Tiếng Anh 6 Mới – Unit 2 Skills 2 – My House – Sách Global / HeartQueen Quyên Hoàng
Tiếng Anh 6 Mới – Unit 2 Skills 2 – My House – Sách Global / HeartQueen Quyên Hoàng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Skills 2 (trang 23 Tập 2) – Global Success

Với soạn, giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Skills 2 trang 23 trong Unit 8: Sports and games sách Global Success 6 (Kết nối tri thức) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 8.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Skills 2 (trang 23 Tập 2) – Global Success

Video giải Tiếng Anh 6 Unit 8 Skills 2 – Global Success – Cô Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

LISTENING

1. Listen to the passages. Who are they about? (Nghe các đoạn. Chúng nói về ai?)

Bài nghe:

Đáp án:

The listening passages are about Hai and Alice. (Các đoạn nghe nói về Hải và Alice.)

Nội dung bài nghe:

Hello. My name’s Hai. I love sport. I play volleyball at school and I often go cycling with my dad at the weekend. But my favourite sport is karate. I practice it three times a week. It makes me strong and confident.

My name’s Alice. I’m twelve years old. I don’t like doing sport very much, but I like watching sport on TV. My hobby is playing chess. My friend and I play chess every Saturday. I sometimes play computer games, too. I hope to create a new computer game one day.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào. Tên của tôi là Hải. Tôi yêu thể thao. Tôi chơi bóng chuyền ở trường và thường đi đạp xe với bố vào dịp cuối tuần. Nhưng môn thể thao ưa thích của tôi là karate. Tôi luyện tập ba lần mỗi tuần. Tập karate khiến tôi khỏe mạnh và tự tin.

Tên của tôi là Alice. Tôi mười hai tuổi. Tôi không thích chơi thể thao lắm nhưng tôi thích xem thể thao trên truyền hình. Sở thích của tôi là chơi cờ vua. Tôi và bạn chơi cờ vua với nhau vào mỗi thứ bảy. Thỉnh thoảng tôi cũng chơi điện tử trên máy tính. Tôi hi vọng một ngày tôi có thể tạo ra trò chơi mới.

2. Listen to the passages again. Then Tick T (true) or F (false) for each sentence. (Nghe lại và chọn câu đúng/sai)

Bài nghe:

1. The passages are about two sportsmen.

2. Hai goes cycling at the weekend.

3. Hai’s favourite sport is karate.

4. Alice doesn’t like doing sport very much.

5. Alice plays computer games every day.

Đáp án:

1. F

2. T

3. T

4. T

5. F

Giải thích:

1. Hai đoạn nghe nói về hai bạn là Hải và Alice.

2. Thông tin: I play volleyball at school and I often go cycling with my dad at the weekend.

3. Thông tin: But my favourite sport is karate.

4. Thông tin: I don’t like doing sport very much, but I like watching sport on TV.

5. Thông tin: I sometimes play computer games, too.

Hướng dẫn dịch:

1. Bài nghe nói về hai người chơi thể thao.

2. Hải đi đạp xe vào cuối tuần.

3. Môn thể thao ưa thích của Hải là Karate.

4. Alice không thích chơi thể thao lắm.

5. Alice chơi trò chơi trên máy tính mỗi ngày.

3. Listen again and fill each blank with a word to complete each sentence. (Nghe lại và điền mỗi ô trống một từ để hoàn thành câu).

Bài nghe:

1. Hai plays … at school.

2. Hai practices karate at the club … times a week.

3. … likes watching sport on TV.

4. Alice plays … every Saturday.

Đáp án:

1. volleyball

2. three

3. Alice

4. chess

Giải thích:

1. Thông tin: I play volleyball at school and I often go cycling with my dad at the weekend.

2. Thông tin: But my favourite sport is karate. I practice it three times a week.

3. Thông tin: I don’t like doing sport very much, but I like watching sport on TV.

4. Thông tin: My friend and I play chess every Saturday.

Hướng dẫn dịch:

1. Hải chơi bóng chuyền ở trường.

2. Hải luyện tập karate ở câu lạc bộ ba lần một tuần.

3. Alice thích xem thể thao trên ti vi.

4. Alice chơi cờ vua mỗi thứ bảy.

WRITING

4. Work in pairs. Talk about the sport / games you like. Use the following questions as cues. (Làm việc theo cặp. Nói về môn thể thao/ trò chơi mà em thích. Dùng những câu hỏi gợi ý dưới đây).

– What is the name of the sport / game?

– How many players are there?

– How often do you play it?

– What equipment does it need?

– Why do you like it?

Hướng dẫn dịch:

– Tên của môn thể thao / trò chơi là gì?

– Có bao nhiêu người chơi?

– Bạn chơi nó bao lâu một lần?

– Nó cần những thiết bị gì?

– Tại sao bạn thích nó?

5. Write a paragraph of 40-50 words about the sport / game you talked about in 4. You can also refer to the listening passages. (Viết một đoạn văn 40-50 từ về môn thể thao / trò chơi em đã nói ở bài 4. Em có thể tham khảo bài nghe).

Gợi ý:

I usually play badminton after school with my friend because to play this sport we need two players. I play badminton three times a week. To play badminton, I need two racquets and one shuttlecock.

Hướng dẫn dịch:

Tôi thường chơi cầu lông sau giờ học với bạn tôi vì để chơi môn thể thao này chúng tôi cần hai người chơi. Tôi chơi cầu lông ba lần một tuần. Để chơi cầu lông, tôi cần hai cây vợt và một quả cầu.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đề thi, chuyên đề,bài tập cuối tuần Cánh diều, Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo…

4.5 (243)

799,000đ

99,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success Tập 1 & Tập 2 bám sát nội dung sách Global Success 6 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

 • Soạn Văn lớp 6 (hay nhất) – KNTT
 • Soạn Văn lớp 6 (ngắn nhất) – KNTT
 • Bộ đề thi Ngữ Văn 6 (có đáp án) – KNTT
 • Giải bài tập sgk Toán lớp 6 – KNTT
 • Giải sách bài tập Toán lớp 6 – KNTT
 • Bộ Đề thi Toán lớp 6 (có đáp án) – KNTT
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh lớp 6 – KNTT
 • Giải bài tập sgk Khoa học tự nhiên lớp 6 – KNTT
 • Giải Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 – KNTT
 • Giải bài tập sgk Lịch Sử lớp 6 – KNTT
 • Giải bài tập sgk Địa Lí lớp 6 – KNTT
 • Giải bài tập sgk Giáo dục công dân lớp 6 – KNTT
 • Giải bài tập sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 6 – KNTT
 • Giải bài tập sgk Tin học lớp 6 – KNTT
 • Giải bài tập sgk Công nghệ lớp 6 – KNTT
 • Giải bài tập sgk Âm nhạc lớp 6 – KNTT

Bạn đang xem bài viết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Skills 2 (trang 23 Tập 2). Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.