Tiếng Anh Lớp 5 Unit 1 Lesson 3 : What’s Your Address ? | Viral English
Tiếng Anh Lớp 5 Unit 1 Lesson 3 : What’s Your Address ? | Viral English

Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 – Where’s your school?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 – Where’s your school?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 – Where’s your school?

Lesson 3 (trang 44-45 SGK)

I – Vocabulary: từ vựng

stream: dòng suối

big: lớn

beautiful: đẹp

long: dài

like: thích

love: yêu, yêu thích

II – Sentence Patterns: Mẫu câu

Ôn tập lại những mẫu câu đã học ở lesson 1 và lesson 2

  • Where’s your school?: Trường của bạn ở đâu thế?
  • It’s in + tên đường + Street: Nó nằm trên đường ~
  • What class are you in?: Bạn học lớp nào?
III – Execise: Luyện tập

Listen and repeat: Nghe và lặp lại

This is our school.

Mai likes skipping.

My school is in Nguyen Du Street.

Dịch:

Đây là trường của chúng mình.

Mai thích nhảy dây.

Trường của mình nằm trên đường Nguyễn Du

Listen and circle. Then write and say aloud: Nghe và khoanh tròn Sau đó hãy viết và đọc to

1. This is a street.

2. The street is beautiful.

3. The stream is long.

4. I love my school.

5. Linda likes skating.

Dịch:

1. Đây là con đường.

2. Con đường thật đẹp.

3. Con suối thật dài.

4. Mình yêu trường của mình.

5. Linda thích trượt băng.

Let’s chant: Cùng hát nào

Dịch bài hát:

Trường học, trường học, trường học!

Trường học, trường học, trường học!
Đây là con đường
Chúng mình đi học.
Thật là vui!

Con đường, con đường, con đường!
Đây là con đường
Chúng ta đi bộ trên đường.
Thật là vui!

Read and complete: Đọc và hoàn thành

(1) Le Mai

(2) Vietnamese

(3) Nguyen Du Primary School

(4) Nguyen Du Street, Hoan Kiem District, Ha Noi

(5) 4A

Dịch:

Tên: Lê Mai

Quốc tịch: Việt Nam

Trường: Trường Tiểu học Nguyễn Du

Địa chỉ trường: Đường Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lớp: 4A

Xin chào. Tên mình là Lê Mai. Mình đến từ Hà Nội, Việt Nam. Mình là người Việt Nam. Mình học ở Trường Tiểu học Nguyễn Du. Nó là một ngôi trường lớn nằm trên đường Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mình học lớp 4A.

Write about your school: Viết về trường bạn

I study at Binh Hoa Primary School. It’s a beautiful school in ABC Street, Thuan An Town, Binh Duong. I’m in Class 4D.

Dịch:

Mình học ở Trường Tiểu học Bình Hòa. Đó là một ngôi trường xinh đẹp nằm trên đường ABC ở thị xã Thuận An, Bình Dương. Mình học lớp 4D.

Project: Dự án

Friend’s name: Ngoc Hoa

School: Binh Hoa Primary School

School address: ABC Street, Thuan An Town, Binh Duong

Class: 4D

Dịch:

Tên của bạn: Ngọc Hoa

Trường: Trường Tiểu học Bình Hòa

Địa chỉ trường: Đường ABC, Thị xã Thuận An, Bình Dương

Lớp: 4D

Trên đây là toàn bộ nội dung phần Tiếng Anh lớp 4 Unit 6. Mời các bạn cùng theo dõi các bài viết khác trong chuyên mục: Tiếng Anh lớp 4.

Bạn đang xem bài viết: Tiếng Anh lớp 4 Unit 6. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.