Toán lớp 6 – Kết nối tri thức | Bài 23: Mở rộng phân số – Phân số bằng nhau – trang 5 – 8
Toán lớp 6 – Kết nối tri thức | Bài 23: Mở rộng phân số – Phân số bằng nhau – trang 5 – 8

Bài 37 – Trang 23 – Phần số học – SK Toán 6 Tập 2

Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Bài 38 – Trang 23 – Phần số học – SGK Toán 6 Tập 2

Bài 39 – Trang 24 – Phần số học – SGK Toán 6 Tập 2

Lớp 6B có 4/5 số học sinh thích bóng bàn, 7/10 số học sinh thích bóng chuyền, 23/25 số học sinh thích bóng đá. Môn bóng nào được nhiều bạn học sinh lớp 6B yêu thích nhất?

Hướng dẫn giải. Quy đồng mẫu các phân số đã cho.

ĐS. Môn bóng đá.

Bài 40 – Trang 24 – Phần Số Học – SGK Toán 6 Tập 2

Lưới nào sẫm nhất?

a) Đối với mỗi lưới ô vuông hình 7, hãy lập một phân số có tử số là ô đen, mẫu số là tổng số ô đen và ô trắng.

b) Sắp xếp các phân số này theo thứ tự tăng dần và cho biết lưới nào sẫm nhất (có tỉ số ô đen so với tổng số ô là lớn nhất.

Hướng dẫn giải.

Lập các phân số rồi quy đồng mẫu các phân số vừa tìm được. Cũng có thể so sánh một số phân số đơn giản hơn với nhau rồi chọn phân số lớn nhất trong chúng để so sánh với những phân số còn lại.

ĐS.

b) Lưới E sẫm nhất.

Bài 41 – Trang 24 – Phần Số Học – SGK Toán 6 Tập 2

Bạn đang xem bài viết: Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 6 tập 2 trang 23, 24: So sánh phân số. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.