Khai mạc Giải thể thao truyền thống giữa Kiểm toán Nhà nước KV7 và Sở Tài chính 6 tỉnh Tây Bắc| THLC
Khai mạc Giải thể thao truyền thống giữa Kiểm toán Nhà nước KV7 và Sở Tài chính 6 tỉnh Tây Bắc| THLC

Tất cả chuyên mục

 • Chính trị
 • Kinh tế
 • Xã hội
 • Du lịch
 • Văn hoá
 • Quốc tế
 • Bạn đọc
 • Multimedia
 • Đời sống
 • Truyền hình
 • Phát thanh
 • Thư viện điện tử
 • QTVTUBE
 • QTVFACE
 • Liên hệ
 • Rss

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực VI được thành lập theo Quyết định số 07/2007/QĐ-KTNN ngày 26/10/2007 của Tổng Kiểm toán nhà nước, có trụ sở tại TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh (nay là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương), trao Huân chương Lao động hạng Ba cho KTNN Khu vực VI, năm 2012.

KTNN khu vực VI có nhiệm vụ giúp Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương và TP Hải Phòng. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, KTNN khu vực VI đã có sự trưởng thành về mọi mặt; thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của đất nước.

Những tháng đầu thành lập, KTNN khu vực VI có 8 công chức, trong đó có 1 Kiểm toán trưởng và 1 phó kiểm toán trưởng. Đến nay, tổ chức bộ máy của đơn vị đã được hoàn thiện theo hướng chuyên môn hoá, gồm 6 phòng nghiệp vụ chuyên sâu với 77 công chức và người lao động. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ: Số lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng đã có 20 đồng chí; 65 công chức có trình độ đại học trở lên, trong đó có 1 Tiến sĩ, 24 Thạc sĩ, nhiều cán bộ có 2 bằng đại học và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Trong công tác chuyên môn, KTNN khu vực VI luôn chú trọng đến việc đổi mới tổ chức hoạt động kiểm toán, nâng cao chất lượng kiểm toán và phát huy tính sáng tạo, chủ động trong chỉ đạo hoạt động kiểm toán. Quy mô hoạt động kiểm toán cũng tăng dần một cách hợp lý. 10 năm qua, đơn vị đã thực hiện và hoàn thành 65 cuộc kiểm toán (bình quân mỗi năm thực hiện 4-5 cuộc), phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính 8.300 tỷ đồng, trong đó: Tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước 2.400 tỷ đồng và các kiến nghị xử lý khác 5.900 tỷ đồng.

Đặc biệt những năm gần đây, được sự tin tưởng của các địa phương, KTNN khu vực VI đã thực hiện nhiều cuộc kiểm toán dự án đầu tư là các công trình trọng điểm trên địa bàn theo đề nghị của địa phương, trong đó có 2 dự án BOT với quy mô đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Ngoài việc thực hiện kế hoạch kiểm toán được giao, đơn vị còn phối hợp với các KTNN chuyên ngành, các vụ tham mưu thực hiện các cuộc kiểm toán chuyên đề theo chỉ đạo của Tổng KTNN. Trong 2 năm (2016, 2017) đã thực hiện mỗi năm một cuộc kiểm toán hoạt động độc lập ngân sách cấp huyện theo chuẩn mực kiểm toán nhà nước. Kết quả kiểm toán được ghi nhận qua 10 xây dựng và phát triển của KTNN khu vực VI không chỉ dừng lại ở con số tăng thu, tiết kiệm chi cho NSNN, mà hơn nữa là giúp các đơn vị được kiểm toán hoàn thiện công tác quản lý tài chính ngân sách, đưa công tác quản lý tài chính, kế toán vào nền nếp, góp phần tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý tài chính công, tài sản công.

CBNV KTNN khu vực VI trao nhà tình nghĩa cho gia đình CCB Hoàng Thế Tuân, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, năm 2017.

Qua kiểm toán đã kiến nghị sửa đổi, điều chỉnh, thu hồi một số văn bản quản lý điều hành thu, chi ngân sách nhà nước do các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương ban hành chưa phù hợp với các luật, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế tại địa phương; kiến nghị các đơn vị được kiểm toán khắc phục những tồn tại, yếu kém, bất cập trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản; kiến nghị hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, nâng cao tính minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Cùng với sự phát triển của tổ chức bộ máy, KTNN khu vực VI cũng chú trọng xây dựng các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh đi vào hoạt động nền nếp, phát huy hiệu quả đồng bộ của hệ thống chính trị.

Tháng 4/2008, Chi bộ cơ sở KTNN khu vực VI được thành lập với tổng số 13 đảng viên. Tháng 4/2011, Đảng bộ KTNN khu vực VI được thành lập trên cơ sở nâng cấp Chi bộ cơ sở KTNN khu vực VI. Đến nay, Đảng bộ KTNN khu vực VI đã có 6 chi bộ trực thuộc với 50 đảng viên, chiếm tỷ lệ 75,8% trên tổng số công chức, người lao động. Đảng bộ KTNN khu vực VI đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng đảng, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Ban Cán sự Đảng, Đảng uỷ KTNN giao. Với kết quả đạt được, liên tục nhiều năm, Đảng bộ được công nhận là “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh” và được tặng bằng khen của Đảng uỷ KTNN.

Qua 10 năm xây dựng và phát triển, các tập thể, cá nhân của KTNN khu vực VI luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhiều tập thể, cá nhân đã được biểu dương khen thưởng. Trong đó Tập thể đơn vị được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2012); hai lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể khẳng định KTNN khu vực VI đã có những bước phát triển quan trọng, vững chắc và toàn diện trên các mặt công tác.

Tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được, tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động KTNN khu vực VI quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, yêu ngành, yêu nghề, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, khẳng định vị thế, vai trò của KTNN khu vực VI là một trong những lá cờ đầu của KTNN.

Nguyễn Hữu Phúc (Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VI)

Bạn đang xem bài viết: Kiểm toán Nhà nước khu vực VI – Một thập kỷ tự hào. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.