#Math6 Toán Lớp 6 cuối kì 2 cần gì ?| Biquyetdodaihoc #shorts
#Math6 Toán Lớp 6 cuối kì 2 cần gì ?| Biquyetdodaihoc #shorts


Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Các bạn ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Các bạn đọc đề bài toán sau và xem đề bài vô lí ở chỗ nào.

Đề này là bài mk vừa thi hsg cấp huyện đó.

Cho 2016 số: a1; a2; a3; a4; …; a2016. Chứng minh rằng tồn tại một số hoặc một vài số chia hết cho 2016.

CHO 3 MỆNH ĐỀ

1.a là số nguyên âm

2.a+2/a là số nguyên dương

3.a^2-4a là số nguyên âm

tìm số thực a để trong 3 mệnh đề có 1 mệnh đề sai và 2 mệnh đề còn lại đúng

khi a = 3

thì mệnh đề 1 và 3 đúng

còn mệnh đề 2 sai

còn ……………………………

CHO 3 MỆNH ĐỀ

1.a là số nguyên âm

2.a+2/a là số nguyên dương

3.a^2-4a là số nguyên âm

tìm số thực a để trong 3 mệnh đề có 1 mệnh đề sai và 2 mệnh đề còn lại đúng

tìm số nguyên âm lớn nhất để khi nó nhân với một trong các phân số tối giản sau đều là tích của những số nguyên :\(\dfrac{3}{4}\);\(\dfrac{6}{5};\dfrac{9}{10}\)

Đề hsg toán 6 nhé mk đang cần gấp

Nhanh lên 26/3 mình thi rồi

a) Chứng tỏ rằng: (n ∈ N) là phân số tối giản.

b) Tìm các giá trị nguyên của n để phân số B = có giá trị là số nguyên.

Gọi d là ƯCLN(2n+5,n+3)(d\(\in\)N*)

Ta có:\(2n+5⋮d,n+3⋮d\)

\(\Rightarrow2n+5⋮d,2\cdot\left(n+3\right)⋮d\)

\(\Rightarrow2n+5⋮d,2n+6⋮d\)

\(\Rightarrow\left(2n+6\right)-\left(2n+5\right)⋮d\)

\(\Rightarrow1⋮d\Rightarrow d=1\)

Vì ƯCLN(2n+5,n+3)=1

\(\Rightarrow\frac{2n+5}{n+3}\) là phân số tối giản

Gọi d là ƯCLN(2n+5,n+3)(d∈

N*)

Ta có:2n+5⋮d,n+3⋮d

⇒2n+5⋮d,2⋅(n+3)⋮d

⇒2n+5⋮d,2n+6⋮d

⇒(2n+6)−(2n+5)⋮d

⇒1⋮d⇒d=1

Vì ƯCLN(2n+5,n+3)=1

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6

30 đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 dưới đây sẽ là tài liệu ôn thi học sinh giỏi, ôn thi hết học kỳ 2, luyện thi học sinh giỏi môn Toán cực kỳ hữu ích cho các bạn học sinh lớp 6. Mời các bạn tải bộ đề thi này về và luyện tập

Trong bài viết này, VnDoc xin gửi bạn đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Toán lớp 6 với các dạng bài tập hay và sát với đề thi chính thức giúp các bạn ôn luyện và trau dồi kiến thức sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này. Mời các bạn làm bài và tham khảo đáp án ở phần cuối.

ĐỀ SỐ 1

Thời gian làm bài: 120 phút

Câu 1: (2 điểm) Cho biểu thức:

a, Rút gọn biểu thức

b, Chứng minh rằng nếu a là số nguyên thì giá trị của biểu thức tìm được của câu a, là một phân số tối giản.

Câu 2: (1 điểm)

Tìm tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số sao cho

Câu 3: (2 điểm)

a. Tìm n để n2 + 2006 là một số chính phương

b. Cho n là số nguyên tố lớn hơn 3. Hỏi n2 + 2006 là số nguyên tố hay là hợp số.

