Ôn tập so sánh hai phân số – Toán lớp 5 – Cô Hà Phương (DỄ HIỂU NHẤT)
Ôn tập so sánh hai phân số – Toán lớp 5 – Cô Hà Phương (DỄ HIỂU NHẤT)

Hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 7, 8 phần Tập hợp Q các số hữu tỉ sách giáo khoa Toán lớp 7 được trình bày chi tiết, chính xác và dễ hiểu nhất dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo:

1. Số hữu tỉ: Số hữu tỉ là số có thể viết dưới dạng a/b với a, b ∈ Z, b ≠0 và được kí hiệu là Q

2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số:

Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một điểm trên trục số và không phụ thuộc vào cách chọn phân số xác định nó

3. So sánh số hữu tỉ. Để so sánh hai số hữu tỉ x, y ta làm như sau:

Viết x, y dưới dạng phân số cùng mẫu dương

x =

So sánh các tử là số nguyên a và b

4. Chú ý:

Vì sao các số 0,6 ; -1,25;

Hướng dẫn giải:

Các số 0,6; −1,25; −1,25;

0,6 =

−1,25 =

Hay các số 0,6; −1,25;

Số nguyên a có là số hữu tỉ không? Vì sao?

Hướng dẫn giải:

Số nguyên a luôn viết được dưới dạng

Ví dụ:

3 =

−2 =

Biểu diễn các số nguyên: -1; 1; 2 trên trục số.

Hướng dẫn giải:

– Số nguyên -1 được biểu diễn bởi điểm A nằm bên trái điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 1 đơn vị

– Số nguyên 1 được biểu diễn bởi điểm B nằm bên phải điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 1 đơn vị

– Số nguyên 2 được biểu diễn bởi điểm C nằm bên phải điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 2 đơn vị

Ta biểu diễn trên trục số như sau:

So sánh hai phân số:

Hướng dẫn giải:

Ta có:

Trong các số hữu tỉ sau, số nào là số hữu tỉ dương, số nào là số hữu tỉ âm, số nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm ?

Hướng dẫn giải:

Số hữu tỉ dương là:

Số hữu tỉ âm là:

Số hữu tỉ không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm là:

Điền kí hiệu (∈, ⊂, ∉) thích hợp vào ô vuông

– 3 … N ; -3 … Z; -3…Q

-2/3 … Z; -2/3… Q; N… Z… Q

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

– 3 ∉ N – 3 ∈ Z -3 ∈ Q

-2/3 ∉ Z -2/3 ∈ Q N ⊂ Z ⊂ Q

Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Vậy những phân số biểu diễn số hữu tỉ

So sánh các số hữu tỉ:

a) x = 2/ -7 và y = -3/11

b) x = -213/300 và y = 18/-25

c) x = -0,75 và y = – 3/4

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

a) x= 2/-7 = -22/7;y = -3/11= -21/77

Vì -22 < -21 và 77> 0 nên x <y

Vì -216 < -213 và 300 > 0 nên y < x

c) x = -0,75 = -75/100 = -3/4; y = -3/4

Vậy x = y

So sánh số hữu tỉ a/b (a,b ∈ Z, b ≠0) với số 0 khi a, b cùng dấu và khi a, b khác dấu

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Với a, b ∈ Z, b> 0

Khi a, b cùng dấu thì a/b > 0

Khi a,b khác dấu thì a/b < 0

Tổng quát: Số hữu tỉ a/b (a, b ∈ Z, b ≠0) dương nếu a,b cùng dấu, âm nếu a, b khác dấu, bằng 0 nếu a = 0

Giả sử x = a/m; y = b/m

(a, b, m ∈ Z, b ≠0) và x < y. Hãy chứng tỏ rằng nếu chọn z = (a+b)/2m thì ta có x < z < y

Đáp án và hướng dẫn giải bài 5:

Theo đề bài ta có x = a/ m; y = b/m (a, b, m ∈ Z, m > 0)

Vì x < y nên ta suy ra a< b

Ta có:

Vì a < b ⇒ a + a < a +b ⇒ 2a < a + b

Do 2a < a +b nên x < z (1)

Vì a < b ⇒ a + b < b + b ⇒ a + b < 2b

Do a+b < 2b nên z < y (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra x < z< y

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải giải toán lớp 7 trang 7, 8: Tập hợp Q các số hữu tỷ chính xác nhất file word, pdf hoàn toàn miễn phí

Bạn đang xem bài viết: Giải toán lớp 7 SGK tập 1 trang 7, 8 chính xác nhất. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.