Toán 6 – Luyện tập toán lời văn về phân số
Toán 6 – Luyện tập toán lời văn về phân số

Trả lời Vận dụng trang 106 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Biểu đồ tranh dưới đây cho ta thông tin về loại quả yêu thích của các bạn học sinh khối lớp 6.

Hãy đọc biểu đồ để trả lời các câu hỏi sau.

a) Loại quả nào được học sinh khối lớp 6 yêu thích nhiều nhất?

b) Loại quả nào được học sinh khối lớp 6 yêu thích ít nhất?

c) Em hãy đọc số lượng học sinh yêu thích đối với từng loại quả.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Đếm số sao tương ứng mỗi sao là 10 HS, rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

a) Dưa hấu được các bạn học sinh khối lớp 6 yêu thích nhiều nhất.

b) Táo được các bạn học sinh khối lớp 6 yêu thích ít nhất.

c) Số lượng học sinh yêu thích đối với từng quà:

10. 2 + 5 = 25 => Táo được 25 học sinh yêu thích.

10.5 = 50 => Chuối được 50 học sinh yêu thích.

10 .7 = 70 => Dưa hấu được 70 học sinh yêu thích.

10 4 + 5 = 45 => Cam được 45 học sinh yêu thích.

10 . 6 = 60 => Bưởi được 60 học sinh yêu thích.

Xemloigiai.com

Xem thêm Bài tập & Lời giải

Trong bài: Bài 3. Biểu đồ tranh

Bài tập & Lời giải:

 • 👉 Trả lời Hoạt động khám phá 1 trang 105 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo
 • 👉 Trả lời Hoạt động khám phá 2 trang 105 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo
 • 👉 Trả lời Hoạt động khám phá 3 trang 106 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo
 • 👉 Trả lời Thực hành trang 107 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo
 • 👉 Giải Bài 1 trang 108 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1
 • 👉 Giải Bài 2 trang 108 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1
 • 👉 Giải Bài 3 trang 109 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Lý thuyết:

Xem thêm lời giải Toán lớp 6 – Chân trời sáng tạo

GIẢI TOÁN 6 SỐ VÀ ĐẠI SỐ TẬP 1 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

GIẢI TOÁN 6 HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG TẬP 1 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

GIẢI TOÁN 6 MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC XUẤT TẬP 1 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

GIẢI TOÁN 6 SỐ VÀ ĐẠI SỐ TẬP 2 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

GIẢI TOÁN 6 HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG TẬP 2 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

 • 👉 CHƯƠNG 7. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN
 • 👉 CHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG. CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

GIẢI TOÁN 6 MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC XUẤT TẬP 2 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

CHƯƠNG 1.SỐ TỰ NHIÊN

 • 👉 Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp
 • 👉 Bài 2. Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên
 • 👉 Bài 3. Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên
 • 👉 Bài 4. Lũy thừa với số mũ tự nhiên
 • 👉 Bài 5. Thứ tự thực hiện các phép tính
 • 👉 Bài 6. Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng
 • 👉 Bài 7. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
 • 👉 Bài 8. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
 • 👉 Bài 9. Ước và bội
 • 👉 Bài 10. Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
 • 👉 Bài 11. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
 • 👉 Bài 12. Ước chung. Ước chung lớn nhất
 • 👉 Bài 13. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất
 • 👉 Bài 14. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
 • 👉 Bài tập cuối chương 1 – Số tự nhiên

CHƯƠNG 2. SỐ NGUYÊN

 • 👉 Bài 1. Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên
 • 👉 Bài 2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên
 • 👉 Bài 3. Phép cộng và phép trừ hai số nguyên
 • 👉 Bài 4. Phép nhân và phép chia hai số nguyên
 • 👉 Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vui học cùng số nguyên
 • 👉 Bài tập cuối chương 2 – Số nguyên

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

 • 👉 Bài 1. Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều
 • 👉 Bài 2. Hình chữ nhật – Hình thoi. Hình bình hành – Hình thang cân
 • 👉 Bài 3. Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn
 • 👉 Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn
 • 👉 Bài tập cuối chương 3 – Hình học trực quan. Các hình phẳng trong thực tiễn

