Hướng dẫn tự tin đạt 10 điểm môn Toán thi vào 10
Hướng dẫn tự tin đạt 10 điểm môn Toán thi vào 10

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1 >

So sánh

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán – Văn – Anh – Lí – Hóa – Sinh – Sử – Địa – GDCD

Video hướng dẫn giải

So sánh:

LG a

4 và \(\sqrt {15} \)

Phương pháp giải:

Sử dụng với hai số \(a;b\) không âm ta có \(\sqrt {a}<\sqrt {b} \Leftrightarrow a<b\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(4=\sqrt{16}\)

Vì 16 > 15 nên \(\sqrt {16} > \sqrt {15} \). Vậy 4 > \(\sqrt {15} \)

LG b

\(\sqrt {11} \) và 3.

Phương pháp giải:

Sử dụng với hai số \(a;b\) không âm ta có \(\sqrt {a}<\sqrt {b} \Leftrightarrow a<b\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(3=\sqrt{9}\)

Vì 11 > 9 nên \(\sqrt {11} > \sqrt 9 \). Vậy \(\sqrt {11} \) > 3

 • Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1
 • Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 tập 1
 • Bài 2 trang 6 SGK Toán 9 tập 1
 • Bài 3 trang 6 SGK Toán 9 tập 1
 • Bài 4 trang 7 SGK Toán 9 tập 1

>> Xem thêm

Các bài khác cùng chuyên mục

 • Lý thuyết Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)
 • Lý thuyết về đường kính và dây của đường tròn
 • Lý thuyết đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.
 • Lý thuyết Hệ thức Vi-ét và ứng dụng.
 • Lý thuyết diện tích hình tròn, hình quạt tròn
 • Bài 41 trang 58 SGK Toán 9 tập 2
 • Lý thuyết. Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
 • Lý thuyết Phương trình bậc nhất hai ẩn.
 • Lý thuyết Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)
 • Bài 34 trang 56 SGK Toán 9 tập 2

Bạn đang xem bài viết: Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.