Toán 6 – Tìm x chương số nguyên, các dạng bài cần chú ý -Cô Thủy
Toán 6 – Tìm x chương số nguyên, các dạng bài cần chú ý -Cô Thủy

Bài tập Toán Toán lớp 6

Lũy thừa với số mũ tự nhiên và các phép toán

  1. Lũy thừa với mũ số tự nhiên

Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a:

a được gọi là cơ số.

n được gọi là số mũ.

  1. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Chia hai lũy thừa cùng cơ số.

Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữa nguyên cơ số và cộng các số mũ.

Lũy thừa của lũy thừaKhi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ cho nhau.

  1. Nhân hai lũy thừa cùng số mũ, khác sơ số
  1. Chia hai lũy thừa cùng số mũ, khác cơ số
  1. Một vài quy ước

B.Bài tập

Bài tập 1: Viết gọn các tích sau dưới dạng lũy thừa.

a) 4 . 4 . 4 . 4 . 4 c) 2 . 4 . 8 . 8 . 8 . 8

b) 10 . 10 . 10 . 100 d) x . x . x . x

Bài tập 2 : Tính giá trị của các biểu thức sau.

Bài toán 3 : Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa.

Bài toán 4 : Tính giá trị các lũy thừa sau :

Bài toán 5 : Viết các thương sau dưới dạng một lũy thừa.

Bài toán 6 : Viết các tổng sau thành một bình phương.

Bài toán 7 : Tìm x N, biết.

Bài toán 8 : Thực hiện các phép tính sau bằng cách hợp lý.

Bài toán 9 : Viết các kết quả sau dưới dạng một lũy thừa.

Bài toán 10 : Tìm x, biết.

Bài toán 11 : So sánh

Bài Toàn 16 : Tính tổng

Bạn đang xem bài viết: Lũy thừa với số mũ tự nhiên và các phép toán – Bài tập Toán lớp 6. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.