Toán Lớp 6 Bài 6 Chương 5 | Giá Trị Phân Số Của Một Số | Trang 21 – 22 | Chân Trời Sáng Tạo | Tiết 1
Toán Lớp 6 Bài 6 Chương 5 | Giá Trị Phân Số Của Một Số | Trang 21 – 22 | Chân Trời Sáng Tạo | Tiết 1

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Luyện tập chung trang 21

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Luyện tập chung trang 21

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 21 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 6 giúp bạn dễ làm làm bài tập về nhà và học tốt hơn môn Toán 6.

  • Bài 1.31 trang 21 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Gọi A là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 3 và không lớn hơn 7 ….

  • Bài 1.32 trang 21 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số. Viết số tự nhiên nhỏ nhất ….

  • Bài 1.33 trang 21 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Ta đã biết: Giá trị của mỗi chữ số của một số tự nhiên trong hệ thập phân ….

  • Bài 1.34 trang 21 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Biết rằng mỗi bao gạo nặng ….

  • Bài 1.35 trang 21 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong tháng 7 nhà ông Khánh dùng hết 115 số điện. Hỏi ông Khánh phải trả ….

Bạn đang xem bài viết: Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Luyện tập chung trang 21. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.