Chia nhau ‘BÁT CƠM CÚNG’ trong đám tang cha, ai cũng NGHẸN NGÀO không nói nên lời | Tin 3 Phút
Chia nhau ‘BÁT CƠM CÚNG’ trong đám tang cha, ai cũng NGHẸN NGÀO không nói nên lời | Tin 3 Phút

Toán lớp 6 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 6 | Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1, Tập 2 hay nhất

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Tập 1 và Tập 2 hay, chi tiết được biên soạn bám sát sách giáo khoa Toán lớp 6 sẽ giúp các bạn dễ dàng làm bài tập về nhà, nắm vững kiến thức, từ đó đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Toán 6.

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 6

Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Chương 1: Tập hợp các số tự nhiên

 • Bài 1: Tập hợp
 • Bài 2: Cách ghi số tự nhiên
 • Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên
 • Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên
 • Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên
 • Luyện tập chung trang 21
 • Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên
 • Bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính
 • Luyện tập chung trang 27
 • Bài tập cuối Chương 1 trang 28

Chương 2: Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên

 • Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất
 • Bài 9: Dấu hiệu chia hết
 • Bài 10: Số nguyên tố
 • Luyện tập chung trang 43
 • Bài 11: Ước chung. Ước chung lớn nhất
 • Bài 12: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất
 • Luyện tập chung trang 54 – 55
 • Bài tập cuối Chương 2 trang 56

Chương 3: Số nguyên

 • Bài 13: Tập hợp các số nguyên
 • Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên
 • Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc
 • Luyện tập chung trang 69
 • Bài 16: Phép nhân số nguyên
 • Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên
 • Luyện tập chung trang 75
 • Bài tập cuối Chương 3 trang 76

Chương 4: Một số hình phẳng trong thực tiễn

 • Bài 18: Hình tam giác đều. hình vuông. hình lục giác đều
 • Bài 19: hình chữ nhật. Hình thoi hình bình hành. Hình thang cân
 • Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học
 • Luyện tập chung trang 95 – 96
 • Bài tập cuối Chương 4 trang 97

Chương 5: Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên

 • Bài 21: Hình có trục đối xứng
 • Bài 22: Hình có tâm đối xứng
 • Luyện tập chung trang 108 – 109
 • Bài tập cuối Chương 5 trang 110

Thực hành hoạt động trải nghiệm

 • Bài 1: Tấm thiệp và phòng học của em
 • Bài 2: Vẽ hình đơn giản với phần mềm geogebra
 • Bài 3: Sử dụng máy tính cầm tay

Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 2

Chương 6: Phân số

 • Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau
 • Bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương
 • Luyện tập chung trang 13
 • Bài 25: Phép cộng và phép trừ phân số
 • Bài 26: Phép nhân và phép chia phân số
 • Bài 27: Hai bài toán về phân số
 • Luyện tập chung trang 25
 • Bài tập cuối chương 6 trang 27

Chương 7: Số thập phân

 • Bài 31: Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm
 • Luyện tập chung trang 41
 • Bài tập cuối chương 7 trang 42

Chương 8: Những hình học cơ bản

 • Bài 32: Điểm và đường thẳng
 • Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia
 • Bài 34: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
 • Bài 35: Trung điểm của đoạn thẳng
 • Luyện tập chung trang 57

Chương 9: Dữ liệu và xác suất thực nghiệm

 • Bài 38: Dữ liệu và thu thập dữ liệu
 • Bài 39: Bảng thống kê và biểu đồ tranh
 • Bài 40: Biểu đồ cột
 • Bài 41: Biểu đồ cột kép
 • Luyện tập chung trang 87
 • Bài 42: Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm
 • Bài 43: Xác suất thực nghiệm
 • Luyện tập chung trang 97
 • Bài tập ôn cuối chương 9 trang 99

Hoạt động thực hành trải nghiệm trang 99

Tài liệu để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

Bạn đang xem bài viết: Toán lớp 6 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 6 | Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1, Tập 2 hay nhất. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.