Bộ Sách giáo khoa lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống môn Toán 6 Tập một. Giáo án Toán 6

Sách giáo khoa Toán 6 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sách giáo khoa Toán 6 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin Sách giáo khoa Toán 6 Tập một

Bộ sách

Kết nối tri thức với cuộc sống

Bản quyền thuộc

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Xuất bản

2021

Số trang

124 trang

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Chủ biên / Tác giả Sách giáo khoa Toán 6 Tập một

Tông chủ biên

Hà Huy Khoái

Chủ biên

Nguyễn Huy Đoan

Tác giả

Nguyễn Cao Cường , Trần Mạnh Cường , Doãn Minh Cường , Sĩ Đức Quang , Lưu Bá Thắng

Mục lục Toán 6 Tập một

CHƯƠNG I : TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1: Tập hợp

https://drive.google.com/drive/folders/1sfr93fkTBYT-D5JWk9BI4h33-QYrjYB6?usp=sharing

Bài 2: Cách ghi số tự nhiên

Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên

Luyện tập chung

Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Bài 7: Thứ tự thực hiên các phép tính

Luyện tập chung

Bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II : TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất

Bài 9: Dấu hiệu chia hết

Bài 10: Số nguyên tố

Luyện tập chung

Bài 11: Ước chung. Ước chung lớn nhất

Bài 12: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Luyện tập chung

Bài tập cuối chương II

CHƯƠNG III : SỐ NGUYÊN

Bài 13: Tập hợp các số nguyên

Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

Luyện tập chung

Bài 16: Phép nhân số nguyên

Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

Luyện tập chung

Bài tập cuối chương III

CHƯƠNG IV : MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Bài 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều

Bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

Luyện tập chung

Bài tập chương IV

CHƯƠNG V : TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN

Bài 21: Hình có trục đối xứng

Bài 22: Hình có tâm đối xứng

Luyện tập chung

Bài tập cuối chương V

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM

Tấm thiệp và phòng học của em

Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra

Sử dụng máy tính cầm tay

ADVERTISEMENT

Bạn đang xem bài viết: Toán 6 Tập một [bộ kết nối] word. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.