Toán Lớp 5 Trang 6 – 7 | Ôn Tập So Sánh Hai Phân Số
Toán Lớp 5 Trang 6 – 7 | Ôn Tập So Sánh Hai Phân Số

Toán lớp 5 trang 7 Ôn tập So sánh hai phân số (tiếp theo)

Toán lớp 5 trang 7 Ôn tập So sánh hai phân số (tiếp theo)

Với giải bài tập Toán lớp 5 trang 7 Ôn tập So sánh hai phân số (tiếp theo) hay, chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 trang 7 Ôn tập So sánh hai phân số (tiếp theo) – Cô Ngô Thị Vân (Giáo viên VietJack)

Giải Toán lớp 5 trang 7 Bài 1: a) Điền dấu > , < , =

b) Nêu đặc điểm của phân số lớn hơn 1, bé hơn 1, bằng 1.

Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1.

Phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó bé hơn 1.

Phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1.

Lời giải:

b) Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1.

Phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó bé hơn 1.

Phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1.

Giải Toán lớp 5 trang 7 Bài 2: a) So sánh các phân số:

b) Nêu cách so sánh hai phân số có cùng tử số.

Trong hai phân số có cùng tử số:

– Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn.

– Phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

– Nếu mẫu số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Lời giải:

b) Trong hai phân số có cùng tử số:

– Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn.

– Phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

– Nếu mẫu số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Giải Toán lớp 5 trang 7 Bài 3: Phân số nào lớn hơn?

– Quy đồng mẫu số hai phân số rồi so sánh hai phân số sau khi quy đồng.

– Quy đồng tử số hai phân số rồi so sánh hai phân số sau khi quy đồng.

– So sánh hai phân số với 1.

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 trang 7 Bài 4: Mẹ có một số quả quýt. Mẹ cho chị số quả quýt đó, cho emsố quả quýt đó. Hỏi ai được mẹ cho nhiều quả quýt hơn?

Quy đồng mẫu số hai phân số và rồi so sánh hai phân số sau khi quy đồng.

Lời giải:

Quy đồng mẫu số, ta có:

Vậy em được mẹ cho nhiều quýt hơn.

Bài giảng: Ôn tập Khái niệm phân số – Cô Phan Giang (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 5:

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

 • Giải Toán lớp 5 trang 8 Phân số thập phân
 • Giải Toán lớp 5 trang 9 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 5 trang 10 Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
 • Giải Toán lớp 5 trang 11 Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
 • Giải Toán lớp 5 trang 12, 13 Hỗn số
 • Giải Toán lớp 5 trang 13, 14 Hỗn số (tiếp theo)

Lý thuyết Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)

4) Một số cách so sánh khác

Dạng 1: So sánh với 1

Điều kiện áp dụng: Phương pháp này áp dụng cho dạng bài so sánh hai phân số, trong đó một phân số bé hơn 1 và một phân số lớn hơn 1.

Ví dụ: So sánh hai phân số

Cách giải:

Dạng 2: So sánh với phân số trung gian

Điều kiện áp dụng: Phương pháp này áp dụng khi tử số của phân số thứ nhất bé hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại lớn hơn mẫu số của phân số thứ hai hoặc ngược lại. Khi đó ta so sánh với phân số trung gian là phân số có tử số bằng tử số của phân số thứ nhất, có mẫu số bằng mẫu số của phân số thứ hai hoặc ngược lại.

Phương pháp giải:

Bước 1: Chọn phân số trung gian.

Bước 2: So sánh hai phân số ban đầu với phân số trung gian.

Bước 3: Rút ra kết luận.

Lưu ý: So sánh hai phân số (a, b, c, d khác 0).

Nếu a > c và b < d (hoặc a < c và b > d thì ta có thể chọn phân số trung gian là

Ví dụ: So sánh hai phân số

Cách giải:

Dạng 3: So sánh bằng phần bù

Điều kiện áp dụng: Nhận thấy mẫu số lớn hơn tử số ( phân số bé hơn 1) và hiệu của mẫu số với tử số của tất cả các phân số đều bằng nhau hoặc nhỏ thì ta tìm phần bù với 1.

