Bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa công khai các địa chỉ trên Maps. Thêm địa chỉ gửi thư, chỉnh sửa địa chỉ nhận hàng hoặc điều chỉnh vị trí ghim.

Sửa địa chỉ

Lưu ý quan trọng:

Các tổ chức hoặc chính phủ có thể chỉnh sửa nhiều địa chỉ trên Google Maps thông qua Đối tác nội dung của Google Maps. Để thực hiện, các tổ chức hoặc chính phủ này phải đáp ứng các yêu cầu về nội dung và đối tác của chúng tôi.

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps .
  2. Tìm một địa chỉ.
  3. Nhấn vào Đề xuất chỉnh sửa Thay đổi tên hoặc các thông tin chi tiết khác.
  4. Di chuyển bản đồ đến trung tâm của toà nhà.
  5. Nhập thông tin địa chỉ. Sau đó, hãy nhấn vào Đăng.

Để thêm địa chỉ cho một đường không có trên bản đồ, trước tiên hãy thêm đường.

Thêm địa chỉ mới

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps .
  2. Nhấn vào biểu tượng Đóng góp Chỉnh sửa bản đồSửa địa chỉ.
  3. Di chuyển bản đồ đến trung tâm của toà nhà.
  4. Nhập thông tin địa chỉ.
  5. Để gửi, hãy nhấn vào Đăng.

Để sửa nhiều địa chỉ, bạn phải thêm từng địa chỉ theo các bước ở trên.

Chỉnh sửa địa điểm hoặc địa chỉ khác

Thêm nhãn riêng tư

Bạn có thể thêm một nhãn riêng tư vào các địa điểm trên bản đồ của bạn. Khi bạn sửa địa chỉ, nội dung cập nhật của bạn sẽ hiển thị công khai. Nhưng chỉ bạn mới có thể xem nhãn riêng tư của mình. Những địa điểm được gắn nhãn sẽ hiển thị trên bản đồ của bạn, trong mục đề xuất tìm kiếm và trên màn hình “Địa điểm của bạn”.

Thêm địa điểm hoặc tòa nhà bị thiếu

Bạn cũng có thể thêm các địa điểm bị thiếu (như địa danh công cộng, quán cà phê hoặc các doanh nghiệp địa phương khác). Tìm hiểu cách thêm các địa điểm bị thiếu vào bản đồ.

Bạn đang xem bài viết: Khắc phục địa chỉ bị thiếu hoặc vị trí ghim không chính xác. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.