TIẾNG ANH LỚP 6 (Student’s book – I Learn Smart World) – UNIT 7. Movies – Lesson 1
TIẾNG ANH LỚP 6 (Student’s book – I Learn Smart World) – UNIT 7. Movies – Lesson 1

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 A Closer Look 2 (trang 30, 31) – Global Success

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 A Closer Look 2 (trang 30, 31) – Global Success

Video giải Tiếng Anh 6 Unit 3 A Closer Look 2 – Global Success – Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

GRAMMAR

The present continuous

1. Put the verbs in brackets in the present continuous. (Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại tiếp diễn).

1. is reading

2. are playing

3. isn’t making

4. am going

5. are they talking

1. Nam is reading a book now.

2. They are playing football at the moment.

3. My sister isn’t making a sandwich at present.

4. I am going to the supermarket at the moment.

5. Are they talking about their new friends?

Giải thích:

Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói.

Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn:

(+) S + is / are / am + Ving.

(-) S + is / are / am + not + Ving.

(?) Is / Are / Am + S + Ving?

Hướng dẫn dịch:

1. Bây giờ Nam đang đọc sách.

2. Bây giờ họ đang chơi bóng đá.

3. Bây giờ chị tôi không đang làm bánh mì kẹp.

4. Bây giờ tôi đang đi siêu thị.

5. Họ đang nói chuyện về những người bạn mới à?

2. Look at the pictures. Write sentences like the example. Use positive or negative present continuous verbs. (Quan sát bức tranh. Viết câu như ví dụ đã cho. Dùng thể khẳng định hoặc phủ định của thì hiện tại tiếp diễn)

Đáp án:

1. Nam and Ba are not eating ice cream.

2. Lan and Trang are taking photos.

3. Ha is writing a letter.

4. Duong and Hung are not playing badminton.

5. Phong is not drawing a picture.

Giải thích:

Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn:

(+) S + is / are / am + Ving.

(-) S + is / are / am + not + Ving.

(?) Is / Are / Am + S + Ving?

Hướng dẫn dịch:

1. Nam và Ba đang không ăn kem.

2. Lan và Trang đang chụp ảnh.

3. Hà đang viết thư.

4. Dương và Hùng đang không chơi cầu long.

5. Phong đang không vẽ tranh.

3. Work in pairs. Look at the pictures. Ask and answer. (Làm việc theo nhóm. Quan sát tranh. Hỏi và trả lời câu hỏi).

Đáp án:

1. Is your friend swimming? – Yes, he is.

2. Are they listening to music? – No, they aren’t. They are having a picnic.

3. Is Mi playing the piano? – No, she isn’t. She is doing karate.

4. Are they learning English? – Yes, they are.

5. Are your friends cycling to school? No, they aren’t. They are walking to school.

Hướng dẫn dịch:

1. Có phải bạn của bạn đang bơi không? Ừ, đúng vậy.

2. Có phải họ đang nghe nhạc không? Không phải. Họ đang đi dã ngoại.

3. Có phải Mi đang chơi piano không? Không phải, cô ấy đang tập karate.

4. Có phải họ đang học tiếng Anh không? Ừ, đúng vậy.

5. Có phải các bạn của bạn đạp xe đi học không? Không phải. Họ đi bộ đến trường.

4. Put the verbs in brackets in the present simple or present continuous. (Chia động từ ở thì hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn).

1. My best friend (not walk) to school every day. Sometimes she (cycle).

2. Look! What he (play)?

3. your friends (study) in the library every afternoon?

4. I (write) an email to my friend now.

5. He (not do) his homework now. He (read).

Đáp án:

1. does not / doesn’t walk; cycles

2. is he playing

3. Do your friends study

4. am /’m writing

5. is not / isn’t doing; is / ’s reading

Giải thích:

Cách phân biệt thì hiện tại đơn với thì hiện tại tiếp diễn:

1. Cách dùng

Hiện tại đơn

Hiện tại tiếp diễn

Diễn tả một thói quen, một hành

động xảy ra thường xuyên lặp đi lặp

lại ở hiện tại.

