Tiếng Anh lớp 6 ( Sách mới ) Unit 8 Skills 2
Tiếng Anh lớp 6 ( Sách mới ) Unit 8 Skills 2

Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Reading trang 88 – Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Reading trang 88

Haylamdo biên soạn lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Reading trang 88 sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6.

1 ( trang 88 Tiếng Anh 6) Look at the picture. What is special about it? Read and check your answers

( Nhìn vào bức tranh. Điều đặc biệt với bức tranh này là gì? Đọc và kiểm tra đáp án của bạn)

Đáp án

C

Hướng dẫn dịch

Vào ngày 23/2/1998, Munish Bansal chụp ảnh con gái mới chào đời của mình alf Suman

Mỗi ngày sau đó, Munish đều chjp ảnh con gái mình, có khi là vào bổi sáng, có khi lại vào buổi chiều

Thỉnh thoảng, Suman cũng mệt hoặc chán và cô ấy không muốn nhìn vào camera nhưng cô ấy thường vui vẻ

Ngày này qua ngày khác, Suman không thay đổi quá nhiều, tuy nhiên mỗi năm cô ấy đếu lớn hoặc thay đỏi một chút

Vào sinh nhật năm 18 tuổi, 6575 ngày sau khi cô ấy ra đời, Minush vẫn chụp ảnh con gái nhữ bình thường nhưng giờ đây cô ấy đã là người lớn

Muinish thu thập tất cả 6575 bức ảnh và tạo thành một bức ảnh to từ chúng và tặng cô ấy như môt món quá

2 (trang 88 Tiếng Anh 6) Read and listen the text and write True or False

( Nghe và đọc lại đoạn văn. Viết đúng và sai)

Đáp án

1. False

2. True

3.False

4. True

Hướng dẫn dịch

1. Munish không chụp ảnh khi Suman không vui

( Giải thích: Thỉnh thoảng cô ấy mệt và buồn)

2. Munish chụp ảnh con gái vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày

3. Suman khác trong bức ảnh ngày qua ngày

( Giải thích: Từ ngày qua ngày, cô ấy không thay đổi quá nhiều)

4. Suman là người lớn khi cô ấy nhận quà.

3 (trang 88 Tiếng Anh 6) Check the meanings of the words in blue in the text

( Kiểm tra nghĩa của từ vựng ở màu xanh trong đoạn văn)

Hướng dẫn làm bài

1. grew:lớn

2, changed : thay đổi

3. collected: sưu tầm, thu thập

4. made: làm

5. gave : tặng

4 (trang 88 Tiếng Anh 6) Work in groups. What do you think of Munish’s special picture? Has your family got a lot of photos?

( Làm việc theo nhóm. Bạn nghĩ gì về bức ảnh đặc biệt của Munish? Gia đình bạn có nhiều ảnh không?)

Hướng dẫn trả lời

I think it is a meaning and precious present to Suman and in my family, there are a lot of photos especially old photos such as my parents’ wedding, my sister’s birthday ,etc

Hướng dẫn dịch

Tớ nghĩ đó là một món quà ý nghĩa và quý giá đối với Suman và trong gia đình tớ, có rất nhiều ảnh, đặc biệt là những bức ảnh cũ như đám cưới của bố mẹ tớ, sinh nhật của chị gái tớ, v.v.

Bạn đang xem bài viết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Reading trang 88. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.