Nam sinh lớp 6 đạt điểm toán ‘CAO NHẤT THẾ GIỚI’, mỗi ngày chỉ học ‘ĐÚNG 3 TIẾNG’ | Tin Nhanh 3 Phút
Nam sinh lớp 6 đạt điểm toán ‘CAO NHẤT THẾ GIỚI’, mỗi ngày chỉ học ‘ĐÚNG 3 TIẾNG’ | Tin Nhanh 3 Phút

Giải Bài 6 trang 6 sách bài tập toán 6 – Cánh diều>

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn – Cánh diều

Toán – Văn – Anh – Khoa học tự nhiên…

Đề bài

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó:

a) C= {x|x là số tự nhiên, x+3 =10}

b) D= {x|x là số tự nhiên, x – 12 =23}

c) E= {x|x là số tự nhiên, x : 16 =0}

d) G= {x|x là số tự nhiên, 0: x = 0}

Phương pháp giải – Xem chi tiết

+) Xác định các giá trị x thỏa mãn đặc trưng của tập hợp

+) Liệt kê các phần tử của tập hợp, ngăn cách nhau bởi dấu ; và đặt trong dấu{}. Mỗi phần tử chỉ liệt kê 1 lần

Lời giải chi tiết

a) x + 3 =10 nên x = 10 – 3= 7

Ta được C= {7}

b) x – 12 =23 nên x = 23 + 12 = 35

Ta được D= {35}

c) x : 16 =0 nên x = 0

Ta được E= {0}

d) 0: x = 0 nên x tùy ý khác 0

Ta được G= {x| x là số tự nhiên khác 0}

Lời giải hay

  • Giải Bài 7 trang 7 sách bài tập toán 6 – Cánh diều
  • Giải Bài 8 trang 7 sách bài tập toán 6 – Cánh diều
  • Giải Bài 5 trang 6 sách bài tập toán 6 – Cánh diều
  • Giải Bài 4 trang 6 sách bài tập toán 6 – Cánh diều
  • Giải Bài 3 trang 6 sách bài tập toán 6 – Cánh diều

>> Xem thêm

Các bài khác cùng chuyên mục

Bạn đang xem bài viết: Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.