Nguyễn Lân Thắng 6 năm tù, nhà văn Tạ Duy Anh: “Chúc Thần Công lý đủ tự tin nhìn vào mắt con trẻ”
Nguyễn Lân Thắng 6 năm tù, nhà văn Tạ Duy Anh: “Chúc Thần Công lý đủ tự tin nhìn vào mắt con trẻ”


Trả lời Thực hành 1 trang 28 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo >

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn – Chân trời sáng tạo

Toán – Văn – Anh – Khoa học tự nhiên…

Đề bài

Chọn từ thích hợp trong các từ “ước”, “bội” thay thế dấu ? ở mỗi câu sau để có khẳng định đúng.

b) Hãy chỉ ra các ước của 6.

Số 24 là bội của những số nào?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Nếu số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b gọi là ước của a. Tập hợp các ước của a được kí hiệu là Ư(a). Tập hợp các bội của a được kí hiệu là B(a).

Lời giải chi tiết

a) i. 48 là bội của 6

ii. 12 là ước của 48

iii. 48 là bội của 48 (hoặc 48 là ước của 48)

iv. 0 là bội của 48

b) Các ước của 6 là: 1; 2; 3; 6 vì 6 chia hết cho các số 1;2;3;6.

Số 24 là bội của 1; 2; 3; 6; 8; 12; 24.

Chú ý: Số tự nhiên a vừa là bội, vừa là ước của chính nó.

  • Trả lời Hoạt động khám phá 2 trang 29 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo
  • Trả lời Thực hành 2 trang 29 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo
  • Trả lời Hoạt động khám phá 3 trang 29 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo
  • Trả lời Thực hành 3 trang 30 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo
  • Giải Bài 1 trang 30 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 – Chân trời sáng tạo – Xem ngay

Các bài khác cùng chuyên mục

Bạn đang xem bài viết: Trả lời Thực hành 1 trang 28 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.