Luyện Nghe Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản [Lesson 1-20]
Luyện Nghe Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản [Lesson 1-20]

Mục lục

 • I. Từ vựng
 • II. Bài học
   • 1. Listen and read. (Nghe và đọc)
   • 2. Work in pairs. Role-play making suggestions. (Làm việc theo cặp. Đóng vai đưa ra lời đề nghị.)
   • 3. Match the places below with the pictures. Then listen, check and repeat the words. (Nối những nơi bên dưới với những bức hình. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại các từ.)
   • 4. Think about where you live. Work in pairs. Ask and answer questions about it. (Nghĩ về nơi mà bạn sống. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về nó.)
   • 5 Match the instructions in the box with the pictures. (Nối những hướng dẫn trong khung với hình cho phù hợp.)
   • 6. Game
   • Work in pairs. Give your partner directions to one of the places on the map, and they try to guess. Then swap.

I. Từ vựng

Vocabulary

Pronunciation

Part of Speech

Meaning

1. statue

/ˈstætʃ·u/

Noun

tượng

2. square

/skweər/

Noun

quảng trường

3. railway station

/ˈreɪl.weɪ ˌsteɪ.ʃən/

Noun

nhà ga

4. cathedral

/kəˈθi·drəl/

Noun

nhà thờ

5. memorial

/məˈmɔːr.i.əl/

Noun

đài tưởng niệm

6. left

/left/

Noun – Adj

trái

7. right

/tɔl/

Noun – Adj

phải

8. straight

/streɪt/

Noun – Adj

thẳng

9. narrow

/ˈner.oʊ/

Adj

hẹp

10. noisy

/ˈnɔɪ.zi/

Adj

ồn ào

11. crowded

/ˈkraʊ.dɪd/

Adj

đông đúc

12. quiet

/ˈkwaɪ ɪt/

Adj

yên tĩnh

13. art gallery

/ˈɑːt ˌɡæl.ər.i/

Noun

phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật

14. backyard

/ˌbækˈjɑːrd/

Noun

sân phía sau nhà

15. convenient

/kənˈvin·jənt/

Adj

thuận tiện, thuận lợi

16. dislike

/dɪsˈlɑɪk/

Verb

không thích, không ưa, ghét

17. exciting

/ɪkˈsaɪ.t̬ɪŋ/

Adj

thú vị, lý thú, hứng thú

18. fantastic

/fænˈtæs·tɪk/

Adj

tuyệt vời

19. historic

/hɪˈstɔr ɪk/

Adj

cổ, cổ kính

20. inconvenient

/ˌɪn·kənˈvin·jənt/

Adj

bất tiện, phiền phức

21. incredibly

/ɪnˈkred·ə·bli/

Adv

đáng kinh ngạc, đến nỗi không ngờ

22. modern

/ˈmɑd·ərn/

Adj

hiện đại

23. pagoda

/pəˈɡoʊ·də/

Noun

ngôi chùa

24. palace

/ˈpæl·əs/

Noun

cung điện, dinh, phủ

25. peaceful

/ˈpis·fəl/

Adj

yên tĩnh, bình lặng

26. polluted

/pəˈlut/

Adj

ô nhiễm

27. suburb

/ˈsʌb·ɜrb/

Noun

khu vực ngoại ô

28. temple

/ˈtem·pəl/

Noun

đền, điện, miếu

29. terrible

/ˈter·ə·bəl/

Adj

tồi tệ

30. workshop

/ˈwɜrkˌʃɑp/

Noun

phân xưởng (sản xuất, sửa chữa…)

II. Bài học

1. Listen and read. (Nghe và đọc)

tieng-anh-lop-6-moi.Unit 4.Getting Started.1. Listen and read

Tạm dịch:

Phong: Woa, chúng ta đang ở Hội An. Mình thật là phấn khích.

Nick: Mình cũng vậy.

Khang: Đúng, nó thật là mang tính lịch sử.

Phong: Vậy đầu tiên chúng ta đi đâu nào?

Nick: Hãy đi đến “Chùa Cầu” đi.

Phong: À, bản đồ chỉ rằng Nhà Tân Kỳ gần hơn đấy. Chúng ta đến đó trước nhé?

Nick & Khang: Được thôi

Phong: Chúng ta đi bằng xe đạp phải không?

Nick: Không, chúng ta hãy đi bộ đến đó.

Phong: Ừm, được thôi. Đầu tiên băng qua đường, sau đó rẽ phải, sau đó đi thẳng.

Nick: Được, đi nào.

Phong: Chờ đã.

Khang: Chuyện gì vậy Phong?

Phong: Chúng ta đang ở đâu vậy? Tớ nghĩ chúng ta bị lạc rồi đó.

Nick: Ồ không, nhìn kìa, có một cô gái. Hãy hỏi cô ấy.

Phong: Xin lỗi, chúng tôi bị lạc. Bạn có thể chỉ chúng tôi đường đến Tân Kỳ không?

Cô gái: Nhà Tân Kỳ à? Đi thẳng sau đó rẽ phải. Nhưng sẽ nhanh hơn nếu rẽ phải ở đây, sau đó rẽ trái.

