Toán lớp 6 sách cánh diều tập 2 chương 5| bài 8 ước lượng làm tròn số trang 57,58,59
Toán lớp 6 sách cánh diều tập 2 chương 5| bài 8 ước lượng làm tròn số trang 57,58,59

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Luyện tập chung trang 57

Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức Luyện tập chung trang 57

Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải bài tập Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 57 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết sẽ giúp bạn làm bài tập Toán 6 dễ dàng hơn.

Bài tập

  • Bài 8.19 trang 57 Toán lớp 6 Tập 2: Cho bốn điểm phân biệt A, B, C và D, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. ….

  • Bài 8.20 trang 57 Toán lớp 6 Tập 2: Cho ba điểm A, B, C cùng nằm trên đường thẳng d sao cho B nằm giữa A và C. ….

  • Bài 8.21 trang 57 Toán lớp 6 Tập 2: Cho điểm M trên tia Om sao cho OM = 5 cm. Gọi N là điểm trên tia đối của tia Om và cách O một khoảng bằng 7cm. ….

  • Bài 8.22 trang 57 Toán lớp 6 Tập 2: Cho hai điểm phân biệt A và B cùng nằm trên tia Ox sao cho OA = 4 cm, OB = 6 cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng OM. ….

  • Bài 8.23 trang 57 Toán lớp 6 Tập 2: Trong hình vẽ dưới đây, em hãy liệt kê tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng. ….

  • Bài 8.24 trang 57 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy vẽ 7 điểm trên một tờ giấy trắng sao cho có thể kẻ được 6 đường thẳng mà mỗi đường thẳng đều đi qua 3 trong 7 điểm đó. ….

Bạn đang xem bài viết: Giải Toán 6 Kết nối tri thức Luyện tập chung trang 57. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.