Toán Lớp 5 Trang 5 – 6 | Ôn Tập Tính Chất Cơ Bản Của Phân Số
Toán Lớp 5 Trang 5 – 6 | Ôn Tập Tính Chất Cơ Bản Của Phân Số

Giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 1 trang 5 bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

So sánh các phân số theo mẫu

Phương pháp giải

*) Trong hai phân số cùng mẫu số:

– Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.

– Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.

– Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

*) Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử sổ của chúng.

Đáp án

Viết các phân số 3/4 ; 5/12 ; 2/3 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Phương pháp giải

Quy đồng mẫu số các phân số rồi so sánh các phân số sau khi quy đồng. Sau đó sắp xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn.

Đáp án

Viết các phân số 5/6 ; 2/5 ; 11/30 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Phương pháp giải

Quy đồng mẫu số các phân số rồi so sánh các phân số sau khi quy đồng. Sau đó sắp xếp các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé.

Đáp án

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bài giải Toán lớp 5 VBT tập 1 trang 5: Ôn tập So sánh hai phân số file word và pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.

Bạn đang xem bài viết: Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 5 bài 1, 2, 3 đầy đủ. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.