Bài đọc nhạc số 6 (Lullaby – Hát ru): CĐ 6 – SGK Âm nhạc 7 Cánh diều. Thể hiện: Trịnh Huyền Trang
Bài đọc nhạc số 6 (Lullaby – Hát ru): CĐ 6 – SGK Âm nhạc 7 Cánh diều. Thể hiện: Trịnh Huyền Trang

SGK Âm Nhạc và Mĩ Thuật 7 – Tiết 20. Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa – Tập đọc nhạc: TĐN số 6

TIẾT 20 Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa Tập đọc nhạc : TON số 6 Tập đọc nhạc : TĐN sô 6 Xuân về trên bản (Trích) Nhạc và lời: NGUYEN TẢI TUỆ % Nhận xét TĐN số 6 : – Về cao độ : dùng các nốt trong thang 5 âm : La – Đô – Rê – Mi – Son (La). Âm chú của bài hát là nốt La. Về trường độ : có một hình tiết tấu cần chú ý ở nhịp thứ 15, 16. Đường nét giai ‘điệu nhẹ nhàng, mềm mại. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Học thuộc bài Đi cắt lúa. Tìm một số bài dân ca của các dân tộc Tây Nguyên.

Các bài học tiếp theo

 • Tiết 21: Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6 – Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát
 • Tiết 22. Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa – Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam
 • Tiết 23. Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa – Tập đọc nhạc: TĐN số 7
 • Tiết 24. Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa – Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7 – Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam
 • Tiết 25. Ôn tập và kiểm tra
 • Tiết 26. Học hát: Bài Ca – chiu – sa – Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng
 • Tiết 27. Ôn tập bài hát: Ca – chiu – sa – Tập đọc nhạc: TĐN số 8
 • Tiết 28. Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8 – Nhạc lí: Gam trưởng – Giọng trưởng – Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi
 • Tiết 29. Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè – Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca
 • Tiết 30. Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè – Tập đọc nhạc: TĐN số 9

Các bài học trước

 • Tiết 19. Học hát: Bài Đi cắt lúa – Nhạc lí: Sơ lược về quãng
 • Tiết 15, 16, 17, 18. Ôn tập và kiểm tra học kì I
 • Tiết 14. Ôn tập
 • Tiết 13. Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca – Tập đọc nhạc: TĐN số 5 – Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét – tô – ven
 • Tiết 12. Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca – Nhạc lí: Cung và nửa cung – Dấu hóa
 • Tiết 11. Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca
 • Tiết 10. Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình – Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4 – Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bái hát Hành quân xa
 • Tiết 9. Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình – Tập đọc nhạc: TĐN số 4 – Bài đọc thêm: Hội xuân Sắc bùa
 • Tiết 8. Học hát: Bài Chúng em cần hòa bình
 • Tiết 7. Ôn tập kiểm tra