Diễn tả một chân lý, một sự thật

hiển nhiên.

Diễn tả một lịch trình có sẵn, thời khóa biểu, chương trình

Diễn tả một hành động đang xảy ra tại hiện tại.

2. Cấu trúc

Hiện tại đơn

Hiện tại tiếp diễn

+

S + V(s/es)

S + am/is/are + V-ing

S + do/does not + V-inf

S + am/is/are + not + V-ing

?

Do/Does + S + V-inf?

Am/Is/Are + S + V-ing?

3. Dấu hiện nhận biết

Hiện tại đơn

Hiện tại tiếp diễn

– Often, usually, frequently

– Always, constantly

– Sometimes, occasionally

– Seldom, rarely

– Every day/ week/ month…

– Now

– Right now

– At the moment

– At present

1. My best friend doesn’t walk to school every day. Sometimes she cycles.

2. Look! What is he playing?

3. Do your friends study in the library every afternoon?

4. I’m writing an email to my friend now.

5. He isn’t doing his homework now. He is reading.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn thân nhất của tôi không đi bộ đi học mỗi ngày. Thỉnh thoảng cô ấy đạp xe.

2. Nhìn kìa. Anh ta đang làm gì vậy?

3. Có phải các bạn của cậu học ở thư viện mỗi buổi chiều không?

4. Tôi đang viết email cho bạn của tôi bây giờ.

5. Anh ấy đang không làm bài tập về nhà bây giờ. Anh ấy đang đọc.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

 • Getting Started (trang 26 – 27 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read (nghe và đọc). 2. Fill the blanks with the words from the conversation. …

 • A Closer Look 1 (trang 28 – 29 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match the adjectives to the pictures. (Nối các tính từ với bức tranh). 2. Use the adjectives in the box to complete the sentences. ….

 • Communication (trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read the dialogue between Linda and Mi. Pay attention to the hightlighted questions. (Nghe và đọc đoạn hội thoại giữa Linda và Mi. Chú ý đến những câu hỏi đc làm nổi bật). …

 • Skills 1 (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the advertisement above and answer the questions. (Nhìn vào quảng cáo trên và trả lời câu hỏi). …

 • Skills 2 (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. What are the students doing in each picture? (Các bạn học sinh trong bức tranh đang làm gì?) …

 • Looking Back (trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Choose the correct answer. (Chọn đáp án đúng). 2. Answer questions about your classmates. (Trả lời câu hỏi về các bạn trong lớp) …

 • Project (trang 35 SGK Tiếng Anh lớp 6): MY CLASS YEARBOOK (KỈ YẾU LỚP TÔI) …

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đề thi, chuyên đề,bài tập cuối tuần Cánh diều, Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo…

4.5 (243)

799,000đ

99,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success Tập 1 & Tập 2 bám sát nội dung sách Global Success 6 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

 • Soạn Văn lớp 6 (hay nhất) – KNTT
 • Soạn Văn lớp 6 (ngắn nhất) – KNTT
 • Bộ đề thi Ngữ Văn 6 (có đáp án) – KNTT
 • Giải bài tập sgk Toán lớp 6 – KNTT
 • Giải sách bài tập Toán lớp 6 – KNTT
 • Bộ Đề thi Toán lớp 6 (có đáp án) – KNTT
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh lớp 6 – KNTT
 • Giải bài tập sgk Khoa học tự nhiên lớp 6 – KNTT
 • Giải Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 – KNTT
 • Giải bài tập sgk Lịch Sử lớp 6 – KNTT
 • Giải bài tập sgk Địa Lí lớp 6 – KNTT
 • Giải bài tập sgk Giáo dục công dân lớp 6 – KNTT
 • Giải bài tập sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 6 – KNTT
 • Giải bài tập sgk Tin học lớp 6 – KNTT
 • Giải bài tập sgk Công nghệ lớp 6 – KNTT
 • Giải bài tập sgk Âm nhạc lớp 6 – KNTT

Bạn đang xem bài viết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 A Closer Look 2 (trang 30, 31). Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.