TOÁN 6 Tập 2 (Cánh Diều), CHƯƠNG V, Bài 1: PHÂN SỐ VỚI TỬ VÀ MẪU LÀ SỐ NGUYÊN – BT (Trang 30)
TOÁN 6 Tập 2 (Cánh Diều), CHƯƠNG V, Bài 1: PHÂN SỐ VỚI TỬ VÀ MẪU LÀ SỐ NGUYÊN – BT (Trang 30)

Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Bài 2: Cách ghi số tự nhiên trang 12 SGK toán 6 tập 1. Hướng dẫn giải sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết của Gia sư lớp 6 dạy kèm Toán tại nhà, học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Hướng dẫn Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1: Tại đây

Phụ huynh cần tuyển Gia sư dạy kèm tiếng anh tại nhà Đà Nẵng và gia sư dạy kèm tại nhà xin liên hệ Hội Gia sư Đà Nẵng để được được Trung tâm gia sư chúng tôi tư vấn.

1. Hệ thập phân

Luyện tập : Trang 10 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 6 tập 1

Số 34 604 được viết thành tổng giá trị các chữ số của nó là:

34 604 = (3 x 10 000) + (4 x 1 000) + (6 x 100) + (0 x 10) + 4

Vận dụng: Trang 10 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Bác Hoa đi chợ, Bác chỉ mang ba loại tiền: loại (có mệnh giá) 1 nghìn (1 000) đồng, loại 10 nghìn (10 000) đồng và loại 100 nghìn (100 000) đồng. Tổng số tiền bác phải trả là 492 nghìn đồng. Nếu mỗi loại tiền, bác mang theo không quá 9 tờ thì bác sẽ phải trả bao nhiêu tờ tiền mỗi loại, mà người bán không phải trả lại tiền thừa?

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 6 tập 1

Ta biểu diễn 492 thành:

492 = (4 x 100) + (9 x 10) + 4 x 1

Vậy để người bán hàng không phải trả lại tiền thừa thì số tờ tiền mỗi loại bác phải trả là: 4 tờ loại 100 nghìn (100 000) đồng; 9 tờ 10 nghìn (10 000) đồng và 4 tờ loại 1 nghìn (1 000) đồng

2. Số la mã

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.6: Trang 12 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho các số: 27 501; 106 712; 7 110 385; 2 915 404 267 (viết trong hệ thập phân)

a) Đọc mỗi số đã cho

b) Chữ số 7 trong mỗi số đã cho có giá trị bằng bao nhiêu

Xem hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 tập 1 Câu 1.6 Trang 12

a) Đọc các số đã cho:

27 501: Hai mươi bảy nghìn năm trăm lẻ một

106 712: Một trăm lẻ sáu nghìn bảy trăm mười hai

7 110 385: Bảy triệu một trăm mười nghìn ba trăm tám mươi năm

2 915 404 267: Hai tỉ chín trăm mười năm triệu bốn trăm lẻ bốn nghìn hai trăm bảy mươi sáu.

b)

27 501: chữ số 7 nằm ở hàng nghìn và có giá trị là 7 x 1 000 = 7 000

106 712: chữ số 7 nằm ở hàng trăm và có giá trị là 7 x 100 = 700

7 110 385: chữ số 7 nằm ở hàng triệu và có giá trị là 7 x 1 000 000 = 7 000 000

2 915 404 267: chữ số 7 nằm ở hàng đơn vị và có giá trị là 7 x 1 = 7

Câu 1.7: Trang 12 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Chữ số 4 đứng ở hàng nào trong một số tự nhiên nếu nó có giá trị bằng:

a) 400 b) 40 c) 4

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 trang 12 câu 1.7

Bài làm:

a) Chữ số 4 có giá trị bằng 400 khi nó đứng ở hàng trăm.

b) Chữ số 4 có giá trị bằng 40 khi nó đứng ở hàng chục.

c) Chữ số 4 có giá trị bằng 4 khi nó đứng ở hàng đơn vị.

Câu 1.8: Trang 12 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Đọc các số La Mã XIV; XVI; XXIII

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 trang 12 câu 1.8

Bài làm:

Ta đọc các số La Mã đã cho:

XIV : mười bốn

XVI : mười sáu

XXIII: hai mươi ba

Câu 1.9: Trang 12 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Viết các số sau bằng số La Mã: 18; 25

Xem hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 tập 1 bài 2 Câu 1.6 Trang 12

Bài làm:

Ta viết các số đã cho dưới dạng số La Mã là:

18: XVIII

25: XXV

Câu 1.10: Trang 12 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Một số tự nhiên được viết bởi ba chữ số 0 và ba chữ số 9 nằm xen kẽ nhau. Đó là số nào?

