Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống – Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc
Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống – Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

Hướng dẫn giải sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó kèm công thức và lời giải chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài xoay quanh chương 3: Phân số. Mời các em tham khảo lời giải chi tiết dưới đây.

Tìm một số biết

2/3 quả dưa hấu nặng kg. Hỏi quả dưa hấu nặng bao nhiêu kilôgam?

Lời giải:

Quả dưa hấu nặng là:

2/3 số tuổi của Mai cách đây 3 năm là 6 tuổi. Hỏi hiện nay Mai bao nhiêu tuổi?

Lời giải:

Tuổi của Mai cách đây 3 năm là:

Tuổi hiện nay của Mai là: 9 + 3 = 12 (tuổi)

Bạn An đọc một cuốn sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang. Ngày thứ hai đọc 5/8 số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang. Tính xem cuốn sách có bao nhiêu trang?

Lời giải:

Phân số chỉ phần số trang còn lại sau ngày đọc thứ nhất là:

Một tấm vải bớt đi 8m thì còn lại 7/11 tấm vải. Hỏi tấm vải dài bao nhiêu mét?

Lời giải:

Số phần tấm vải bớt đi là:

Một người mang một rổ trứng đi bán. Sau khi bán 4/9 số trứng và 2 quả thì còn lại 28 quả. Tính số trứng mang đi bán?

Lời giải:

Số trứng còn lại sau khi người đó bán 4/9 số trứng ban đầu là:

28 + 2 = 30 quả

Phân số chỉ số trứng còn lại là:

Số sách ở ngăn A bằng 3/5 số sách ở ngăn B. Nếu chuyển 14 quyển từ ngăn B sang ngăn A thì số sách ở ngăn A bằng 25/23 số sách ở ngăn B. Tính số sách lúc đầu ở mỗi ngăn.

Lời giải:

Khối 6 của một trường có 4 lớp. Số học sinh lớp 6A bằng 9/25 tổng số học sinh của ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6B bằng 21/64 tổng số học sinh ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6C bằng 4/13 tổng số học sinh ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6D là 43 bạn. Hỏi tổng số học sinh khối 6 của trường đó và số học sinh của mỗi lớp?

Lời giải:

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để download Giải sách bài tập toán lớp 6 bài 15 tập 2 chương 3 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Bạn đang xem bài viết: Giải sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 bài 15 đầy đủ và chính xác. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.