Tính chu vi của một hình tròn có bán kính R = 1,25 m theo công thức C = 2πR với π = 3,142.

Hướng dẫn giải bài 6 trang 37 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo chi tiết, dễ hiểu sẽ được HayHocHoi trình bày qua bài viết dưới đây.

Bài 6 trang 37 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Tính chu vi của một hình tròn có bán kính R = 1,25 m theo công thức C = 2πR với π = 3,142.

Giải bài 6 trang 37 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo:

Chu vi của hình tròn đó là:

C = 2πR = 2 . 3,142 . 1,25 = 7,855 (m).

Vậy hình tròn có bán kính R = 1,25 m có chu vi là 7,855 m.

Hy vọng với lời giải bài 6 trang 37 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời Sáng tạo ở trên đã giúp các em hiểu và nắm vững phần kiến thức này. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để Hay Học Hỏi ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

• Xem giải bài tập Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo cùng chuyên mục

> Bài 1 trang 36 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Thực hiện các phép tính sau:

> Bài 2 trang 36 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Thực hiện phép tính:…

> Bài 3 trang 37 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Tính bằng cách hợp lí:…

> Bài 4 trang 37 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Tính diện tích một hình chữ nhật có chiều dài…

> Bài 5 trang 37 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Khối lượng vitamin C trung bình trong một quả ớt chuông là 0,135 g…

> Bài 6 trang 37 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Tính chu vi của một hình tròn có bán kính R = 1,25 m theo công thức…

Bạn đang xem bài viết: Giải bài 6 trang 37 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.