Đề thi giữa học kì 1 – Toán lớp 6 – Kết nối tri thức – Cô Vương Thị Hạnh (HAY NHẤT)
Đề thi giữa học kì 1 – Toán lớp 6 – Kết nối tri thức – Cô Vương Thị Hạnh (HAY NHẤT)

Giải Toán lớp 6 SGK tập 2 trang 87: Tia phân giác của góc bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập trong sách. Lời giải bài tập Toán 6 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho góc xOt = 25o, góc xOy = 50o.

a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không?

b) So sánh góc tOy và góc xOt?

c) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao.

Đáp án:

a) Vẽ góc xOy có số đo 126o.

b) Vẽ tia phân giác của góc xOy ở câu a.

Đáp án:

a) Dùng thước đo góc ta vẽ được góc xOy = 126o

(tương tự cách vẽ ở các bài tập trước)

b) Vì tia Ot là tia phân giác của góc xOy

Đặt thước đo góc nằm cùng tia Oy trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox trùng với đỉnh O của góc xOy và tia Ox đi qua vạch O của thước. Kẻ tia Ot đi qua vạch 63 thì Ot là tia phân giác của góc xOy.

Khi nào ta kết luận được tia Ot là tia phân giác của góc xOy? Trong những câu trả lời sau, em hãy chọn những câu đúng:

Đáp án:

Ta đã biết, để Ot là tia phân giác của góc xOy cần thỏa mãn 2 điều kiện:

Vậy:

a) Không kết luận được vì thiếu điều kiện Ot nằm giữa Ox và Oy.

b) Không kết luận được vì thiếu điều kiện

* Lưu ý:

+ Từ ý d), sau này khi cho Ot là tia phân giác của ta có thể suy ra

Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx’, biết góc xOy = 130o . Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính góc x’Ot.

Đáp án:

Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx’, biết góc xOy = 100o. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy, Ot’ là tia phân giác của góc x’Oy. Tính góc x’Ot, góc xOt’, góc tOt’

.

Đáp án:

Vẽ góc bẹt xOy. Vẽ tia phân giác Om của góc đó. Vẽ tia phân giác Oa của góc xOm. Vẽ tia phân giác Ob của góc mOy. Tính số đo aOb.

Đáp án:

+ Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy chứa tia Om có Om là tia nằm giữa tia Oa và tia Ob.

Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia 0x. Biết góc xOy = 30o, góc xOz = 80o. Vẽ tia phân giác Om của góc xOy. Vẽ tia phân giác On của góc yOz. Tính góc mOn.

Đáp án:

Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết góc xOy = 30o, góc xOz = 120o.

a) Tính số đo góc yOz

b) Vẽ tia phân giác Om của góc xOy, tia phân giác On của góc xOz. Tính số đo góc mOn

Đáp án:

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để download Giải bài tập toán lớp 6 trang 87 tập 2 file word, pdf hoàn toàn miễn phí

Bạn đang xem bài viết: Giải toán lớp 6 SGK tập 2 trang 87 chính xác nhất. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.