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 tập 1 bài 2 – Cách ghi số tự nhiên – câu 1.10 trang 12

Bài làm:

Vì số 0 không thể đứng đầu nên số cần tìm là 909 090

Câu 1.11: Trang 12 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Dùng các chữ số 0, 3 và 5, viết một số tự nhiên có ba chữ số khác nhau mà chữ số 5 có giá trị là 50.

Hướng dẫn giải câu 1.11: Trang 12 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Bài làm:

Chữ số 5 có giá trị là 50 nên nó ở hàng chục.

Số 0 không thể đứng đầu lên chữ số 3 ở hàng trăm và chữ số 0 ở hàng đơn vị.

Vậy số cần tìm là 350.

Câu 1.12: Trang 12 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong một cửa hàng bánh kẹo, người ta đóng gói kẹo thành các loại: mỗi gói có 10 cái kẹo; mỗi hộp có 10 gói; mỗi thùng có 10 hộp. Một người mua 9 thùng, 9 hộp và 9 gói kẹo. Hỏi người đó đã mua tất cả bao nhiêu cái kẹo

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 tập 1 bài 2 – Câu 1.12 Trang 12

Bài làm:

Số cái kẹo có trong 1 hộp là: 10 x 10 = 100 (cái kẹo)

Số cái kẹo có trong 1 thùng là: 100 x 10 = 1 000 (cái kẹo)

Vậy một người mua 9 thùng, 9 hộp và 9 gói kẹo thì số kẹo người đó đã mua tất cả là:

9 x 1000 + 9 x 100 + 9 x 10 = 9990 (cái kẹo)

Đáp số 9990 cái kẹo

Hướng dẫn Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1: Tại đây

 • Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Bài 1: Tập hợp [Kết nối tri thức]
 • Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Bài 2: Cách ghi số tự nhiên [Kết nối tri thức]
 • Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất [Kết nối]
 • Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Bài 9: Dấu hiệu chia hết [Kết nối tri thức]
 • Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Bài 10: Số nguyên tố [Kết nối tri thức]
 • Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Luyện tập chung trang 43 [Kết nối tri thức]
 • Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Bài 11: Ước chung, ước chung lớn nhất [Kết nối tri thức]
 • Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 – 12: Bội chung, bội chung lớn nhất [Kết nối tri thức]

Hướng dẫn phụ huynh tuyển Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

Thời gian cần thiết: 5 minutes.

Quy trình phụ huynh tuyển gia sư Đà Nẵng dạy kèm tại nhà
Trong suốt quá trình hỗ trợ tư vấn phụ huynh tuyển gia sư. Chúng tôi KHÔNG YÊU CẦU phí tuyển gia sư nào từ phụ huynh. Phụ huynh chỉ cần thanh toán học phí hàng tháng trực tiếp với gia sư.

 1. Bước 1: Gọi điện tư vấn tuyển gia sư

  Phụ huynh, học sinh có nhu cầu tìm gia sư có thể gọi điện thoại cho Hội Gia sư Đà Nẵng theo số hotline 0934490995. Trung tâm sẽ tiếp nhận các yêu cầu về gia sư, chuyển môn, địa điểm, thời gian, mục tiêu học…

 2. Bước 2: Trung tâm gia sư tuyển chọn gia sư theo yêu cầu

  Trong thời gian 1 – 2 ngày , trung tâm gia sư sẽ lọc danh sách gia sư cộng tác. Sắp xếp gia sư phù hợp, phỏng vấn kỹ. Báo phụ huynh về thông tin gia sư, hẹn ngày giờ cho 2 bên gặp.

 3. Bước 3: Gia sư gặp phụ huynh để nhận suất dạy

  Gia sư gặp học sinh, sắp xếp lịch dạy kèm tại nhà, trao đổi thêm, kiểm tra trình độ học viên, xem các bài tập trên lớp, định hướng mục tiêu dạy và học.

 4. Bước 4: Gia sư dạy kèm tại nhà theo yêu cầu của phụ huynh và học sinh

  Nghiêm túc về giờ giấc và không được làm việc riêng trong giờ dạy.

  Gia sư cần phải có trách nhiệm cho sự tiến bộ của học sinh mình dạy.

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà Nẵng – Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.
Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

 • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
 • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
 • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
 • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.
Điện thoại: 0934490995
Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://hoigiasudanang.com
Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang
Google Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

Từ khóa tìm kiếm google:

Giải sách kết nối tri thức lớp 6, toán 6 tập 1 sách kết nối tri thức, giải bài 2 toán 6 tập 1 kết nối tri thức, bài tập hợp sách kết nối tri thức, sách kết nối tri thức NXBGD

Bạn đang xem bài viết: Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Bài 2: Cách ghi số tự nhiên [Kết nối tri thức]. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.