết vể Việt Nam. Nói về thời tiết, kỳ quan thiên nhiên và du lịch. Bắt đầu với: “ Ở Việt Nam…”.)

Đáp án:

In Vietnam, the weather is usually hot. Vietnam has many natural wonders: Ha Long Bay, Nha Trang beach, Mui Ne beach, Phu Quoc Island, Fansipan mountain…. Every year, there are many tourists in Vietnam and other countries come to visit these places.

Tạm dịch:

Ờ Việt Nam, thời tiết thường khá nóng. Việt Nam có nhiều kỳ quan thiên nhiên: Vịnh Hạ Long, bãi biển Nha Trang, bãi biển Mũi Né, đảo Phú Quốc, đỉnh Phan Xi Păng… Mỗi năm, có nhiều khách du lịch cả ở Việt Nam và các nước khác đến thăm những nơi này.

Xem thêm các bài giải khác của Unit 5 Lớp 6: Natural Wonders of the World

Bạn đang xem bài viết: Unit 5: Project (Phần 1-2 Trang 57 SGK Tiếng Anh 6 Mới). Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.