Toán lớp 6 – Kết nối tri thức | Bài 23: Mở rộng phân số – Phân số bằng nhau – trang 5 – 8
Toán lớp 6 – Kết nối tri thức | Bài 23: Mở rộng phân số – Phân số bằng nhau – trang 5 – 8

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Chương 1: Tập hợp các số tự nhiên

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Chương 1: Tập hợp các số tự nhiên

Loạt bài Giải bài tập Toán 6 Chương 1: Tập hợp các số tự nhiên bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 6 giúp bạn dễ làm làm bài tập về nhà và học tốt hơn môn Toán 6.

  • Toán 6 Kết nối tri thức Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

  • Toán 6 Kết nối tri thức Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

  • Toán 6 Kết nối tri thức Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên

  • Toán 6 Kết nối tri thức Bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 1: Tập hợp

Luyện tập 1 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1: Gọi B là tập hợp các bạn tổ trưởng trong lớp em. Em hãy chỉ ra một bạn thuộc tập B và một bạn không thuộc tập B.

Lời giải:

Giả sử trong lớp em có 4 tổ trưởng có tên là: Mai, Linh, Trang, Nhung

Khi đó: Tập hợp B gồm các bạn: Mai, Linh, Trang, Nhung

+) Bạn Linh thuộc tập hợp B.

+) Bạn Dũng không thuộc tập hợp B.

Câu hỏi trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: Khi mô tả tập hợp L các chữ cái trong từ NHA TRANG bằng cách liệt kê các phần tử, bạn Nam viết:

L = {N; H; A; T; R; A; N; G}

Theo em, bạn Nam viết đúng hay sai?

Lời giải:

Bạn Nam viết sai vì theo cách mô tả của tập hợp thì mỗi phần tử chỉ được viết một lần nhưng ở đây chữ cái A, N xuất hiện hai lần.

Cách viết đúng là: L = {N; H; A; T; R; G}.

Luyện tập 2 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của chúng:

Luyện tập 2 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1

Lời giải:

+) Ta có: A = { x ∈ ¥ | x < 5 }

Trong tập hợp A, ta thấy x ∈ ¥ và x < 5 nên x là các số tự nhiên nhỏ hơn 5 đó là: 0; 1; 2; 3; 4

Do đó ta viết: A = {0; 1; 2; 3; 4}.

+) Ta có: B =

Trong tập hợp B, ta thấy nên x là các số tự nhiên lớn hơn 0 và nhỏ hơn 5 đó là: 1; 2; 3; 4

Do đó ta viết: B = {1; 2; 3; 4}.

Luyện tập 3 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10.

a) Thay dấu “?” bằng dấu ∈ hoặc ∉:

b) Mô tả tập hợp M bằng hai cách.

Lời giải:

a) Nhận thấy các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10 là các số: 7; 8; 9

Nên tập hợp M gồm các số: 7, 8, 9

Do đó:

b) Do đó ta có mô tả tập hợp M theo hai cách như sau:

Cách 1: Liệt kê các phần tử

M = {7; 8; 9}.

Cách 2: Nếu dấu hiệu đặc trưng

M =

…………………………

…………………………

…………………………

Bạn đang xem bài viết: Giải Toán 6 Kết nối tri thức Chương 1: Tập hợp các số tự nhiên. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.