Giải bài luyện tập trang 20

Bài trước, các con đã được học bảng nhân 6. Vì vậy, hôm nay để củng cố lại kiến thức, giúp các con nhớ lại bảng nhân 6, chúng ta cùng đến với bài luyện tập nhé.

Giải bài luyện tập trang 20

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 20 – sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

a) 6 x 5 = 6 x 10 = 6 x 2 =

6 x 7 = 6 x 8 = 6 x 3 =

6 x 9 = 6 x 6 = 6 x 4 =

b) 6 x 2 = 3 x 6 = 6 x 5 =

2 x 6 = 6 x 3 = 5 x 6 =

Câu 2: Trang 20 – sgk Toán lớp 3

Tính:

a) 6 x 9 + 6 b) 6 x 5 + 29 c) 6 x 6 + 6

Câu 3: Trang 20 – sgk Toán lớp 3

Mỗi học sinh mua 6 quyển vở. Hỏi 4 học sinh mua bao nhiêu quyển vở?

Câu 4: Trang 20 – sgk Toán lớp 3

Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12; 18; 24; ..; ..;.. ;….

b) 18; 21; 24; ..; ..;.. ;….

Câu 5: trang 20 – sgk Toán lớp 3

Xếp 4 hình tam giác thành hình bên ( xem hình vẽ)

Bạn đang xem bài viết: Giải bài luyện tập trang 20. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.