Câu 4: (2 điểm)

a. Cho a, b, n thuộc N*. Hãy so sánh

b. Cho . So sánh A và B.

Câu 5: (2 điểm)

Cho 10 số tự nhiên bất kỳ: a1, a2, ….., a10. Chứng minh rằng thế nào cũng có một số hoặc tổng một số các số liên tiếp nhau trong dãy trên chia hết cho 10.

Câu 6: (1 điểm)

Cho 2006 đường thẳng trong đó bất kì 2 đường thẳng nào cũng cắt nhau. Không có 3 đường thẳng nào đồng qui. Tính số giao điểm của chúng.

ĐỀ SỐ 2

Thời gian làm bài: 120 phút

Câu 1:

a. Tìm các số tự nhiên x, y. sao cho (2x + 1)(y – 5) = 12

b.Tìm số tự nhiên sao cho 4n-5 chia hết cho 2n-1

c. Tìm tất cả các số , biết rằng số B chia hết cho 99

Câu 2.

a. Chứng tỏ rằng là phân số tối giản.

b. Chứng minh rằng:

Câu 3:

Một bác nông dân mang cam đi bán. Lần thứ nhất bán 1/2số cam và 1/2 quả; Lần thứ 2 bán 1/3 số cam còn lạivà 1/3 quả; Lần thứ 3 bán 1/4 số cam còn lại và 3/4 quả. Cuối cùng còn lại 24 quả. Hỏi số cam bác nông dân đã mang đi bán.

Câu 4:

Cho 101 đường thẳng trong đó bất cứ hai đường thẳng nào cũng cắt nhau, không có ba đường thẳng nào đồng quy. Tính số giao điểm của chúng.

ĐỀ SỐ 3

Thời gian làm bài: 120 phút

Bài 1: (1,5 điểm) Tìm x

a) 5x = 125; b) 32x = 81;

c) 52x-3 – 2.52 = 52.3;

Bài 2: (1,5 điểm)

Cho a là số nguyên. Chứng minh rằng: |a| < 5 ↔ – 5 < a < 5

Bài 3: (1,5 điểm)

Cho a là một số nguyên. Chứng minh rằng:

a. Nếu a dương thì số liền sau a cũng dương.

b. Nếu a âm thì số liền trước a cũng âm.

c. Có thể kết luận gì về số liền trước của một số dương và số liền sau của một số âm?

Bài 4: (2 điểm)

Cho 31 số nguyên trong đó tổng của 5 số bất kỳ là một số dương. Chứng minh rằng tổng của 31 số đó là số dương.

Bài 5: (2 điểm)

Cho các số tự nhiên từ 1 đến 11 được viết theo thứ tự tuỳ ý sau đó đem cộng mỗi số với số chỉ thứ tự của nó ta được một tổng. Chứng minh rằng trong các tổng nhận được, bao giờ cũng tìm ra hai tổng mà hiệu của chúng là một số chia hết cho 10.

Bài 6: (1,5 điểm)

Cho tia Ox. Trên hai nữa mặt phẳng đối nhau có bờ là Ox. Vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc xOy và xOz bằng 1200. Chứng minh rằng:

a. Góc xOy = xOz = yOz

b. Tia đối của mỗi tia Ox, Oy, Oz là phân giác của góc hợp bởi hai tia còn lại.

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6

30 đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 dưới đây sẽ là tài liệu ôn thi học sinh giỏi, ôn thi hết học kỳ 2, luyện thi học sinh giỏi môn Toán cực kỳ hữu ích cho các bạn học sinh lớp 6. Mời các bạn tải bộ đề thi này về và luyện tập

Trong bài viết này, VnDoc xin gửi bạn đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Toán lớp 6 với các dạng bài tập hay và sát với đề thi chính thức giúp các bạn ôn luyện và trau dồi kiến thức sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này. Mời các bạn làm bài và tham khảo đáp án ở phần cuối.

