30 ký hiệu Toán học cơ bản trong 80 giây
30 ký hiệu Toán học cơ bản trong 80 giây

Trong toán học, chúng ta thường nghe đến khái niệm “N” hoặc “tập hợp số tự nhiên”. Nhưng N là gì? N có ý nghĩa gì trong toán học? Tại sao chúng ta cần phải biết về tập hợp N? Các câu hỏi này sẽ được trả lời trong bài viết này. Chúng ta sẽ tìm hiểu về tập hợp N trong toán học là gì, các tính chất, và sự khác biệt giữa tập hợp N và tập hợp N*.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

MỤC LỤC

 • N là gì trong toán học
 • 2.1. Các tính chất của N
 • 3. Thứ tự trong dãy số tự nhiên
 • 4. Các phép toán trên tập hợp số tự nhiên
 • 5. N và N* khác nhau như thế nào?

N là gì trong toán học

Tập hợp số tự nhiên là một khái niệm quen thuộc với chúng ta từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong toán học, tập hợp số tự nhiên được ký hiệu là N và có rất nhiều tính chất đặc biệt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tập hợp N và các tính chất của số tự nhiên.

Tập hợp số tự nhiên N là tập hợp các số không âm bắt đầu từ 0, 1, 2, 3,… Ví dụ: N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, …}.

Tập hợp N là một trong những tập hợp cơ bản trong toán học và được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như đại số, lý thuyết số, hình học và phân tích số.

n trong toán học là gì

2.1. Các tính chất của N

2.1. Các số tự nhiên là các số nguyên dương

Một trong những tính chất cơ bản của tập hợp N là các số trong tập hợp này đều là các số nguyên dương. Điều này có nghĩa là các số trong tập hợp N không bao giờ là số âm hoặc số thập phân.

2.2. Các số tự nhiên không có giới hạn

Tập hợp N không có giới hạn trên cùng, có nghĩa là bạn có thể tìm thấy một số tự nhiên bất kỳ lớn nhất, nhưng bạn không thể tìm thấy một giá trị nào là lớn nhất của tập hợp N.

2.3, Tập hợp số tự nhiên là tập hợp vô hạn

Tập hợp N là tập hợp vô hạn, có nghĩa là tập hợp này không có giới hạn dưới cũng như không có giới hạn trên.

2.4. Mỗi số tự nhiên đều có một phần tử trước và sau nó

Mỗi số tự nhiên đều có một phần tử trước và sau nó. Ví dụ: Số 2 có số trước nó là số 1 và số sau nó là số 3.

3. Thứ tự trong dãy số tự nhiên

Trong tập hợp N, các số được sắp xếp theo trật tự tăng dần. Điều này có nghĩa là số 0 đứng đầu tiên, sau đó đến số 1, số 2, số 3 và tiếp tục cho đến khi không giới hạn.

n là số tự nhiên

3.1. Đặc điểm của thứ tự trong dãy số tự nhiên

 • Thứ tự trong dãy số tự nhiên là một thứ tự tuyệt đối, có nghĩa là mỗi số chỉ có thể xuất hiện một lần và không được thay đổi vị trí.
 • Mỗi số trong dãy số tự nhiên đều có một phần tử trước và sau nó, ngoại trừ số 0 không có số trước nó và các số lớn nhất không có số sau nó.
 • Các số trong dãy số tự nhiên luôn là các số nguyên dương.

4. Các phép toán trên tập hợp số tự nhiên

Trong toán học, có rất nhiều phép toán được á p dụng trên tập hợp số tự nhiên N. Sau đây là một số phép toán cơ bản trên tập hợp N:

4.1. Phép cộng

Phép cộng là phép toán được sử dụng để thêm vài số với nhau. Ví dụ: 2 + 3 = 5. Trong tập hợp N, phép cộng được định nghĩa như sau:

 • Với mỗi a, b thuộc N, a + b cũng thuộc N
 • Phép cộng có tính chất kết hợp và giao hoán, có nghĩa là (a + b) + c = a + (b + c) và a + b = b + a.
 • Tồn tại một phần tử duy nhất trong N, được ký hiệu là 0, sao cho a + 0 = 0 + a = a cho mọi a thuộc N.

4.2. Phép nhân

Phép nhân là phép toán được sử dụng để tích hai hay nhiều số với nhau. Ví dụ: 2 × 3 = 6. Trong tập hợp N, phép nhân có các tính chất sau:

 • Với mỗi a, b thuộc N, a × b cũng thuộc N.
 • Phép nhân có tính chất kết hợp và giao hoán, có nghĩa là (a × b) × c = a × (b × c) và a × b = b × a.
 • Tồn tại một phần tử duy nhất trong N, được ký hiệu là 1, sao cho a × 1 = 1 × a = a cho mọi a thuộc N.

4.3. Phép chia

Phép chia là phép toán được sử dụng để chia một số cho một số khác. Trong tập hợp N, phép chia không luôn có thể thực hiện, vì nếu chia một số nguyên dương cho một số nguyên dương khác mà không chia hết, kết quả sẽ không phải là một số nguyên. Tuy nhiên, nếu chia hết, kết quả sẽ là một số nguyên.

4.4. Các phép toán khác

Ngoài ra, trên tập hợp N còn có các phép toán khác như phép trừ, phép lũy thừa, phép căn bậc hai và phép chia lấy dư. Những phép toán này cũng được sử dụng rộng rãi trong toán học và các lĩnh vực liên quan.

5. N và N* khác nhau như thế nào?

Trong toán học, tập hợp N* được định nghĩa là tập hợp các số tự nhiên khác 0, có nghĩa là N* = {1, 2, 3, …}. Tập hợp N và N* khác nhau ở điểm số 0. Trong tập hợp N, số 0 được xem như một phần tử của tập hợp, còn trong tập hợp N*, số 0 không được xem như một phần tử của tập hợp.

Trên đây là một số tính chất cơ bản của tập hợp N và các phép toán trên tập hợp này. Tập hợp số tự nhiên N là một trong những tập hợp cơ bản trong toán học và được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau. Hiểu biết về tập hợp N là gì trong toán học và các tính chất của số tự nhiên là rất quan trọng đối với việc nghiên cứu toán học và các lĩnh vực liên quan. Hy vọng bài viết của Trung tâm điện lạnh – điện tử Limosa đã giúp ích cho bạn trong việc hiểu thêm về tập hợp N và các tính chất của số tự nhiên.

Limosa – Đơn vị sửa chữa hàng đầu Việt Nam

Bạn đang xem bài viết: N trong toán học là gì và những tính chất của nó. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.