Trào lưu dùng clip dọa trẻ con để ép bé ăn: Vừa gây khủng hoảng tâm lý vừa ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa
Trào lưu dùng clip dọa trẻ con để ép bé ăn: Vừa gây khủng hoảng tâm lý vừa ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh Sách giáo khoa Toán 6 (tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo).

MỤC LỤC:
Hướng dẫn sử dụng sách.
Lời nói đầu.
Phần SỐ VÀ ĐẠI SỐ.
Chương 5 PHÂN SỐ.
Bài 1 Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên.
Bài 2 Tính chất cơ bản của phân số.
Bài 3 So sánh phân số.
Bài 4 Phép cộng và phép trừ phân số.
Bài 5 Phép nhân và phép chia phân số.
Bài 6 Giá trị phân số của một số.
Bài 7 Hỗn số.
Bài 8 Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Phân số ở quanh ta.
Bài tập cuối chương 5.
Chương 6 SỐ THẬP PHÂN.
Bài 1 Số thập phân.
Bài 2 Các phép tính với số thập phân.
Bài 3 Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả.
Bài 4 Tỉ số và tỉ số phần trăm.
Bài 5 Bài toán về tỉ số phần trăm.
Bài 6 Hoạt động thực hành và trải nghiệm.
Bài tập cuối chương 6.
Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
Chương 7 HÌNH HỌC TRỰC QUAN: TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN.
Bài 1 Hình có trục đối xứng.
Bài 2 Hình có tâm đối xứng.
Bài 3 Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên.
Bài 4 Hoạt động thực hành và trải nghiệm.
Bài tập cuối chương 7.
Chương 8 HÌNH HỌC PHẲNG: CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN.
Bài 1 Điểm. Đường thẳng.
Bài 2 Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng.
Bài 3 Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia.
Bài 4 Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.
Bài 5 Trung điểm của đoạn thẳng.
Bài 6 Góc.
Bài 7 Số đo góc. Các góc đặc biệt.
Bài 8 Hoạt động thực hành và trải nghiệm.
Bài tập cuối chương 8.
Phần MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
Chương 9 MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT.
Bài 1 Phép thử nghiệm – Sự kiện.
Bài 2 Xác suất thực nghiệm.
Bài 3 Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Xác suất thực nghiệm trong trò chơi may rủi.
Bài tập cuối chương 9.
Bảng giải thích thuật ngữ.
Bảng tra cứu thuật ngữ.

Bạn đang xem bài viết: Sách giáo khoa Toán 6 (tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo). Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.