Kiểm tra cặp của HỌC SINH LỚP 6, người anh tá hỏa ‘PHÁT HIỆN’ thứ động trời | Tin Nhanh 3 Phút
Kiểm tra cặp của HỌC SINH LỚP 6, người anh tá hỏa ‘PHÁT HIỆN’ thứ động trời | Tin Nhanh 3 Phút

Giải Toán 6 bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên sách Cánh diều giúp các em học sinh lớp 6 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các bài tập phần luyện tập, vận dụng và bài tập được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giải Toán 6 trang 21 Cánh diều giúp các em hiểu được kiến thức cách tính và tính chất của phép nhân, phép chia các số tự nhiên. Giải Toán 6 bài 4 sách Cánh diều được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài, đồng thời là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Toán lớp 6 Bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên, mời các bạn cùng tải tại đây.

Lý thuyết Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

1. Phép nhân

a.b = a + a + … + a (Có b số hạng)

a.b = d

(thừa số) . (thừa số) = (tích)

Tính chất của phép nhân:

Giao hoán: a.b = b.a

Kết hợp:

Phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

Ta hiểu tính chất phân phối ở đây là nếu a nhân với một tổng của b và c thì ta lấy a nhân với b và lấy a nhân với c rồi cộng lại với nhau. Chẳng hạn,

Lưu ý:

1) Nếu các thừa số đều bằng chữ, hoặc chỉ có một thừa số bằng số thì ta có thể không viết dấu nhân giữa các thừa số. Chẳng hạn,

2) Trong tính nhẩm ta thường sử dụng các kết quả:

2.5=10

4.25=100

8.125=1000

3) Tích hay gọi là tích cả ba số a, b, c và viết gọn là abc.

Giải Toán 6 các câu hỏi phần Luyện tập vận dụng

1. Nhân hai số tự nhiên có nhiều chữ số

Câu 1

Đặt tính để tính:

341 x 157

Ta có:

Vậy 341 x 157 = 53 537

2. Tính chất của phép nhân

Câu 2

Tính một cách hợp lí:

a) 250 . 1 476 . 4;

b) 189 . 509 – 189 . 409

Gợi ý đáp án

a) 250 . 1 476 . 4

= (250 . 4) . 1 476 (Tính chất giao hoán của phép nhân)

= 1 000 . 1 476

= 1 476 000

b) 189 . 509 – 189 . 409

= 189 . (509 – 409) (Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép nhân)

Câu 3

Một gia đình nuôi 80 con gà. Biết trung bình một con gà ăn 105 g thức ăn trong một ngày. Gia đình đó cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho đàn gà trong 10 ngày?

Gợi ý đáp án

Một ngày một con gà tiêu thụ hết 105g thức ăn

⇒ 80 con gà trong một ngày tiêu thụ số thức ăn là 80 . 105 = 8400 (g)

⇒ Đàn gà trong 10 ngày tiêu thụ số thức ăn là: 8400 . 10 = 84 000 (g)

Đổi 84 000g = 84kg

Vậy lượng thức ăn mà đàn gà tiêu thụ trong 10 ngày là 84kg.

1. Phép chia hết

Câu 4

Đặt tính để tính thương: 139 004 : 236

Gợi ý đáp án

Thực hiện phép chia: 139 004 : 236

2. Phép chia có dư

Câu 5

Đặt tính để tính thương và số dư của phép chia:

5 125 : 320

Gợi ý đáp án

Thực hiện phép chia: 5 125 : 320

Kết quả: 5125 : 320 = 16 dư 5

Giải Toán 6 trang 21 phần Bài tập

Bài 1 (trang 21 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Tìm các số thích hợp ở dấu ?:

a) a . 0 = ?

b) a : 1 = ? c

c) 0 : a = ? (với a≠0)

Gợi ý đáp án:

a) a. 0 = 0

b) a : 1 = a

c) 0 : a = 0

Bài 2 (trang 21 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Tính một cách hợp lí:

a) 50 . 347 . 2

b) 36 . 97 + 97 . 64

c) 157 . 289 – 289 . 57

Gợi ý đáp án:

a) 50 . 347 . 2

= (50 . 2) . 347

= 100 . 347

= 34 700

b) 36 . 97 + 97 . 64

= 97 . (36 + 64)

= 97 . 100

= 9 700

c) 157 . 289 – 289 . 57

= 289 . (157 – 57)

= 289 . 100

= 28 900

Bài 3 (trang 21 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

a) 409 . 215

b) 54 322 : 346

c) 123 257 : 404

Gợi ý đáp án:

Bài 4 (trang 21 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Một bênh nhân bị sốt cao, mất nước. Bác sĩ chỉ định uống 2 lít dung dịch Oresol để bù nước. Biết mỗi gói Oresol pha với 200 ml nước. Bệnh nhân đó cần dùng bao nhieu gói Oresol?

Gợi ý đáp án:

Đổi: 2 lít = 2000 ml

Bệnh nhân đó cần dùng số gói Oresol là:

2000 : 200 = 10 (gói)

Bài 5 (trang 21 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Một đội thanh niên tình nguyện có 130 người cần thuê ô tô để di chuyển. Họ cần thuê ít nhất bao nhiêu nếu mỗi xe chở được 45 người?

Gợi ý đáp án:

Ta có:

130 : 45 = 2 dư 40

Vậy đội thanh niên cần thuê ít nhất là 3 xe ô tô.

Bài 6 (trang 21 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Lá cây chứa rất nhiều chất diệp lục trong lục lạp làm cho lá cây có màu xanh. Ở lá thầu dầu, cứ 1 mm2 lá có khoảng 500 000 lục lạp (Nguồn: Sinh học 6, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010).

Tính số lục lạp có trên một chiếc lá thầu dầu có diện tích khoảng 210 cm2

Gợi ý đáp án:

Ta có: 210 cm2 = 21000 mm2

Số lục lạp có trên một chiếc lá thầu dầu có diện tích khoảng 210 cm2 là:

21000 . 500 000 = 10 500 000 000 (lục lạp)

Bài 7 (trang 21 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Ở Bắc Bộ, quy ước 1 thước = 24m2, 1 sào = 15 thước, 1 mẫu = 10 sào. Theo kinh nghiệm nhà nông, để mạ đạt tiêu chuẩn thì 1 sào ruộng cần gieo khoảng 2 kg thóc giống.

a) Để gieo mạ trên 1 mẫu ruộng cần khoảng bao nhiêu ki-lô-gam thóc giống?

b) Để giao mạ trên 9 ha ruộng cần khoảng bao nhiêu ki-lô-gam thóc giống?

Gợi ý đáp án:

a) 1 mẫu = 10 sào

Để gieo mạ trên 1 mẫu ruộng cần khoảng số ki-lô-gam thóc giống là:

10 . 2 = 20 (kg)

b) 9 ha = 90 000 m2 = 3750 thước = 250 sào

Để gieo mạ trên 9 ha ruộng cần khoảng số ki-lô-gam thóc giống là:

250 . 2 = 500 (kg)

Bài 8 (trang 21 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Sử dụng máy tính cầm tay:

Dùng máy tính cầm tay để tính:

275 x 356

14 904 : 207

15 x 47 x 216

Gợi ý đáp án:

Sử dụng máy tính cầm tay tính ta được:

275 x 356 = 97 900

14 904 : 207 = 72

15 x 47 x 216 = 152 280

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Toán 6 Bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên Giải Toán lớp 6 trang 21 – Tập 1 sách Cánh diều của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

Bạn đang xem bài viết: Toán 6 Bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên Giải Toán lớp 6 trang 21 – Tập 1 sách Cánh diều. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.