Học trực tuyến-Zoom- Bài tập nâng cao hình học lớp 7
Học trực tuyến-Zoom- Bài tập nâng cao hình học lớp 7

Yopovn

Ban quản trị Team YOPO

Thành viên BQT

Tham gia
28/1/21
Bài viết
76,570
Điểm
113

tác giả

TOP 40++ đề toán lớp 7 nâng cao CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT
Bài 1: hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể)
1) 2) . 3) .
Bài 2: Tìm biết
1) . 2) . 3)
Bài 3: Tổng số học sinh tham gia vào câu lạc bộ “Tải năng trẻ” các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng anh khối 7 của một trường trung học cơ sở là 60 học sinh. Biết số học sinh tham gia câu lạc bộ Toán, Ngữ văn và Tiếng anh tỉ lệ với . Hỏi mỗi môn có bao nhiêu học sinh tham gia?
Bài 4: Cho tam giác nhọn . Gọi là trung điểm của cạnh . Trên tia đối của tia lấy sao cho . Kẻ vuông góc với tại , vuông góc với tại .
1) Chứng minh: . Suy ra .
2) Chứng minh: song song với và
3) Kẻ vuông góc với tại vuông góc với tại . Đoạn thẳng cắt tại , đoạn thẳng cắt tại . Chứng minh ba điểm thẳng hàng.
Bài 5: Cho dãy tỉ số bằng nhau .
Chứng minh rằng:
Phần I: Trắc nghiệm
Câu 1: có giá trị là:
A. . B. . C. . D. Đáp án khác.
Câu 2: Cho biết tỉ lệ thuận với theo hệ số tỉ lệ , biết . Giá trị của là:
A. . B. 63. C. 7. D. Đáp án khác.
Câu 3: Số trong tỉ lệ thức là:
A. 2. B. 1. C. . D. Cả C, B đúng1639225387467.png

ĐỀ 1

Bài 1: hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể)

1) 2) . 3) .

Bài 2: Tìm biết

1) . 2) . 3)

Bài 3: Tổng số học sinh tham gia vào câu lạc bộ “Tải năng trẻ” các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng anh khối 7 của một trường trung học cơ sở là 60 học sinh. Biết số học sinh tham gia câu lạc bộ Toán, Ngữ văn và Tiếng anh tỉ lệ với . Hỏi mỗi môn có bao nhiêu học sinh tham gia?

Bài 4: Cho tam giác nhọn . Gọi là trung điểm của cạnh . Trên tia đối của tia lấy sao cho . Kẻ vuông góc với tại , vuông góc với tại .

1) Chứng minh: . Suy ra .

2) Chứng minh: song song với và

3) Kẻ vuông góc với tại vuông góc với tại . Đoạn thẳng cắt tại , đoạn thẳng cắt tại . Chứng minh ba điểm thẳng hàng.

Bài 5: Cho dãy tỉ số bằng nhau .

Chứng minh rằng:

ĐỀ 2

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: có giá trị là:

A. . B. . C. . D. Đáp án khác.

Câu 2: Cho biết tỉ lệ thuận với theo hệ số tỉ lệ , biết . Giá trị của là:

A. . B. 63. C. 7. D. Đáp án khác.

Câu 3: Số trong tỉ lệ thức là:

A. 2. B. 1. C. . D. Cả C, B đúng

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM DƯỚI ĐÂY.

Sửa lần cuối:

Bạn đang xem bài viết: TOP 40++ đề toán lớp 7 nâng cao CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.