Chú ý: Phần bù với 1 của phân số là hiệu giữa 1 và phân số đó.

Quy tắc: Trong hai phân số, phân số nào có phần bù lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn và ngược lại phân số nào có phần bù nhỏ hơn thì phân số đó lớn hơn .

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm phần bù của hai phân số.

Bước 2: So sánh hai phần bù với nhau.

Bước 3: Rút ra kết luận.

Ví dụ: So sánh hai phân số

Cách giải:

Vì 998 < 999 nên . Do đó,

Do đó,

Dạng 4: So sánh bằng phần hơn

Điều kiện áp dụng: Nhận thấy tử số lớn hơn mẫu số ( phân số lớn hơn 1) và hiệu của tử số với mẫu số của tất cả các phân số đều bằng nhau hoặc nhỏ thì ta tìm phần hơn với 1.

Chú ý: Phần hơn với 1 của phân số là hiệu giữa phân số đó và 1.

Quy tắc: Trong hai phân số, phân số nào có phần hơn lớn hơn thì phân số đó lớn hơn và ngược lại phân số nào có phần hơn nhỏ hơn thì phân số đó nhỏ hơn.

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm phần hơn của hai phân số.

Bước 2: So sánh hai phần hơn với nhau.

Bước 3: Rút ra kết luận.

Ví dụ: So sánh hai phân số

Giải

Vì 333 > 277 nên . Do đó,

Vậy

Trắc nghiệm Toán lớp 5 Ôn tập So sánh hai phân số (tiếp theo) (có đáp án)

Câu 1: Khi nào ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với 1?

A. Khi hai phân số đều bé hơn 1

B. Khi hai phân số đều lớn hơn 1

C. Khi một phân số bé hơn 1 và một phân số lớn hơn 1

D. Khi hai phân số đều bằng 1

Khi so sánh hai phân số, trong đó một phân số bé hơn 1 và một phân số lớn hơn 1 thì ta có thể so sánh phân số bằng phương pháp so sánh với 1.

Câu 2: Khi nào ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với phân số trung gian?

A. Khi tử số của phân số thứ nhất bé hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại lớn hơn mẫu số của phân số thứ hai.

B. Khi tử số của phân số thứ nhất lớn hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại nhỏ hơn mẫu của phân số thứ hai.

C. Cả A và B đều sai.

D. Cả A và B đều đúng.

Khi tử số của phân số thứ nhất bé hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại lớn hơn mẫu số của phân số thứ hai hoặc khi tử số của phân số thứ nhất lớn hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại nhỏ hơn mẫu số của phân số thứ hai thì ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với phân số trung gian.

Do đó cả hai đáp án A và B đều đúng.

Câu 3: Phần bù 1 của phân số là:

Câu 4: Phần hơn với 1 của phân số là:

Câu 5: Khi so sánh hai phân số ta có thể chọn phân số trung gian là:

Câu 6: Chọn dấu thích hợp để điền vào ô trống:

A. =

B. >

C. <

Câu 7: Chọn phân số lớn hơn hai phân số sau:

Xem thêm các bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

Mua hàng giảm giá Shopee Mã code

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đề thi, chuyên đề,bài tập cuối tuần Cánh diều, Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo…

4.5 (243)

799,000đ

99,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Loạt bài Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 5 và Để học tốt Toán 5 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 5.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

 • Soạn Tiếng Việt lớp 5
 • Văn mẫu lớp 5
 • Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5
 • Giải bài tập Toán lớp 5
 • Giải Vở bài tập Toán lớp 5
 • Đề kiểm tra Toán lớp 5
 • Giải bài tập Tiếng Anh 5 mới
 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 5 mới
 • Giải bài tập Khoa học lớp 5
 • Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 5
 • Giải bài tập Đạo Đức lớp 5
 • Giải vở bài tập Đạo Đức lớp 5

Bạn đang xem bài viết: Toán lớp 5 trang 7 Ôn tập So sánh hai phân số (tiếp theo). Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.