Toán lớp 6 – Kết nối tri thức | Bài 23: Mở rộng phân số – Phân số bằng nhau – trang 5 – 8
Toán lớp 6 – Kết nối tri thức | Bài 23: Mở rộng phân số – Phân số bằng nhau – trang 5 – 8

Thẩm định xong vòng 1 cho 76 bản mẫu SGK lớp 2, lớp 6 chương trình mới

02/10/2020 09:12

Đã có 33 bản mẫu sách giáo khoa (SGK) của 9 môn học, hoạt động giáo dục lớp 2 và 43 bản mẫu SGK của 11 môn học, hoạt động giáo dục giáo dục lớp 6 trải qua thẩm định vòng 1, đang được chỉnh sửa để chuẩn bị tiếp tục thẩm định vòng 2

Từ năm học 2020-2021 chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới chính thức được triển khai đối với lớp 1 và thực hiện cuốn chiếu ở những năm học tiếp theo. Chuẩn bị cho triển khai chương trình trong năm học 2021-2022, thời gian qua, Hội đồng quốc gia thẩm định SGK đã tiến hành thẩm định SGK lớp 2 và lớp 6.

Theo Bộ GD-ĐT, sau khi ban hành thông báo về việc tổ chức thẩm định SGK lớp 2 và việc tiếp nhận hồ sơ thẩm định SGK lớp 2, đã có bốn nhà xuất bản (NXB) gửi hồ sơ đề nghị thẩm định, gồm NXB Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Đối với lớp 2, các NXB đã đưa ra 33 bản mẫu SGK của đầy đủ chín môn học và hoạt động giáo dục lớp 2 đã được. Trong số này, môn Toán có bốn bản mẫu SGK; môn tự chọn Tiếng Anh có 8 bản; các môn còn lại gồm: Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên – Xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm, mỗi môn có ba bản mẫu.

Đối với lớp 6, có 43 bản mẫu SGK của đầy đủ 11 môn học, hoạt động giáo dục giáo dục bắt buộc, bản mẫu SGK môn tự chọn tiếng Anh. Trong đó, môn Tin học có sáu bản mẫu, Tiếng Anh có chín bản mẫu, các môn còn lại mỗi môn có ba bản mẫu.

Bộ GD-ĐT cho biết, thành phần Hội đồng quốc gia thẩm định SGK lớp 2, lớp 6 bao gồm các nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lý giáo dục có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục và đại diện các tổ chức có liên quan. Trong đó, ít nhất 1/3 tổng số thành viên là các nhà giáo đang giảng dạy môn học, hoạt động giáo dục ở cấp học tương ứng.

Hiện nay, việc thẩm định SGK lớp 2 và lớp 6 đã hoàn thành vòng 1, các NXB đang chỉnh sửa, hoàn thiện theo đánh giá của Hội đồng thẩm định. Việc thẩm định vòng 2 dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10, đối với SGK lớp 2 và trung tuần tháng 11, đối với lớp 6.

Bạn đang xem bài viết: Thẩm định xong vòng 1 cho 76 bản mẫu SGK lớp 2, lớp 6 chương trình mới. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.