Toán lớp 6 – Ôn tập học kì 1 – Cô Phạm Thị Hồng [HOCMAI]
Toán lớp 6 – Ôn tập học kì 1 – Cô Phạm Thị Hồng [HOCMAI]

Toán lớp 6 Tập 1 sách mới | Giải Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo | Giải bài tập Toán 6 Tập 1 hay nhất

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo được đội ngũ Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn bám sát chương trình sách Toán 6 Tập 1 sách mới đầy đủ, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Toán 6 Tập 1.

Mục lục Giải bài tập Toán 6 Tập 1 sách mới

Mục lục Giải bài tập Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Video giải Toán lớp 6 Bài 1: Tập hợp – Kết nối tri thức với cuộc sống – Cô Minh Nguyệt (Giáo viên VietJack)

Chương 1: Tập hợp các số tự nhiên

Chương 2: Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 6 có đáp án Kết nối tri thức (3 đề)

Chương 3: Số nguyên

Chương 4: Một số hình phẳng trong thực tiễn

Chương 5: Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên

Thực hành hoạt động trải nghiệm

Để học tốt các môn học lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác:

 • Xem trực tuyến Sách giáo khoa lớp 6 mới – KNTT
 • Soạn Văn lớp 6 (hay nhất) – KNTT
 • Soạn Văn lớp 6 (ngắn nhất) – KNTT
 • Giải sách bài tập Ngữ văn lớp 6 – KNTT
 • Tác giả Tác phẩm Ngữ văn lớp 6 – KNTT
 • [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Ngữ Văn lớp 6 có đáp án – KNTT (4 đề)
 • Giải sách bài tập Toán lớp 6 – KNTT
 • Lý thuyết Toán lớp 6 đầy đủ, chi tiết – KNTT
 • 1000 Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 (có đáp án) – KNTT
 • [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 6 có đáp án – KNTT (3 đề)
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh lớp 6 – KNTT
 • Giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 – KNTT
 • [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 6 có đáp án – KNTT (5 đề)
 • Giải bài tập sgk Khoa học tự nhiên lớp 6 – KNTT
 • Giải Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 – KNTT
 • Lý thuyết Khoa học tự nhiên lớp 6 đầy đủ, chi tiết – KNTT
 • 1000 bài tập trắc nghiệm Khoa học tự nhiên lớp 6 (có đáp án) – KNTT
 • [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Khoa học tự nhiên lớp 6 có đáp án – KNTT (4 đề)
 • Giải bài tập sgk Lịch Sử lớp 6 – KNTT
 • Giải Sách bài tập Lịch Sử lớp 6 – KNTT
 • Giải bài tập sgk Địa Lí lớp 6 – KNTT
 • Giải Sách bài tập Địa Lí lớp 6 – KNTT
 • Giải bài tập sgk Giáo dục công dân lớp 6 – KNTT
 • Giải Sách bài tập Giáo dục công dân lớp 6 – KNTT
 • Giải bài tập sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 6 – KNTT
 • Giải Sách bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 6 – KNTT
 • Giải bài tập sgk Tin học lớp 6 – KNTT
 • Giải Sách bài tập Tin học lớp 6 – KNTT
 • Giải bài tập sgk Công nghệ lớp 6 – KNTT
 • Giải sách bài tập Công nghệ lớp 6 – KNTT
 • Giải bài tập sgk Âm nhạc lớp 6 – KNTT

Mục lục Giải bài tập Toán 6 Tập 1 – Cánh diều

Chương 1: Số tự nhiên

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

Chương 2: Số nguyên

Chương 3: Hình học trực quan

Để học tốt các môn học lớp 6 Cánh diều hay khác:

 • Xem trực tuyến Sách giáo khoa lớp 6 mới – CD
 • Soạn Văn lớp 6 (hay nhất) – CD
 • Soạn Văn lớp 6 (ngắn nhất) – CD
 • Giải Sách bài tập Ngữ văn lớp 6 – CD
 • Tác giả Tác phẩm Ngữ văn lớp 6 – CD
 • [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Ngữ Văn lớp 6 có đáp án – CD (4 đề)
 • Giải sách bài tập Toán lớp 6 – CD
 • [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | CD
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh lớp 6 – CD
 • [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 6 có đáp án (4 đề) | CD
 • Giải bài tập sgk Khoa học tự nhiên lớp 6 – CD
 • Giải Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 – CD
 • [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Khoa học tự nhiên lớp 6 có đáp án (4 đề) | CD
 • Giải bài tập sgk Lịch Sử lớp 6 – CD
 • Giải Sách bài tập Lịch Sử lớp 6 – CD
 • Giải bài tập sgk Địa Lí lớp 6 – CD
 • Giải Sách bài tập Địa Lí lớp 6 – CD
 • Giải bài tập sgk Giáo dục công dân lớp 6 – CD
 • Giải bài tập sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 6 – CD
 • Giải bài tập sgk Tin học lớp 6 – CD
 • Giải bài tập sgk Công nghệ lớp 6 – CD
 • Giải bài tập sgk Âm nhạc lớp 6 – CD