SGK Âm Nhạc và Mĩ Thuật 7

 • ÂM NHẠC
 • BÀI 1
 • Tiết 1. Học hát: Bài Mái trường mến yêu – Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học
 • Tiết 2. Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu – Tập đọc nhạc: TĐN số 1 – Bài đọc thêm: Cây đàn bầu
 • Tiết 3. Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu – Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1 – Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng
 • BÀI 2
 • Tiết 4. Học hát: Bài Lí cây đa – Bài đọc thêm: Hội Lim
 • Tiết 5. Ôn tập bài hát: Lí cây đa – Nhạc lí: Nhịp 4 / 4 – Tập đọc nhạc: TĐN số 2
 • Tiết 6. Nhạc lí: Nhịp lấy đà – Tập đọc nhạc: TĐN số 3 – Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây
 • Tiết 7. Ôn tập kiểm tra
 • BÀI 3
 • Tiết 8. Học hát: Bài Chúng em cần hòa bình
 • Tiết 9. Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình – Tập đọc nhạc: TĐN số 4 – Bài đọc thêm: Hội xuân Sắc bùa
 • Tiết 10. Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình – Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4 – Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bái hát Hành quân xa
 • BÀI 4
 • Tiết 11. Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca
 • Tiết 12. Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca – Nhạc lí: Cung và nửa cung – Dấu hóa
 • Tiết 13. Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca – Tập đọc nhạc: TĐN số 5 – Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét – tô – ven
 • Tiết 14. Ôn tập
 • Tiết 15, 16, 17, 18. Ôn tập và kiểm tra học kì I
 • BÀI 5
 • Tiết 19. Học hát: Bài Đi cắt lúa – Nhạc lí: Sơ lược về quãng
 • Tiết 20. Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa – Tập đọc nhạc: TĐN số 6(Đang xem)
 • Tiết 21: Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6 – Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát
 • BÀI 6
 • Tiết 22. Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa – Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam
 • Tiết 23. Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa – Tập đọc nhạc: TĐN số 7
 • Tiết 24. Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa – Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7 – Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam
 • Tiết 25. Ôn tập và kiểm tra
 • BÀI 7
 • Tiết 26. Học hát: Bài Ca – chiu – sa – Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng
 • Tiết 27. Ôn tập bài hát: Ca – chiu – sa – Tập đọc nhạc: TĐN số 8
 • Tiết 28. Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8 – Nhạc lí: Gam trưởng – Giọng trưởng – Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi
 • BÀI 8
 • Tiết 29. Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè – Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca
 • Tiết 30. Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè – Tập đọc nhạc: TĐN số 9
 • Tiết 31. Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè – Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9 – Âm nhạc thường thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người
 • Tiết 32. Ôn tập – Bài đọc thêm: Đàn tranh
 • Tiết 33, 34, 35. Ôn tập và kiểm tra cuối năm
 • Phụ lục. Một số bài hát có thể bổ sung, thay thế hoặc dùng cho ngoại khóa
 • MĨ THUẬT
 • Bài 1. Thường thức mĩ thuật – Sơ lược về mĩ thuật thời Trần (1226 – 1400)
 • Bài 2. Vẽ theo mẫu – Cái cốc và quả (Vẽ bằng bút chì đen)
 • Bài 3. Vẽ trang trí – Tạo họa tiết trang trí
 • Bài 4. Vẽ tranh – Đề tài Tranh phong cảnh
 • Bài 5. Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí lọ hoa
 • Bài 6. Vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả (Vẽ hình)
 • Bài 7. Vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả (Vẽ màu)
 • Bài 8. Thường thức mĩ thuật – Một số công trình mĩ thuật thời Trần (1226 – 1400)
 • Bài 9 – Vẽ trang trí – Trang trí đồ vật có hình dạng hình chữ nhật
 • Bài 10. Vẽ tranh – Đề tài Cuộc sống quanh em
 • Bài 11. Vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả (Vẽ bằng bút chì đen)
 • Bài 12. Vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả (Vẽ màu)
 • Bài 13. Vẽ trang trí – Chữ trang trí
 • Bài 14. Thường thức mĩ thuật – Mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954
 • Bài 15, 16. Vẽ tranh – Đề tài tự chọn
 • Bài 17. Vẽ trang trí – Trang trí bìa lịch treo tường
 • Bài 18. Vẽ theo mẫu – Kí họa
 • Bài 19. Vẽ theo mẫu – Kí họa ngoài trời
 • Bài 20. Vẽ tranh – Đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường
 • Bài 21. Thường thức mĩ thuật – Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954
 • Bài 22. Vẽ trang trí – Trang trí đĩa tròn
 • Bài 23. Vẽ theo mẫu – Cái ấm tích và cái bát (Vẽ hình)
 • Bài 24. Vẽ theo mẫu – Cái ấm tích và cái bát (Vẽ đậm nhạt)
 • Bài 25. Vẽ tranh – Đề tài Trò chơi dân gian
 • Bài 26. Thường thức mĩ thuật – Vài nét về mĩ thuật Ý (I – ta – li – a) thời kì Phục hưng
 • Bài 27. Vẽ tranh – Đề tài Cảnh đẹp đất nước
 • Bài 28. Vẽ trang trí – Trang trí đầu báo tường
 • Bài 29. Vẽ tranh – Đề tài An toàn giao thông
 • Bài 30. Thường thức mĩ thuật – Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng
 • Bài 31. Vẽ tranh – Đề tài Hoạt động trong những ngày nghỉ hè
 • Bài 32. Vẽ trang trí – Trang trí tự do
 • Bài 33, 34. Vẽ tranh – Đề tài tự do
 • Bài 35. Trưng bày kết quả học tập

Bạn đang xem bài viết: SGK Âm Nhạc và Mĩ Thuật 7 – Tiết 20. Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa – Tập đọc nhạc: TĐN số 6. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.