Tiếng Anh 6 Mới – Unit 10 A Closer look 1 – Our houses in the future – Sách Global
Tiếng Anh 6 Mới – Unit 10 A Closer look 1 – Our houses in the future – Sách Global

Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 6: Our Tet holiday – liên kết tri thức

Trọn bộ giải thuật sách bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 6: Our Tet holiday bộ sách Kết nối tri thức cụ thể được biên soạn bám sát đít chương trình sách bài tập giờ Anh 6 (Global Success 6) giúp học viên làm bài xích tập về đơn vị trong SBT giờ đồng hồ Anh 6 dễ dàng hơn.
Bạn đang xem: Giải sbt tiếng anh 6 kết nối tri thức với cuộc sống

*

A. Pronunciation (trang 40 SBT giờ Anh lớp 6)

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud.(Tìm từ bao gồm âm khác trong phần được gạch men chân. Nói to những từ.)

1. A. Sea B. Sugar C. Sand D. Such

2. A. Thành phố B. Office C. Delicious D. Nice

3. A. Please B. Some C. Sister D. See

4. A. Spring B. Visit C. Present D. Season

5. A. Dance B. Voice C. Race D. Precious

Đáp án cùng giải thích:

1. Đáp án B

Các đáp án A, C, D phạt âm là /s/, đáp án B phân phát âm là /ʃ/

2. Đáp án C

Các giải đáp A, B, D phạt âm là /s/, giải đáp C vạc âm là /ʃ/

3. Đáp án A

Các giải đáp B, C, D phát âm là /s/, lời giải A phân phát âm là /z/

4. Đáp án A

Các giải đáp B, C, D phạt âm là /z/, lời giải A vạc âm là /s/

5. Đáp án D

Các đáp án A, B, C phạt âm là /s/, câu trả lời A vạc âm là /ʃ/

Exercise 2. Practise saying the following sentences with a focus on the underlined words. (Luyện nói các câu sau với giữa trung tâm là các từ được gạch dưới.)

1. The policeman showed me the way khổng lồ the centre.

2. Vày you have peach flowers during summer?

3. Children shouldn’t eat too much ice cream.

4. Most countries celebrate the New Year.

5. When Tet comes, everybody makes a wish.

Hướng dẫn:

Học sinh tự thực hành những câu theo yêu mong đề bài.

Dịch:

1. Anh cảnh sát chỉ cho tôi đường mang đến trung tâm.

2. Bạn có hoa đào trong suốt ngày hè không?

3. Trẻ nhỏ không đề xuất ăn quá nhiều kem.

4. Phần nhiều các đất nước ăn mừng năm mới.
Xem thêm: Đột Biến Điểm Là Gì ? Bài 1 Trang 22 Sgk Sinh Học 12

5. Khi Tết đến, người nào cũng ước một điều ước.

B. Vocabulary & Grammar (trang 40, 41 SBT giờ đồng hồ Anh lớp 6)

Exercise 1. Put the following words about Tet in the appropriate columns. (Đặt các từ sau về tết vào cột say mê hợp)

square

balloon

fireworks

decorating

flower

cooking

lucky money

supermarket

shopping

wishing

flower market

home town

giving

*

Đáp án:

Things (các thứ)

Activities (các hoạt động)

Places (các địa điểm)

Balloon (bóng bay)

Fireworks (pháo hoa)

Flower (hoa)

Lucky money (tiền lì xì)

Decorating (trang trí)

Cooking (nấu)

Shopping (mua sắm)

Wishing (ước nguyện)

Giving (trao tặng)

Square (quảng trường)

Flower market (chợ hoa)

Home town (quê nhà)

Supermarket (siêu thị)

Exercise 2. Use the correct forms of the words in 1 to complete the following sentences (Sử dụng dạng đúng của những từ trong bài xích 1 để xong xuôi các câu sau)

Bạn đang xem bài viết: Giải Sbt Tiếng Anh 6 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.