Mục lục Giải bài tập Toán 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo

Chương 1: Số tự nhiên

 • Bài 6: Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 6 có đáp án Chân trời sáng tạo (3 đề)

Chương 2: Số nguyên

Chương 3: Hình học trực quan và hình phẳng trong thực tiễn

Chương 4: Một số yếu tố thống kê

Để học tốt các môn học lớp 6 Chân trời sáng tạo hay khác:

 • Xem trực tuyến Sách giáo khoa lớp 6 mới – CTST
 • Soạn Văn lớp 6 (hay nhất) – CTST
 • Soạn Văn lớp 6 (ngắn nhất) – CTST
 • Giải Sách bài tập Ngữ văn lớp 6 – CTST
 • Tác giả Tác phẩm Ngữ văn lớp 6 – CTST
 • [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Ngữ Văn lớp 6 có đáp án – CTST (4 đề)
 • Giải sách bài tập Toán lớp 6 – CTST
 • [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 6 có đáp án – CTST (3 đề)
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh lớp 6 – CTST
 • Giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 – CTST
 • [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 6 có đáp án – CTST (4 đề)
 • Giải bài tập sgk Khoa học tự nhiên lớp 6 – CTST
 • Giải Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 – CTST
 • [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Khoa học tự nhiên lớp 6 có đáp án – CTST (4 đề)
 • Giải bài tập sgk Lịch Sử lớp 6 – CTST
 • Giải Sách bài tập Lịch Sử lớp 6 – CTST
 • Giải bài tập sgk Địa Lí lớp 6 – CTST
 • Giải Sách bài tập Địa Lí lớp 6 – CTST
 • Giải bài tập sgk Giáo dục công dân lớp 6 – CTST
 • Giải Sách bài tập Giáo dục công dân lớp 6 – CTST
 • Giải bài tập sgk Công nghệ lớp 6 – CTST
 • Giải sách bài tập Công nghệ lớp 6 – CTST
 • Giải bài tập sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 6 – CTST
 • Giải Sách bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 6 – CTST
 • Giải bài tập sgk Tin học lớp 6 – CTST
 • Giải bài tập sgk Âm nhạc lớp 6 – CTST

Xem trực tuyến 3 bộ sách giáo khoa lớp 6 mới:

 • Xem trực tuyến Sách giáo khoa lớp 6 mới – Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Xem trực tuyến Sách giáo khoa lớp 6 mới – Cánh diều
 • Xem trực tuyến Sách giáo khoa lớp 6 mới – Chân trời sáng tạo

Lưu trữ: Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – sách cũ

Phần Số học – Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

 • Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp
 • Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
 • Bài 3: Ghi số tự nhiên
 • Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
 • Luyện tập trang 14
 • Bài 5: Phép cộng và phép nhân
 • Luyện tập 1 trang 17
 • Luyện tập 2 trang 19
 • Bài 6: Phép trừ và phép chia
 • Luyện tập 1 trang 24
 • Luyện tập 2 trang 25
 • Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
 • Luyện tập trang 28
 • Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
 • Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
 • Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
 • Luyện tập trang 36
 • Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
 • Luyện tập trang 39
 • Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
 • Luyện tập trang 42
 • Bài 13: Ước và bội
 • Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
 • Luyện tập trang 47
 • Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
 • Luyện tập trang 50
 • Bài 16: Ước chung và bội chung
 • Luyện tập trang 53
 • Bài 17: Ước chung lớn nhất
 • Luyện tập 1 trang 56
 • Luyện tập 2 trang 57
 • Bài 18: Bội chung nhỏ nhất
 • Luyện tập 1 trang 59
 • Luyện tập 2 trang 60
 • Ôn tập chương 1 (Câu hỏi – Bài tập)
 • Top 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 1 có đáp án

Phần Số học – Chương 2: Số nguyên

 • Luyện tập trang 82
 • Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
 • Bài 9: Quy tắc chuyển vế
 • Luyện tập trang 87
 • Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
 • Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
 • Luyện tập trang 92
 • Bài 12: Tính chất của phép nhân
 • Luyện tập trang 95
 • Bài 13: Bội và ước của một số nguyên
 • Ôn tập chương 2 (Câu hỏi – Bài tập)
 • Top 5 Đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 có đáp án

Phần Hình học – Chương 1: Đoạn thẳng

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đề thi, chuyên đề,bài tập cuối tuần Cánh diều, Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo…

4.5 (243)

799,000đ

99,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 6 | Để học tốt Toán 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình Sách giáo khoa Toán 6 (Tập 1 & Tập 2) và một phần dựa trên cuốn Giải bài tập Toán 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Bạn đang xem bài viết: Toán lớp 6 Tập 1 sách mới | Giải Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo | Giải bài tập Toán 6 Tập 1 hay nhất. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.