ĐỌC TÊN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC THEO DANH PHÁP QUỐC TẾ
ĐỌC TÊN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC THEO DANH PHÁP QUỐC TẾ

Nguyên tố Hóa Học là những nguyên tử có cùng số hạt proton trong hạt nhân

Nguyên tố Hóa Học do có cùng số proton nên cùng số electron vì thế tính chất hóa học của nguyên tố hóa học sẽ có sự tương đồng với nhau.

Mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng 1 ký hiệu hóa học duy nhất. Ký hiệu này do tổ chức quốc tế quy ước và thông thường thì chúng ta lấy từ 1 tới 2 chữ cái ở đầu tên nguyên tố được phiên âm bằng tiếng Anh, tiếng La tinh hoặc sử dụng các tiếng khác như tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga . . .

Cách biết một ký hiệu hóa học của một nguyên tố bắt đầu bằng chữ cái in hoa như Kali ký hiệu là K, Hidro ký hiệu là H. Nếu sau chữ cái đầu tiên vẫn còn sử dụng tiếp những chứ cái khác để đặt ký hiệu hóa học của một nguyên tố thì ta dùng chứ thường như Nhôm(

Aluminium)

nên có ký hiệu là Al, Natrium ký hiệu là Na . . .

3. Có bao nhiêu nguyên tố Hóa Học

Có tất cả 118 nguyên tố Hóa Học

Hiện nay, khoa học ngày càng phát triển và con người chúng ta đã tìm ra được nhiều nguyên tố Hóa Học khác nhau và dựa trên khác nhau về số protom trong hạt nhân nguyên tử mà nhà khoa học Mendeleev đã hệ thống, sắp xếp lại những nguyên tố đó thành bảng tuần hoàn gọi là Bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa Học.

Trong bảng tuần hoàn hiện

đang có 118 nguyên tố hóa học

khác nhau được phân chia thành nhiều nhóm khác nhau

Nhóm Kim loại thì có Nhóm kim loại kiềm, Nhóm kim loại kiềm thổ, Nhóm kim loại B, Nhóm kim loại chuyển tiếp . . .

Nhóm phi kim có Nhóm Halogen

Nhóm khí hiếm

Ngoài ra còn có họ Lantan, họ Actini là những nguyên tố phóng xạ

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử

Vì khối lượng của một nguyên tử rất là nhỏ nên tổ chức đo lường thế giới lấy khối lượng của 1 nguyên tử cácbon làm đơn vị của nguyên tử khối.
Tên gọi là đơn vị cácbon.
Ký hiệu đvC
Do mỗi nguyên tố khác nhau về số proton nên chúng sẽ có khối lượng nguyên tử khác nhau
Đơn vị khối lượng nguyên tử cũng được ký hiệu là u
Trong hệ đo lường quốc tế ta có:
1u = 1/NA (gam) = 1/(1000 NA) kg
NA hay còn gọi số Avogadro là số lượng nguyên tử có trong 12gam đồng vị Cacbon 12C hay còn gọi là số nguyên tử có trong 1 mol chất. Số Avogadro có đơn vị là 1/mol hay mol−1.
Như vậy thì với cách tình trên ta có
C = 12 đvC
H = 1 đvC
O = 16 đvC
Ca = 40 đvC
Na = 23 đvC
K = 39 đvC
. . . .

Học hóa học phải nhớ ký hiệu nguyên tố Hóa học

nguyen to hoa hoc can nho

Để học tốt môn Hóa Học việc đầu tiên chúng ta phải nhớ được những nguyên tố Hóa Học cần thiết nhất vì trong phương trình phản ứng hóa học có ký hiệu nguyên tố hóa học, trong tính toán chúng ta cung cần phải biết được ký hiệu hóa học của nguyên tố để làm bài. Do vậy, ký hiệu nguyên tố Hóa Học là thiết yếu nhất, yêu cầu không thể không nhớ.
Trước tiên, chúng ta cần phải thuộc những nguyên tố cơ bản nhất theo lộ trình như sau
Buổi 1 cần học những gì?
Nguyên tố kim loại

Kali – [K] Khối lượng: 39
Natri – [Na] Khối lượng: 23
Bari – [Ba] Khối lượng: 137
Canxi – [Ca] Khối lượng: 40
Magie – [Mg] Khối lượng: 24

Nguyên tố phi kim

Flo – [F] Khối lượng: 19
Clo – [Cl] Khối lượng: 35,5
Iốt – [I] Khối lượng: 127

Bạn đang xem bài viết: Nguyên tố Hóa Học là gì và những ký hiệu Hóa Học thường dùng. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.