TOÁN HỌC 12| TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA 2 VECTOR bài học thú vị
TOÁN HỌC 12| TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA 2 VECTOR bài học thú vị

Các công thức định nghĩa tích vô hướng, tích có hướng của hai vectơ trong không gian, ứng dụng tính diện tích thể tích

Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc Oxyz, tích vô hướng của hai vectơ (được định nghĩa giống như trong mặt phẳng), tích có hướng của hai vectơ (khái niệm không có trong mặt phẳng) được định nghĩa như sau (xem các ảnh dưới đây).
Xem thêm: Biểu thức tọa độ của tích vô hướng trong mặt phẳng Oxy (Toán Hình học 10)/ Cách bấm máy casio để tính tích vô hướng, tích có hướng

TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG

  • công thức 1 là định nghĩa và kí hiệu tích vô hướng của 2 vectơ,
  • công thức 2 là biểu thức tọa độ của tích vô hướng trong không gian,
  • công thức 3 là điều kiện vuông góc của hai vectơ,
  • công thức 4, 5, 6 là các công thức về độ dài vectơ,
  • công thức 7 là khoảng cách giữa 2 điểm A,B,
  • công thức 8 giúp tính cosin góc giữa hai vectơ,
  • công thức 9 tính sin góc giữa hai vectơ.

TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ TÍNH CHẤT

CÁC CÔNG THỨC DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÍCH VÔ HƯỚNG, TÍCH CÓ HƯỚNG

Xem thêm: Biểu thức tọa độ của tích vô hướng trong mặt phẳng Oxy (Toán Hình học 10)/ Cách bấm máy casio để tính tích vô hướng, tích có hướng

Bạn đang xem bài viết: Tích Vô Hướng, Tích Có Hướng Của Hai Vectơ – Ứng Dụng. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.