Toán Lớp 6 Bài 4 Tiết 2 Chương 4 | Xác Suất Thực Nghiệm Trong Một Số Trò Chơi | Trang 20 | Cánh Diều
Toán Lớp 6 Bài 4 Tiết 2 Chương 4 | Xác Suất Thực Nghiệm Trong Một Số Trò Chơi | Trang 20 | Cánh Diều

Sách bài tập Toán 6 Bài 4: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng – Chân trời sáng tạo

Sách bài tập Toán 6 Bài 4: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng – Chân trời sáng tạo

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải sách bài tập Toán lớp 6 Bài 4: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp các bạn làm bài tập trong SBT Toán 6 dễ hơn.

 • Bài 1 trang 93 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hãy vẽ hình tương ứng trong mỗi trường hợp sau ….

 • Bài 2 trang 93 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hãy ước lượng để so sánh độ dài các đoạn thẳng AB và CD ….

 • Bài 3 trang 93 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Điểm M nằm giữa hai điểm C và D. Tính độ dài đoạn thẳng CD ….

 • Bài 4 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Các điểm A, B, C nằm trên một đường thẳng ….

 • Bài 5 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Ba điểm A, B, C có cùng nằm trên một đường thẳng ….

 • Bài 6 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Trong hình vẽ bên các đoạn thẳng ME và NF bằng nhau ….

 • Bài 7 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Có hay không ba điểm A, B, C nằm trên một đường thẳng ….

 • Bài 8 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Trên tia AB lấy điểm C. Tìm độ dài đoạn thẳng BC ….

 • Bài 9 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Trên đoạn thẳng AB có độ dài 15 cm lấy một điểm C ….

 • Bài 10 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Trên thang chia của thước bị mờ chỉ còn các điểm chia 0 cm ….

 • Bài 11 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Xác định khoảng cách giữa Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ….

Bạn đang xem bài viết: Sách bài tập Toán 6 Bài 4: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.