Toán lớp 6 Tập 2 – KẾT NỐI TRI THỨC – Bài 38: DỮ LIỆU VÀ THU THẬP DỮ LIỆU – Bài tập Trang 72
Toán lớp 6 Tập 2 – KẾT NỐI TRI THỨC – Bài 38: DỮ LIỆU VÀ THU THẬP DỮ LIỆU – Bài tập Trang 72

Bài 9.11 trang 81; SGK Toán 6 tập 2 – KNTT

Câu hỏi:

Ngày nào trong tuần An dành thời gian tự học ở nhà nhiều nhất?

Trả lời:

Ngày An dành thời gian tự học ở nhà nhiều nhất là thứ sáu vì cột thứ sáu cao nhất và bằng 120 phút.

Bài 9.12 trang 81; SGK Toán 6 tập 2 – KNTT

Câu hỏi:

Ngày nào trong tuần An không tự học ở nhà?

Trả lời:

Trong các ngày từ thứ 2 đến chủ nhật thì chỉ có chủ nhật là không có cột hình chữ nhật tức là số giờ tự học bằng 0 giờ.

Vậy chủ nhật là ngày An không tự học ở nhà

Bài 9.13 trang 81; SGK Toán 6 tập 2 – KNTT

Câu hỏi:

Tổng thời gian trong tuần An tự học ở nhà là bao nhiêu phút?

Trả lời:

Thời gian tự học của An trong tuần là:

Thứ 2: 80 giờ

Thứ 3: 100 giờ

Thứ 4: 60 giờ

Thứ 5: 80 giờ

Thứ 6: 120 giờ

Thứ 7: đỉnh của hình chữ nhật nằm giữa vạch 80 và 100 nên có số giờ là 90 giờ.

Chủ nhật: 0 giờ

Vậy tổng thời gian tự học ở nhà của An trong tuần là

80+100+60+80+120+90=530 giờ.

Bài 9.14 trang 81; SGK Toán 6 tập 2 – KNTT

Câu hỏi:

Hoàn thiện biểu đồ nếu ngày Chủ Nhật An dành 50 phút tự học ở nhà.

Trả lời:

50 phút nằm ở giữa 40 và 60 nên ta lấy trung điểm của 40 và 60 làm chiều cao của cột chủ nhật. Ta có biểu đồ:

Bài 9.15 trang 81; SGK Toán 6 tập 2 – KNTT

Câu hỏi:

Lập bảng thống kê thể hiện thời gian tự học ở nhà của An vào các ngày trong tuần.

Trả lời:

Thời gian An tự học thứ 2 là 80 thì ta ghi 80 vào ô ở bên dưới ô ghi “Thứ 2”

Tương tự với thời gian An tự học thứ 3,4,5,6 và chủ nhật.

Ngày trong tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

Thời gian (phút)

80

100

60

80

120

90

0

Bài 9.16 trang 81; SGK Toán 6 tập 2 – KNTT

Câu hỏi:

Bảng sau cho biết số lượng các bạn lớp Khoa hâm mộ ba câu lạc bộ bóng đá ở giải Ngoại hạng Anh (mỗi gạch ứng với một bạn).

Lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê đó.

Trả lời:

Bảng thống kê

Câu lạc bộ bóng đá

Manchester City

Manchester United

Liverpool

Số lượng các bạn hâm mộ

12

13

15

Biểu đồ cột biểu diễn số các bạn yêu thích câu lạc bộ bóng đá:

Bài 9.17 trang 81; SGK Toán 6 tập 2 – KNTT

Câu hỏi:

Cho bảng thống kê sau:

Hãy vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên.

Trả lời:

Vẽ biểu đồ:

Bước 1. Vẽ trục ngang biểu diễn thể loại. Vẽ trục đứng biểu diễn số bạn.

Bước 2. Với mỗi thể loại trên trục ngang, ta vẽ một hình chữ nhật có chiều cao bằng số bạn yêu thích thể loại đó (chiều rộng của các hình chữ nhật bằng nhau)

Bước 3. Đặt tên cho biểu đồ, ghi chú thích và tô màu cho các cột để hoàn thiện biểu đồ.

Biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê:

Giaibaitap.me

Giải bài 9.18; 9.19; 9.20; 9.21; 9.22; 9.23; 9.24 trang 86 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống – Bài 41 Biểu đồ cột kép

Giải bài 9.29; 9.30; 9.31; 9.32 trang 96 sách giáo khóa Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống – Bài 43 xác suất thực nghiệm

Giải bài 9.33; 9.34; 9.35; 9.36; 9.37; 9.38 trang 98 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống – Bài tập cuối chương 9

Giải sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 trang 99, 100 Kết nối tri thức với cuộc sống – Kế hoạch chi tiêu cá nhân và gia đình

Bạn đang xem bài viết: Giải Toán 6 trang 81 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.