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

 • 👉 Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu
 • 👉 Bài 2. Biểu diễn dữ liệu trên bảng
 • 👉 Bài 3. Biểu đồ tranh
 • 👉 Bài 4. Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép
 • 👉 Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương
 • 👉 Bài tập cuối chương 4 – Một số yếu tố thống kê

CHƯƠNG 5. PHÂN SỐ – CTST

 • 👉 Bài 1. Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên
 • 👉 Bài 2. Tính chất cơ bản của phân số
 • 👉 Bài 3. So sánh phân số
 • 👉 Bài 4. Phép cộng và phép trừ phân số
 • 👉 Bài 5. Phép nhân và phép chia phân số
 • 👉 Bài 6. Giá trị phân số của một số
 • 👉 Bài 7. Hỗn số
 • 👉 Bài tập cuối chương 5 – Phân số

CHƯƠNG 6. SỐ THẬP PHÂN

 • 👉 Bài 1. Số thập phân
 • 👉 Bài 2. Các phép tính với số thập phân
 • 👉 Bài 3. Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả
 • 👉 Bài 4. Tỉ số và tỉ số phần trăm
 • 👉 Bài 5. Bài toán về tỉ số phần trăm
 • 👉 Bài 6. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
 • 👉 Bài tập cuối chương 6- Số thập phân

CHƯƠNG 7. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

 • 👉 Bài 1.Hình có trục đối xứng
 • 👉 Bài 2. Hình có tâm đối xứng
 • 👉 Bài 3. Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên
 • 👉 Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
 • 👉 Bài tập cuối chương 7- Hình học trực quan Tính đối xứng của hình phẳng trong thế giới tự nhiên

CHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG. CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

 • 👉 Bài 1. Điểm. Đường thẳng
 • 👉 Bài 2. Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng
 • 👉 Bài 3. Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia
 • 👉 Bài 4. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
 • 👉 Bài 5. Trung điểm của đoạn thẳng
 • 👉 Bài 6. Góc
 • 👉 Bài 7. Số đo góc. Các góc đặc biệt
 • 👉 Bài 8. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
 • 👉 Bài tập cuối chương 8- Hình học phẳng Các hình học cơ bản

CHƯƠNG 9. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Lớp 6 | Các môn học Lớp 6 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 6 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 6 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2023 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.

Toán Học

 • Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 6 – Cánh diều
 • Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 6 – Chân trời sáng tạo
 • Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 6 – Kết nối tri thức
 • Sách bài tập Toán 6 – Cánh diều
 • Toán lớp 6 – Chân trời sáng tạo
 • Toán lớp 6 – Kết nối tri thức
 • Tài liệu Dạy – học Toán 6
 • Sách bài tập Toán lớp 6 – Chân trời sáng tạo
 • Sách bài tập Toán 6 – Kết nối tri thức
 • Toán lớp 6 – Cánh diều
 • Toán lớp 6 – KNTT
 • Toán lớp 6 – CTST
 • Giải toán lớp 6

Vật Lý

Ngữ Văn

 • Đề thi, đề kiểm tra Văn lớp 6 – Cánh diều
 • Đề thi, đề kiểm tra Văn lớp 6 – Chân trời sáng tạo
 • Đề thi, đề kiểm tra Văn lớp 6 – Kết nối tri thức
 • Sách bài tập Ngữ văn 6 – Cánh diều
 • Văn mẫu 6 – Kết nối tri thức
 • SBT Ngữ văn lớp 6
 • Sách bài tập Ngữ Văn lớp 6 – Chân trời sáng tạo
 • Sách bài tập Ngữ văn 6 – Kết nối tri thức
 • Văn mẫu 6 – Cánh Diều
 • Văn mẫu 6 – Chân trời sáng tạo
 • Văn mẫu 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Tác giả – Tác phẩm văn 6
 • Soạn văn 6 – Cánh diều chi tiết
 • Soạn văn 6 – Cánh diều siêu ngắn
 • Soạn văn 6 – KNTT chi tiết
 • Soạn văn 6 – KNTT siêu ngắn
 • Soạn văn 6 – CTST chi tiết
 • Soạn văn 6 – CTST siêu ngắn
 • Bài soạn văn lớp 6 siêu ngắn
 • Bài soạn văn 6
 • Bài văn mẫu 6