ĐỀ SỐ 1

Thời gian làm bài: 120 phút

Câu 1: (2 điểm) Cho biểu thức:

a, Rút gọn biểu thức

b, Chứng minh rằng nếu a là số nguyên thì giá trị của biểu thức tìm được của câu a, là một phân số tối giản.

Câu 2: (1 điểm)

Tìm tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số sao cho

Câu 3: (2 điểm)

a. Tìm n để n2 + 2006 là một số chính phương

b. Cho n là số nguyên tố lớn hơn 3. Hỏi n2 + 2006 là số nguyên tố hay là hợp số.

Câu 4: (2 điểm)

a. Cho a, b, n thuộc N*. Hãy so sánh

b. Cho . So sánh A và B.

Câu 5: (2 điểm)

Cho 10 số tự nhiên bất kỳ: a1, a2, ….., a10. Chứng minh rằng thế nào cũng có một số hoặc tổng một số các số liên tiếp nhau trong dãy trên chia hết cho 10.

Câu 6: (1 điểm)

Cho 2006 đường thẳng trong đó bất kì 2 đường thẳng nào cũng cắt nhau. Không có 3 đường thẳng nào đồng qui. Tính số giao điểm của chúng.

ĐỀ SỐ 2

Thời gian làm bài: 120 phút

Câu 1:

a. Tìm các số tự nhiên x, y. sao cho (2x + 1)(y – 5) = 12

b.Tìm số tự nhiên sao cho 4n-5 chia hết cho 2n-1

c. Tìm tất cả các số , biết rằng số B chia hết cho 99

Câu 2.

a. Chứng tỏ rằng là phân số tối giản.

b. Chứng minh rằng:

Câu 3:

Một bác nông dân mang cam đi bán. Lần thứ nhất bán 1/2số cam và 1/2 quả; Lần thứ 2 bán 1/3 số cam còn lạivà 1/3 quả; Lần thứ 3 bán 1/4 số cam còn lại và 3/4 quả. Cuối cùng còn lại 24 quả. Hỏi số cam bác nông dân đã mang đi bán.

Câu 4:

Cho 101 đường thẳng trong đó bất cứ hai đường thẳng nào cũng cắt nhau, không có ba đường thẳng nào đồng quy. Tính số giao điểm của chúng.

ĐỀ SỐ 3

Thời gian làm bài: 120 phút

Bài 1: (1,5 điểm) Tìm x

a) 5x = 125; b) 32x = 81;

c) 52x-3 – 2.52 = 52.3;

Bài 2: (1,5 điểm)

Cho a là số nguyên. Chứng minh rằng: |a| < 5 ↔ – 5 < a < 5

Bài 3: (1,5 điểm)

Cho a là một số nguyên. Chứng minh rằng:

a. Nếu a dương thì số liền sau a cũng dương.

b. Nếu a âm thì số liền trước a cũng âm.

c. Có thể kết luận gì về số liền trước của một số dương và số liền sau của một số âm?

Bài 4: (2 điểm)

Cho 31 số nguyên trong đó tổng của 5 số bất kỳ là một số dương. Chứng minh rằng tổng của 31 số đó là số dương.

Bài 5: (2 điểm)

Cho các số tự nhiên từ 1 đến 11 được viết theo thứ tự tuỳ ý sau đó đem cộng mỗi số với số chỉ thứ tự của nó ta được một tổng. Chứng minh rằng trong các tổng nhận được, bao giờ cũng tìm ra hai tổng mà hiệu của chúng là một số chia hết cho 10.

Bài 6: (1,5 điểm)

Cho tia Ox. Trên hai nữa mặt phẳng đối nhau có bờ là Ox. Vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc xOy và xOz bằng 1200. Chứng minh rằng:

a. Góc xOy = xOz = yOz

b. Tia đối của mỗi tia Ox, Oy, Oz là phân giác của góc hợp bởi hai tia còn lại.