Phong: Cảm ơn rất nhiều.

Cô gái: Không có gì.

Phong: Nick, nhanh lên nào.

a. Read and put the actions in order. (Đọc và sắp xếp những hành động theo thứ tự.)

tieng-anh-lop-6-moi.Unit-4.Getting-Started.1.-Listen-and-read.a.-Read-and-put-the-actions-in-order

Đáp án:

2 – 5 – 3 – 4 – 1 – 6

Tạm dịch:

2. Nick, Khang và Phong đến Hội An.

5. Phong nhìn vào bản đồ.

3. Nick, Khang, Phong quyết định đi đến Nhà Tân Kỳ.

4. Nick, Khang, Phong bị lạc.

1. Cô gái chỉ đường cho họ.

6. Nick, Khang, Phong nhanh chóng đi bộ đến Nhà Tân Kỳ.

b. Making suggestions. Put the words in the correct order. (Đưa ra lời đề nghị. sắp xếp các từ theo trật tự đúng.)

tieng-anh-lop-6-moi.Unit-4.Getting-Started.1.-Listen-and-read.b. Making suggestions. Put the words in the correct order

Đáp án:

1. a. Where shall we go first?
b. Let’s go to “Chua Cau”.
Tạm dịch: a. Chúng ta đi đâu đầu tiên nào?
b. Chúng ta hãy đến “Chùa cầu” đi.

2. a. Shall we go there first?
b. OK, sure.
Tạm dịch: a. Chúng ta đến đó đầu tiên phải không?
b. Đúng vậy.

3. a. Shall we go by bicycle?
b. No, let’s walk there.
Tạm dịch: a. Chúng ta sẽ đi bằng xe đạp phải khống?
b. Không, chúng ta hãy đi bộ.

2. Work in pairs. Role-play making suggestions. (Làm việc theo cặp. Đóng vai đưa ra lời đề nghị.)

Đáp án:

A: What shall we do this afternoon?

B: Shall we play football?

A: Oh, sure.

A: What shall we do this evening?

B: Shall we go to the cinema?

A: No, let’s go out and have an ice cream.

Tạm dịch:

A: Chúng ta sẽ làm gì trưa nay?

B: Chúng ta chơi bóng đá đi?

A: Ồ được thôi.

A: Tối nay chúng ta sẽ làm gì?

B: Chúng ta đi xem phim đi?

A: Không, hãy cùng ra ngoài và ăn kem đi.

3. Match the places below with the pictures. Then listen, check and repeat the words. (Nối những nơi bên dưới với những bức hình. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại các từ.)

tieng-anh-lop-6-moi.Unit-4.Getting-Started.3. Match the places below with the pictures. Then listen, check and repeat the words

Đáp án:

1 – f

2 – g

3 – d

4 – h

5 – a

6 – c

7 – e

8 – b

Tạm dịch:

1. bức tượng

2. nhà ga xe lửa

3. Đài kỷ niệm

4. ngôi đền

5. quảng trường

6. nhà thờ

7. triển lãm nghệ thuật

8. cung điện

4. Think about where you live. Work in pairs. Ask and answer questions about it. (Nghĩ về nơi mà bạn sống. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về nó.)

Example:

A: Is there a theatre in your neighbourhood?

B: Yes, there is./No, there isn’t.

Tạm dịch:

A: Có một nhà hát trong xóm bạn phải không?

B: Có/ Không.

5 Match the instructions in the box with the pictures. (Nối những hướng dẫn trong khung với hình cho phù hợp.)

tieng-anh-lop-6-moi.Unit-4.Getting-Started.5 Match the instructions in the box with the pictures

Đáp án:

a – 3. Go straight on

b – 1. Turn left at traffic lights

c – 6. Go past the bus stop

d – 5. Take the first turning on the left

e – 4. Go to the end of the road

f – 2. Go along the Street

g – 7. Cross the Street

Tạm dịch:

a – 3. Đi thẳng.

b – 1. Rẽ trái ở đèn giao thông.

c – 6. Băng qua trạm xe buýt.

d – 5. Rẽ trái ở chỗ rẽ đầu tiên.

e – 4. Đi đến cuối đường.

f – 2. Đi dọc theo con đường.

g – 7. Băng qua đường.

6. Game

Work in pairs. Give your partner directions to one of the places on the map, and they try to guess. Then swap.

(Trò chơi

Làm việc theo cặp. Chỉ hướng cho bạn đến một nơi trên bản đồ và họ sẽ cố gắng đoán. Sau đó đổi vai.)

tieng-anh-lop-6-moi.Unit-4.Getting-Started.6. Game

Tạm dịch:

A: Đi thẳng. Rẽ trái ở ngã tư thứ hai. Nó nằm bên tay phải.

B: Đó là phòng triển lãm nghệ thuật phải không?

A: Vâng, đúng. / Không, thử đoán lại nhé.

Xem thêm các bài giải khác của Unit 4 Lớp 6: My Neighbourhood

Bạn đang xem bài viết: Unit 4: Getting Started (Phần 1-6 Trang 38-39 SGK Tiếng Anh 6 Mới). Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.