Lịch Sử

 • Đề thi, kiểm tra Lịch sử và Địa lí 6 – Cánh Diều
 • Đề thi, kiểm tra Lịch sử và Địa lí 6 – Chân trời sáng tạo
 • Sách bài tập Lịch sử và Địa lí lớp 6 – Cánh diều
 • SGK Lịch sử và Địa lí lớp 6 – Cánh Diều
 • SGK Lịch sử và Địa lí lớp 6 – Chân trời sáng tạo
 • SGK Lịch sử và Địa lí lớp 6 – Kết nối tri thức
 • Sách bài tập Lịch sử và Địa lí lớp 6 – Chân trời sáng tạo
 • Tập bản đồ Lịch sử 6
 • Sách bài tập Lịch sử và Địa lí lớp 6 – Kết nối tri thức
 • Lịch sử và Địa lí lớp 6 – Cánh Diều
 • Lịch sử và Địa lí lớp 6 – KNTT
 • Lịch sử và Địa lí lớp 6 – Chân trời sáng tạo
 • Giải môn Lịch sử lớp 6

Địa Lý

Sinh Học

GDCD

Tin Học

 • SBT Tin học lớp 6 – Cánh Diều
 • SBT Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức
 • Tin học lớp 6 – Cánh Diều
 • Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức + chân trời sáng tạo
 • SGK Tin học lớp 6

Tiếng Anh

 • Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 6 – English Discovery
 • Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 6 – Right on!
 • Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World
 • Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 6 – Friends Plus
 • Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 6 – Global Success
 • SBT Tiếng Anh 6 – Right on!
 • SBT Tiếng Anh 6 – English Discovery (Cánh buồm)
 • SBT Tiếng Anh 6 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)
 • SBT Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World
 • SBT Tiếng Anh 6 – Global Success (Kết nối tri thức)
 • SBT Tiếng Anh lớp 6
 • Tiếng Anh 6 – Explore English
 • Tiếng Anh 6 – English Discovery
 • Tiếng Anh 6 – Right on
 • Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World
 • Tiếng Anh 6 – Friends plus
 • Tiếng Anh 6 – Global Success

Công Nghệ

 • SBT Công nghệ lớp 6 – Chân trời sáng tạo
 • SBT Công nghệ lớp 6 – Cánh diều
 • SBT Công nghệ lớp 6 – Kết nối tri thức
 • Công nghệ lớp 6 – Chân trời sáng tạo
 • Công nghệ lớp 6 – Cánh Diều
 • Công nghệ lớp 6 – Kết nối tri thức
 • SGK Công nghệ 6

Khoa Học

 • SBT KHTN lớp 6 – Cánh Diều
 • SBT KHTN lớp 6 – Chân trời sáng tạo
 • SBT KHTN lớp 6 – Kết nối tri thức
 • KHTN lớp 6 – Cánh Diều
 • KHTN lớp 6 – Chân trời sáng tạo
 • KHTN lớp 6 – Kết nối tri thức
 • Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 – CTST
 • Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 – KNTT
 • Khoa học tự nhiên lớp 6 – Cánh Diều
 • Khoa học tự nhiên lớp 6 – KNTT
 • Khoa học tự nhiên lớp 6 – CTST

Âm Nhạc & Mỹ Thuật

 • Mĩ thuật lớp 6 – Cánh diều
 • Mĩ thuật lớp 6 – Chân trời sáng tạo
 • Mĩ thuật lớp 6 – Kết nối tri thức
 • Âm nhạc lớp 6: Chân trời sáng tạo
 • Âm nhạc lớp 6 – Cánh Diều
 • Âm nhạc lớp 6: Kết nối tri thức
 • Âm nhạc và mỹ thuật lớp 6

Hoạt động trải nghiệm

 • Thực hành Trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 – Cánh diều
 • SBT Trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 – Chân trời sáng tạo
 • SBT Trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 – Kết nối tri thức
 • SGK Trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 – Cánh diều
 • SGK Trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 – Chân trời sáng tạo
 • SGK Trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 – Kết nối tri thức

Bạn đang xem bài viết: Trả lời Vận dụng trang 106 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.