Toán lớp 6 – Kết nối tri thức | Bài 1: Tập hợp – trang 7 – 8 – Cô Vương Thị Hạnh (HAY NHẤT)
Toán lớp 6 – Kết nối tri thức | Bài 1: Tập hợp – trang 7 – 8 – Cô Vương Thị Hạnh (HAY NHẤT)

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Bài ôn tập chương 1 – Chân trời sáng tạo

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Bài ôn tập chương 1 – Chân trời sáng tạo

Lời giải sách bài tập Toán lớp 6 Bài ôn tập chương 1 bộ sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết được biên soạn bám sát chương trình sách bài tập Toán 6 sẽ giúp các bạn làm bài tập trong SBT Toán 6 dễ hơn.

  • Bài 1 trang 36 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Tính giá trị của biểu thức (theo cách hợp lí nếu có thể): ….

  • Bài 2 trang 36 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Tìm số tự nhiên x, biết: a) 219 – 7(x + 1) = 100 ….

  • Bài 3 trang 36 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Tìm các chữ số x, y biết: ….

  • Bài 4 trang 36 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. ….

  • Bài 5 trang 36 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử ….

  • Bài 6 trang 37 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Rút gọn các phân số sau để được phân số tối giản (có sử dụng ước chung lớn nhất): ….

  • Bài 7 trang 37 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Thực hiện các phép tính (có sử dụng bội chung nhỏ nhất): ….

  • Bài 8 trang 37 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Vào tết Trung thu, lớp của Trang đã chuẩn bị các phần quà như nhau từ 240 thanh sô cô la nhỏ ….

  • Bài 8 trang 37 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Số học sinh của một trường khi xếp hàng 12, hàng 28, xếp hàng 30 ….

Bạn đang xem bài viết: Giải sách bài tập Toán lớp 6 Bài ôn tập chương 1. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.