Khoa Học Tự Nhiên Lớp 6 Bài 31 | Sự Chuyển Hóa Năng Lượng | Trang 158 – 161 | Cánh Diều
Khoa Học Tự Nhiên Lớp 6 Bài 31 | Sự Chuyển Hóa Năng Lượng | Trang 158 – 161 | Cánh Diều

. Kiến thức:

– Trình bày được hoỏ học là khoa học nghiờn cứu cỏc chất, sự biến đổi chất & ứng dụng của chỳng . Hoỏ học là một mụn học quan trọng & bổ ớch , cú vai trũ quan trọng trong cuộc sống của chỳng ta ;

2. Kĩ năng:

– Kĩ năng quan sỏt, nhận biết, tự rỳt ra kết luận từ hiện tượng thớ nghiện,

q/s thí nghiệm của học sinh, h/đ nhóm.

3. Thái độ:

– Có ý thức yờu thớch mụn học

Ngày soạn: 14 / 08 / 2011 Ngày giảng: 16 / 08/ 2011 Tiết 1 – Bài 1: mở đầu môn hoá học I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: – Trình bày được hoỏ học là khoa học nghiờn cứu cỏc chất, sự biến đổi chất & ứng dụng của chỳng . Hoỏ học là một mụn học quan trọng & bổ ớch , cú vai trũ quan trọng trong cuộc sống của chỳng ta ; 2. Kĩ năng: – Kĩ năng quan sỏt, nhận biết, tự rỳt ra kết luận từ hiện tượng thớ nghiện, q/s thí nghiệm của học sinh, h/đ nhóm. 3. Thái độ: – Có ý thức yờu thớch mụn học II. Cỏc phương pháp – kỹ thuật dạy học – Vấn đáp , quan sát , thực nghiệm III.Đồ dùng dạy học: 1.Giáo viên: Phiếu học tập – G/v làm cỏc thớ nghiệm sau: * Thớ nghiệm cho dd NaOH t/d với dd CuSO4 Thớ nghiệm cho miếng sắt vào dd HCl Thớ nghiệm cho một chiếc đinh sắt vào dd CuSO4 – Dụng cụ: Giỏ đựng ống nghiệm, ống hỳt, khay nhựa, ống thủy tinh cú ghi số 1, 2, 3 – Hoỏ chất: dd NaOH, dd CuSO4, dd HCl , đinh sắt, miếng nhụm 2. Học sinh: – Đọc trước bài 1 sgk IV . Tổ chức giờ học 1. ổn định tổ chức: (1’) Sĩ số : 2.Khởi động : Kiểm tra đầu giờ : (Không): *)Mở bài. (1’) Hoỏ học là gỡ ? hoỏ học cú vai trũ như thế nào trong cuộc sống của chỳng ta ? Phải làm gỡ để cú thể học tốt mụn hoỏ học ? 3.Bài mới. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung ghi bài Hoạt động 1: Hoỏ học là gỡ ? ( 18’) * Mục tiêu:- Trình bày được hoỏ học là khoa học nghiờn cứu cỏc chất, sự biến đổi chất * Cách tiến hành – G/v yêu cầu h/s cho biết kí hiệu , công thức hoá học của đơn chất , nguyên tử – G/v thụng tin về học tập mụn hoỏ học: phải cú kĩ năng làm thớ nghiệm & nhận xột kết quả thớ nghiệm, an toàn trong khi làm thớ nghiệm … – Chỳng ta hiểu hoỏ học là gỡ ? giải quyết v/đ đú chỳng ta đi làm một số thớ nghiệm đơn giản sau: – Hướng dẫn h/s đọc thụng tin phần 1 kết hợp q/s hỡnh 0.1 & 0.2 tr.3 sgk nắm được nội dung sau: + Cho biết dụng cụ, hoỏ chất, cỏch tiến hành thớ nghiệm 1 & 2 – Y/c hoạt động theo nhún lớn nhúm thảo luận thống nhất kết quả (4 phút) – Đ/d nhúm bỏo cỏo – nhúm khỏc bổ xung – G/v nhận xột & chốt lại – G/v làm mẫu thớ nghiệm 1 cỏc nhúm q/s – Hướng dón cỏc nhúm tiến hành thớ nghiệm – G/v quan sỏt, theo dừi, sửa sai cho cỏc nhúm – Nhúm thảo luận, ghi hiện tượng, kết quả thớ nghiệm thống nhất kết quả – Đ/d nhúm bỏo cỏo – nhúm khỏc bổ xung + Ở thớ nghiệm 1 cú sự biến đổi của chất: chất mới khụng tan trong nước + Ở thớ nghiệm 2 cú sự biến đổi về chất: tạo ra chất khớ sủi bọt trong chất lỏng – Qua kết quả của thớ nghiệm cỏc em cú thể rỳt ra kết luận gỡ ? – H/s trả lời h/s khỏc bổ xung + Cỏc thớ nghiệm trờn đều cú sự biến đổi về chất – G/v thụng bỏo sự biến đổi chất là: là khoa học nghiờn cứu cấu tạo cỏc chất , sự biến đổi chất & ứng dụng của chỳng – G/v đưa phiếu học tập cho h/s quan sỏt: Nước Nước Vôi giấmăn a b c – Em cho biết người ta sử dụng cốc nhôm để đựng: a) nước b) nước vôi c) giấm ăn – Theo em cách sử dụng nào đúng, vì sao ? – Y/c thảo luận nhóm bàn thống nhất kết quả (2 phút) – Đ/d nhóm báo cáo nhóm khác bổ xung – G/v nhận xét và đưa đáp án đúng: a: đúng b & c: sai Từ các thí nghiệm trên rút ra kết luận gì ? – Thế nào gọi là hóa học ? – Học sinh tra lời ,nhận xét – Gọi học sinh đọc kết luận phần (3) sgk – G/v chốt kiến thức I. Hoỏ học là gỡ ? 1. Thớ nghiệm: – Ở thớ nghiệm 1 cú sự biến đổi của chất: chất mới khụng tan trong nước – Ở thớ nghiệm 2 cú sự biến đổi về chất: tạo ra chất khớ sủi bọt trong chất lỏng 2. Nhận xột: Hoỏ học là khoa học nghiờn cứu cỏc chất, sự biến đổi và ứng dụng của chúng… Hoạt động 2 : Hoá học có vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta(9’) *Mục tiêu: – Trình bày được Hoỏ học là một mụn học quan trọng & bổ ớch , cú vai trũ quan trọng trong cuộc sống của chỳng ta ; * Cách tiến hành : – G/v đặt v/đ như vậy hoá học có vai trò như thế nào ? để hiểu nội dung đó các em trả lời một số câu hỏi sau: – Em hãy kể tên một vài đồ dùng, vật dụng sinh hoạt được s/x từ sắt, nhôm, đồng, chất dẻo ? – H/s trả lời h/s khác bổ xung – Em hãy kể tên một vài loài sản phẩm hoá học được dùng trong s/x nông nghiệp ? – H/s trả lời h/s khác bổ xung – Em hãy kể tên những sản phẩm phục vụ trực tiếp cho việc học tập của em & cho việc bảo vệ sức khoẻ cho gia đình em ? – H/s trả lời h/s khác bổ xung – G/v đưa ra tranh ứng dụng của hiđro , của oxi , gang thép …. – Từ những phân tích trên em có kết luận gì về vai trò của hoá học trong cuộc sống chúng ta ? – H/s trả lời h/s khác bổ xung – G/v nhận xét & chốt kiến thức II. Hoá học có vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta . KL : Hoá học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta Hoạt động 3: Các em cần phải làm gì để có thể học tốt môn hóa học (10’) *Mục tiêu: – Các em cần phải làm gì để có thể học tốt môn hóa học * Cách tiến hành : – G/v thông báo nội dung thảo luận nhóm: Muốn học tập tốt bộ môn hoá học , các em phải làm gì ? – Thảo luận nhóm bàn thống nhất kết quả – Đ/d nhóm báo cáo nhóm khác bổ xung – G/v nhận xét & chốt kiến thức – G/v đặt v/đ vậy học thế nào thì được coi là học tốt môn hoá học ? – G/v thuyết trình & hướng dẫn h/s đọc thông tin phần 2 tr.5 sgk – Học sinh trả lời, nhận xét – Giáo viên chốt III. Các em cần phải làm gì để có thể học tốt môn hóa học 1. Khi học tập môn hoá học các em cần chú ý thực hiện các h/đ sau: – Tự thu thập, tìm kiến thức ,xử lí thông tin ,vận dụng và ghi nhớ. 2. Phương pháp học tập bộ môn hoá học như thế nào là tốt ? – Học tốt môn hóa học là nắm vững và có khả năng vận dụng 4. Tổng kết và hướng dẫn ở nhà : (7’): * Củng cố- Kiểm tra đỏnh giỏ – Em cho biết hoá học là gì ? Vai trò của hoá học trong cuộc sống ? 2/Các em cần làm gì để học tốt môn hoá học ? * Hướng dẫn ở nhà – Bài tập về nhà: 1, 4, 5 sgk – đọc mục em có biết – Đọc trước bài 2 tr.7 sgk 7 học thuộc ghi nhớ ————————————————————————

Tài liệu đính kèm:

Bạn đang xem bài viết: Giáo án lớp 6 môn học Sinh học – Tiết 1 – Bài 1: Mở đầu môn hoá học. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.