TỰ ĐI MÀ LÀM ĐI,ĐỒ NHIỀU CHUYỆN

Trong 4 mệnh đề sau có 2 mệnh đề đúng và 2 mệnh đế sai, mệnh đề 1 A chia hết cho 6, mệnh đề 2 A chia hết cho 23, mệnh đề 3 A+7 là số chính phương, mệnh đề 4 A-10 là số chính phương. Tìm A


Đề 1 : Viết tập hợp H các số tự nhiên lẻ lớn hơn 9 và bé hơn 21 bằng cách liệt kê phần tử.

Đề 2 : viết tập hợp K các số tự nhiên có hai chữ số khác nhau được tạo thành từ các chữ sớ 3 , 1 , 0 bằng cách liệt kê phần tử.

Đề 3 : Tìm 2 tập hợp E và F sao cho :

K con E con F

Đề 4 : Tính hợp lý :

25.50.4.2.57

78.65 + 40.78 – 78.5

{266 + 2 mũ 3 . { 77 – ( 4 mũ 5 : 4 mũ 3 + 54 )]} : 2 – 1 mũ 5

Đề 5 : tìm số tự nhiên x

57 – ( 2x + 3 ) = 2

( 4 mũ 2 + 3 mũ 2 ) . x = 5 . 5 mũ 2

Đề 1 : H = { 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 }
Đề 2 : K = { 10 ; 13 ; 30 ; 31 }
Đề 3 :
Đề 4 :
25 . 50 . 4 . 2 . 57
= 25 . 4 . 50 . 2 . 57
= 570000
78 . 65 + 40 . 78 – 78 . 5
= 78 . ( 65 + 40 – 5 )
= 78 x 100
= 7800
{266 + 23 . [ 77 – ( 45 : 43 + 54 )]} : 2 – 15
= { 266 + 8 . [ 77 – ( 16 + 54 )]} : 2 – 1
= { 266 + 8 . [ 77 – 70 ]} : 2 – 1
= { 266 + 8 . 7} : 2 – 1
= { 266 + 56 } : 2 – 1
= 322 : 2 – 1
= 161 – 1
= 160
Đề 5 :
57 – ( 2x + 3 ) = 2
\(\Rightarrow\)2x + 3 = 57 – 2
\(\Rightarrow\)2x + 3 = 55
\(\Rightarrow\)2x = 55 – 3
\(\Rightarrow\)2x = 52
\(\Rightarrow\)x = 26
( 42 + 32) . x = 5 . 52
\(\Rightarrow\)52 . x = 53
\(\Rightarrow\)x = 5

Một phép chia có thương là 3, dư là 6. Tổng của số bị chia, số chia và số dư là 244. Tìm số bị chia và số chia.

(Không biết viết đúng đề không nữa -.- Mình nhớ lại đề và viết thui .-.Thông cảm nhé)

gọi số bị chia là a số chia là b ta có:

a=bx3+6

=>a+b=bx4+6(1)

a+b+6=244

=>a+b=238(2)

từ (1) và (2) => a+b=238=bx4+6

=>bx4+6=238

bx4=232

b=58

còn lại tự làm.

ko hiểu thì ? đừng k sai nha!

Ta gọi hai số cần tìm ( số bi chia , số chia ) là : SBC là K / SC là H

K = H x 3 + 6 / H x 4 + 6 = 238 / K = 238 – 58

K + H + 6 = 244 / H x 4 = 232 / Vậy K = 180

K + H = 238 / H = 58 / H = 58

Bạn đang xem bài viết: phần IĐỀ SỐ 1 :ĐỀ SỐ 2 :ĐỀ SỐ 3 :ĐỀ SỐ 4 :ĐỀ SỐ 5 :(Còn nữa) …. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.