TOÁN LỚP 5 – VỞ BÀI TẬP 1 (Bài 6/ Trang 8) – LUYỆN TẬP – Thầy Nhựt TV
TOÁN LỚP 5 – VỞ BÀI TẬP 1 (Bài 6/ Trang 8) – LUYỆN TẬP – Thầy Nhựt TV

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 Bài 49: Luyện tập

a b a + b b + a 6,84 2,36 6,84 + 2,36 = 9,2 2,36 + 6,84 = 9,2 20,65 17,29 20,65 + 17,29 = 37,94 17,29 + 20,65 = 37,94 1. Viết tiếp vào chỗ chấm cho phù hợp: Nhận xét: a + b = b + a Tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân: Khi đổi chỗ hai số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi. 2. Tính rồi thử lại bằng tính chất giao hoán: a) c) 4,39 + 5,66 10,05 905,87 h 69,68 975,55 Thử lại Thử lại 5,66 4,39 10,05 69,68 905,87 975,55 b) 87,06 + 9,75 96,81 Thử lại 9,75 + 87,06 96,81 Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30,63m, chiều dài hơn chiều rộng 14,74m. Tính chu vi mảnh vườn đó. Bài giải Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật : 30,63 + 14,74 = 45,37 (m) Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật : (45,37 + 30,63) X 2 = 152 (m) Đáp số: 152m. Tìm số trung bình cộng của 254,55 và 185,45. Số trung bình cộng cần tìm là: (254,55 + 185,45) : 2 = 220 Đáp số: 220.

Bạn đang xem bài viết: Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 Bài 49: Luyện tập. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.