SÁCH BÀI TẬP Toán 6 – KẾT NỐI TRI THỨC – Bài 16 – PHÉP NHÂN SỐ NGUYÊN (Bài 3.26 – 3.34 trang 56, 57)
SÁCH BÀI TẬP Toán 6 – KẾT NỐI TRI THỨC – Bài 16 – PHÉP NHÂN SỐ NGUYÊN (Bài 3.26 – 3.34 trang 56, 57)

Sau đây là danh sách các đường link dẫn đến các Bài hướng dẫn giải SBT Toán lớp 6 – bộ sách Cánh diều (tập 1) – của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Hãy click vào tên bài để đến trang bài giải tương ứng.

Sách Toán 6 - bộ CÁNH DIỀU.

Chương 1 – SỐ TỰ NHIÊN

Bài 2 – Tập hợp các số tự nhiên.

Bài 3 – Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên.

Bài 4 – Phép nhân, phép chia các số tự nhiên.

Bài 5 – Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên.

Bài 6 – Thứ tự thực hiện các phép tính.

Bài 7 – Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết.

Bài 8 – Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

Bài 9 – Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

Bài 10 – Số nguyên tố. Hợp số.

Bài 11 – Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Bài 12 – Ước chung và ước chung lớn nhất.

Bài 13 – Bội chung và bội chung nhỏ nhất.

Bài tập cuối chương 1.

Chương 2 – SỐ NGUYÊN

Bài 1 – Số nguyên âm.

Bài 2 – Tập hợp các số nguyên.

Bài 3 – Phép cộng các số nguyên.

Bài 4 – Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc.

Bài 5 – Phép nhân các số nguyên.

Bài 6 – Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên.

Bài tập cuối chương 2.

Hoạt động TH & TN – Chủ đề 1: Đầu tư kinh doanh.

Chương 3 – HÌNH HỌC TRỰC QUAN

Bài 1 – Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều.

Bài 2 – Hình chữ nhật. Hình thoi.

Bài 3 – Hình bình hành.

Bài 4 – Hình thang cân.

Bài 5 – Hình có trục đối xứng.

Bài 6 – Hình có tâm đối xứng.

Bài 7 – Đối xứng trong thực tiễn.

Bài tập cuối chương 3.

Thực hành phần mềm GEOGEBRA.

Bạn đang xem bài viết: Giải Sách bài tập TOÁN LỚP 6. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.