Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 6 – KNTT – Bài 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50 trang 27
Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 6 – KNTT – Bài 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50 trang 27

Số ti vi 4 tháng cuối năm cửa hàng đó bán được là:

164 . 4 = 656 (chiếc)

Tổng số ti vi cả năm cửa hàng đó bán được là:

656 + 1 264 = 1920 (chiếc)

Vậy trong cả năm, trung bình mỗi tháng cửa hàng bán được số ti vi là:

1920 : 12 = 160 (chiếc)

Giải Toán 6 Bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời toàn bộ câu hỏi phần Mở đầu, Luyện tập, Vận dụng, cùng 4 bài tập trong SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 25, 26.

Qua đó, giúp các em biết cách nhận biết thứ tự thực hiện các phép tính, tính giá trị của một biểu thức. Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án Bài 7 Chương I: Tập hợp các số tự nhiên trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Trong tình huống mở đầu, bạn nào làm đúng theo quy ước trên?

Gợi ý đáp án:

Với biểu thức 5 + 3 x 2 bằng mấy?

Vì biểu thức trên có phép tính cộng và nhân thì ta thực hiện nhân trước rồi đến cộng.

Do đó: 5 + 3 x 2 = 5 + 6 = 11

Vậy bạn Vuông xanh làm đúng theo quy ước trên.

Tính giá trị của các biểu thức sau

a) 25.23 − 32 + 125

b) 2.32 + 5. (2 + 3)

Gợi ý đáp án:

a) 25.23 − 32 + 125 = 25.8 − 9 + 125 = 316

b) 2.32 + 5. (2 + 3) = 2.9 + 5.5 = 43

Một người đi xe đạp trong 5 giờ. 3 giờ đầu người đó đi với vận tốc 14km/h; 2 giờ sau người đó đi với vận tốc 9 km/h.

a) Tính quãng đường người đó đi được trong 3 giờ đầu, 2 giờ sau?

b) Tính quãng đường người đó đi được trong 5 giờ?

Gợi ý đáp án:

a) Quãng đường người đó đi được trong 3 giờ đầu là:

3 . 14 = 42 (km)

Quãng đường người đó đi được trong 2 giờ sau là:

2 . 9 = 18 (km)

b) Quãng đường người đó đi được trong 5 giờ là:

42 + 18 = 60 (km)

a) Lập biểu thức tính diện tích của hình chữ nhật ABCD (hình bên)

b) Tính diện tích của hình chữ nhật khi a = 3 cm

Gợi ý đáp án:

a) Độ dài đoạn thẳng AB là:

a + a + 1 = 2.a + 1 (đơn vị độ dài)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

AB . AD = a . (2.a + 1) (đơn vị diện dích)

b) Khi a = 3cm thì diện tích hình chữ nhật là:

3. (2.3 + 1) = 21 (cm2)

Tính:

a)

b)

c)

Gợi ý đáp án:

a)

b)

c)

Tính giá trị của biểu thức: khi a = 25; b = 9

Gợi ý đáp án:

Khi a = 25; b = 9. Giá trị của biểu thức là:

Trong 8 tháng đầu năm, một cửa hàng bán được 1 264 chiếc ti vi. Trong 4 tháng cuối năm, trung bình mỗi tháng cửa hàng bán được 164 chiếc ti vi. Hỏi trong cả năm, trung bình mỗi tháng cửa hàng đó bán được bao nhiêu ti vi? Viết biểu thức tính kết quả.

Số ti vi 4 tháng cuối năm cửa hàng đó bán được là:

164 . 4 = 656 (chiếc)

Tổng số ti vi cả năm cửa hàng đó bán được là:

656 + 1 264 = 1920 (chiếc)

Vậy trong cả năm, trung bình mỗi tháng cửa hàng bán được số ti vi là:

1920 : 12 = 160 (chiếc)

Căn hộ nhà bác Cường diện tích 105m2. Ngoại trừ bếp và nhà vệ sinh diện tích 30 m2, toàn bộ diện tích sàn còn lại được lát gỗ như sau: 18m2 được lát bằng gỗ loại 1 giá 350 nghìn đồng/m2, phần còn lại lát bằng gỗ loại 2 có giá 170 nghìn đồng/m2. Công lát là 30 nghìn đồng/m2

Viết biểu thức tính tổng chi phí bác Cường cần trả để lát sàn căn hộ như trên. Tính giá trị của biểu thức đó.

Gợi ý đáp án:

Diện tích sàn được lát gỗ là: 105 – 30 (m2)

Diện tích sàn lát gỗ loại 2 là: 105 – 30 – 18 (m2)

Chi phí mua gỗ loại 1 là: 18 . 350 000(đồng)

Chi phí mua gỗ loại 2 là: (105 – 30 – 18) . 170 000(nghìn đồng)

Chi phí trả công lát gạch là: (105 – 30) . 30 000 (đồng)

Tổng chi phí bác Cường cần trả để lát sàn là:

18 . 350 000 + (105 – 30 – 18) . 170 000 + (105 – 30) . 30 000 = 18 240 000 (đồng)

Bạn đang xem bài viết: Giải Toán 6 trang 26 Kết nối tri thức với cuộc sống. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.