Toán lớp 6 – Chân trời | Bài 7: Hỗn số – trang 23 – 24 – Cô Vương Thị Hạnh (HAY NHẤT)
Toán lớp 6 – Chân trời | Bài 7: Hỗn số – trang 23 – 24 – Cô Vương Thị Hạnh (HAY NHẤT)

Giải bài 7: Độ dài đoạn thẳng sgk Toán 6 tập 1 Trang 117 119

Bài học này trình bày nội dung: Độ dài đoạn thẳng. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

Giải bài 7: Độ dài đoạn thẳng sgk Toán 6 tập 1 Trang 117 119

A. Tổng hợp kiến thức

  • Mỗi đoạn thẳng có một độ dài.
  • Độ dài đoạn thẳng là một số lớn hơn 0.
  • Khi hai điểm ( hai đầu mút ) của một đoạn thẳng trùng nhau thì ta nói khoảng cách giữa chúng bằng 0.

So sánh đoạn thẳng

Ta có các trường hợp như sau:

  • Hai đoạn thẳng bằng nhau. ( ví dụ : AB = CD = 3cm )
  • Lớn hơn. ( ví dụ : EG > CD vì EG = 4cm ; CD = 3cm )
  • Nhỏ hơn. ( ví dụ: AB < EG vì AB = 3cm ; EG = 4cm )

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 40: Trang 119 – sgk toán 6 tập 1

Đo độ dài một số dụng cụ học tập (bút chì, thước kẻ, hộp bút, …).

Câu 41: Trang 119 – sgk toán 6 tập 1

Đo kích thước của nền nhà lớp học (hoặc bảng, hoặc bàn giáo viên, rồi điền vào chỗ trống):

Chiều dài: ………

Chiều rộng: ……..

Câu 42: Trang 119 – sgk toán 6 tập 1

So sánh hai đoạn thẳng AB và AC trong hình 44 rồi đánh dấu giống nhau cho các đoạn thẳng bằng nhau.

Câu 43: Trang 119 – sgk toán 6 tập 1

Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CA trong hình 45 theo thứ tự tăng dần.

Câu 44: Trang 119 – sgk toán 6 tập 1

a) Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong hình 46 theo thứ tự giảm dần.

b) Tính chu vi hình ABCD (tức là tính AB + BC + CD + DA).

Câu 45: Trang 119 – sgk toán 6 tập 1

Đố: Nhìn hình 47a, b đoán xem hình nào có chu vi lớn hơn? Hãy đo để kiểm tra dự đoán.

Bình luận

Giải bài tập những môn khác

Giải sgk 6 kết nối tri thức

Giải SBT lớp 6 kết nối tri thức

Giải SBT ngữ văn 6 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 kết nối tri thức
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 kết nối tri thức
Giải SBT Lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức
Giải SBT tin học 6 kết nối tri thức
Giải SBT công dân 6 kết nối tri thức
Giải SBT công nghệ 6 kết nối tri thức
Giải SBT tiếng Anh 6 kết nối tri thức
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Giải SBT âm nhạc 6 kết nối tri thức
Giải SBT mĩ thuật 6 kết nối tri thức

Bạn đang xem bài viết: Giải bài 7: Độ dài đoạn thẳng sgk Toán 6 tập 1 Trang 117 119. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.