Giải SBT – BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 5 || Toán 6 – Cánh Diều
Giải SBT – BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 5 || Toán 6 – Cánh Diều

Với giải sách bài tập Toán 6 Bài 4: Biểu đồ cột sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Toán lớp 6 Bài 4: Biểu đồ cột

Bài 1 trang 99 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Biểu đồ sau đây cho biết thông tin về loại trái cây yêu thích của các bạn học sinh lớp 6B. Em hãy ghi các dữ liệu đọc được từ biểu đồ vào bảng thống kê tương ứng

Lời giải:

Từ biểu đồ trên ta có bảng thống kê tương ứng sau:

Loại trái cây

Số học sinh chọn

Cam

8

Xoài

12

Mít

6

Quýt

4

Bài 2 trang 100 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Biểu đồ cột dưới đây cho biết thông tin về số học sinh của lớp bồi dưỡng năng khiếu Toán của trường THCS Đức Trí trong 4 năm. Em hãy ghi các thông tin đọc được từ biểu đồ vào bảng thống kê tương ứng.

Lời giải:

Từ biểu đồ trên ta có bảng thống kê tương ứng:

Số học sinh bồi dưỡng năng khiếu Toán trường THCS Đức Trí

Năm

Số học sinh

2018

25

2019

20

2020

30

2021

35

Bài 3 trang 100 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ biểu đồ biểu diễn số học sinh chọn các môn thể thao năng khiếu của lớp 6C được cho trong bảng thống kê sau:

Lời giải:

Ta có biểu đồ cột biểu diễn:

Bài 4 trang 101 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Đọc biểu đồ cột kép biểu diễn điểm kiểm tra các môn của hai bạn Mai và Bình sau đây và nêu nhận xét của em.

Lời giải:

Từ biểu đồ trên, ta có bảng số liệu sau:

Biểu đồ điểm kiểm tra các môn của Mai và Bình

Các môn

Điểm của Mai

Điểm của Bình

Ngữ văn

9

5

Toán

6

10

Ngoại ngữ 1

8

8

Giáo dục công dân

9

9

Lịch sử và Địa lí

10

6

Khoa học tự nhiên

6

9

Dựa vào bảng số liệu, ta có các nhận xét sau:

– Mai học tốt hơn Bình các môn: Ngữ văn, Lịch sử và Địa lí

– Bình học tốt hơn Mai các môn: Toán, Khoa học tự nhiên

– Hai bạn học tốt như nhau ở các môn: Ngoại ngữ, Giáo dục công dân

Bài 5 trang 101 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ biểu đồ kép biểu diễn sĩ số học sinh đầu năm và cuối năm của bốn lớp khối 6 được cho trong bảng sau:

Lời giải:

Ta có biểu đồ cột kép:

100k/1 bộ)
100k/1 bộ đề bất kì)
200k/1 bộ bất kì)

Bạn đang xem bài viết: Sách bài tập Toán 6 Bài 4 (Chân trời sáng tạo): Biểu đồ cột. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.