Toán lớp 5 Bài 6: Hỗn số
Toán lớp 5 Bài 6: Hỗn số

Giáo án Toán Lớp 5 – Bài 6: Luyện tập (Trang 14)

Giáo án Toán Lớp 5 - Bài 6: Luyện tập (Trang 14)

I.Mục đích yêu cầu:

1.Biết cộng, trừ,nhân chia hỗn số.Biết so sánh hỗn số.

2.Rèn kĩ năng chuyển hỗn số thành phân số.

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng: -Bảng con.

Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Toán Lớp 5 – Bài 6: Luyện tập (Trang 14)”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

TOÁN 5 Bài 6(6): LUYỆN TẬP TRANG 14 I.Mục đích yêu cầu: 1.Biết cộng, trừ,nhân chia hỗn số.Biết so sánh hỗn số. 2.Rèn kĩ năng chuyển hỗn số thành phân số. 3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học. II.Đồ dùng: -Bảng con. III.Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG DẠY Hoạt động của học sinh 1.Bài cũ:2 -HS1: Làm bài 2 ý c(tr14) -HS2: Làm bài 3 ýc( tr14). Gọi một số HS nêu cách chuyển hỗn số thành phân số. -GV nhận xét ghi điểm. 2.Bài mới: 2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học. 2.2.tổ chức, hướng dẫn cho HS làm bài tập: Tổ chức cho học sinh lần lượt làm các bài tập tr14 sgk. -Bài 1: GV Hướng dẫn ,yêu cầu HS làm vở 2 ý đầu.Gọi 2 HS lên bảng làm.Nhận xét,chữa bài. Đáp án đúng: 2 ==; 5== -Bài 2: Hướng dẫn HS làm,Tổ chức cho HS làm ý a,d vào vở.2 HS lên bảng làm.NX,chữa bài: Đáp án đúng: a)3và 2 Ta có:3=; 2=.Vì> nên:3>2 d) 3và3 Ta có: 3=;3==.Vậy 3=3 Bài3: Hướng dẫn HS làm.Cho HS làm vào vở.Gọi 4 HS lên bảng làm.GV nhận xét,bổ sung. 3.Củng cố dặn dò Hệ thống bài. Hướng dẫn HS về nhà làm các ý còn lại của bài 1.2 tr14.sgk. Nhận xét tiết học 2 HS lên bảng làm. -Một số HS nhắc lại cách chuyển hỗn số thành phân số. -Lớp nhận xét,bố sung. -HS theo dõi. -HS lần lượt làm các bài tập trong sgk -HS làm bài 1vào bảng con và vở,2 HS làm bảng lớp.NX bổ sung. – HS làm vở ,đổi vở chữa bài -Nêu cách hỗn số thành phân số và cách so sánh phân số. Nhắc lại cách chuyển hỗn số thành phân số.

Tài liệu đính kèm:

  • giao_an_toan_lop_5_bai_6_luyen_tap_trang_14.docx

Bạn đang xem bài viết: Giáo án Toán Lớp 5 – Bài 6: Luyện tập (Trang 14). Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.