Toán lớp 6 Tập 2 KẾT NỐI TRI THỨC – Bài 23 – MỞ RỘNG PHÂN SỐ. PHÂN SỐ BẰNG NHAU (Bài tập) – Trang 8
Toán lớp 6 Tập 2 KẾT NỐI TRI THỨC – Bài 23 – MỞ RỘNG PHÂN SỐ. PHÂN SỐ BẰNG NHAU (Bài tập) – Trang 8

Sách Toán lớp 6 (Tập 1 + Tập 2) – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống PDF

  • Mã sản phẩm:
  • Tình trạng: Còn hàng
Thông Tin
Ngày ra mắt 2021
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Tác giả Nguyễn Cao Cường , Trần Mạnh Cường , Doãn Minh Cường , Sĩ Đức Quang , Lưu Bá Thắng

» Hãy mua sách tại các trang thương mại điện tử uy tín

Download Tài liệu :

Sách Toán lớp 6 (Tập 1 + Tập 2) – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống PDF được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Sách Toán lớp 6 Tập 1

CHƯƠNG I : TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG II : TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG III : SỐ NGUYÊN

CHƯƠNG IV : MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

CHƯƠNG V : TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM

Sách Toán lớp 6 Tập 2

CHƯƠNG VI : PHÂN SỐ

CHƯƠNG VII : SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG VIII : NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN

CHƯƠNG IX : DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM

Bạn đang xem bài viết: Sách Toán lớp 6 (Tập 1 + Tập 2) – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống PDF. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.