Tiếng Anh lớp 6 ( Sách mới ) Unit 1 – getting started
Tiếng Anh lớp 6 ( Sách mới ) Unit 1 – getting started

Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới (trọn bộ tập 1,2 +audio)

Chuyên mục: Sách lớp 6 – lớp 9

Tải sách giáo khoa tiếng anh 6 mới (thí điểm) trọn bộ tập 1, tập 2 và file nghe audio mp3, đây là bộ sách theo chương trình 2020 được NXB Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn theo chương trình Tiếng Anh trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sách được biên soạn theo hướng giao tiếp, giúp học sinh sử dụng ngữ liệu (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) để phát triển năng lực giao tiếp bằng Tiếng Anh thông qua bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

Tiếng Anh 6, tập 1 được biên soạn xoay quanh hai chủ điểm (Theme) gần gũi với học sinh như Our Communities và Our Heritage. Mỗi chủ điểm được chia thành ba đơn vị bài học (Unit), tương ứng với ba chủ đề (Topic) của Chương trình. Sau mỗi chủ điểm là một bài ôn (Review) tập trung vào kiến thức ngôn ngữ và kĩ năng ngôn ngữ học sinh đã được học và rèn luyện.

Tiếng Anh 6 tập 2 được biên soạn xoay quanh hai chủ điểm (Theme) gần gũi với học sinh như Our World và Vision of the Future. Mỗi chủ điểm được chia thành ba đơn vị bài học (Unit), tương ứng với ba chủ đề (Topic) của Chương trình. Sau mỗi chủ điểm là một bài ôn (Review) tập trung vào kiến thức ngôn ngữ và kĩ năng ngôn ngữ học sinh đã được học và rèn luyện.

1.CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẬP 1, TẬP 2 TẠI ĐÂY.

2. CLICK LINK DOWNLOAD AUDIO TẬP 1, TẬP 2 TẠI ĐÂY.

Thẻ từ khóa: Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới (trọn bộ tập 1, 2 +audio), Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới pdf, Tiếng anh 6 thí điểm, Tiếng anh 6 mới, SGK tiếng anh 6 mới, Tiếng anh 6 thí điểm pdf, Tiếng anh lớp 6 tập 1, Tiếng anh lớp 6 tập 1 pdf, Tiếng anh lớp 6 tập 2, Tiếng anh lớp 6 tập 2 pdf, sách giáo khoa Tiếng anh 6 tập 1, sách giáo khoa Tiếng anh 6 tập 2, Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới audio download, Tiếng anh 6 audio download

Bạn đang xem bài viết: Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới (trọn bộ tập 1,2 +audio). Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.